งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รางวัลชนะเลิศ ชื่อภาพ ใกล้ชิด สถานที่ถ่ายภาพ สวนสัตว์เปิด เขาเขียว ผู้ถ่ายภาพ คุณวินนิวัตร ไตรตรง สัตย์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ที่ 1 ชื่อภาพ กลางสายฝน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รางวัลชนะเลิศ ชื่อภาพ ใกล้ชิด สถานที่ถ่ายภาพ สวนสัตว์เปิด เขาเขียว ผู้ถ่ายภาพ คุณวินนิวัตร ไตรตรง สัตย์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ที่ 1 ชื่อภาพ กลางสายฝน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รางวัลชนะเลิศ ชื่อภาพ ใกล้ชิด สถานที่ถ่ายภาพ สวนสัตว์เปิด เขาเขียว ผู้ถ่ายภาพ คุณวินนิวัตร ไตรตรง สัตย์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ที่ 1 ชื่อภาพ กลางสายฝน สถานที่ถ่ายภาพ สวนสัตว์เปิด เขาเขียว ผู้ถ่ายภาพ คุณพงษ์ชัย มูลสาร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ที่ 2 ชื่อภาพ อบอุ่น สถานที่ถ่ายภาพ สวนสัตว์ เชียงใหม่ ผู้ถ่ายภาพ คุณสัญชัย บัวทรง รางวัลความคิด สร้างสรรค์ (1) ชื่อภาพ Selfie สถานที่ถ่ายภาพ สวนสัตว์ดุสิต ผู้ถ่ายภาพ คุณหรรษา ตั้งมั่น ภูวดล รางวัลความคิด สร้างสรรค์ (2) ชื่อภาพ เจ้างางาม 3 สถานที่ถ่ายภาพ โครงการคช อาณาจักร จ. สุรินทร์ ผู้ถ่ายภาพ คุณประเสริฐ ไกรนุ กูล รางวัลความคิด สร้างสรรค์ (3) ชื่อภาพ Landing สถานที่ถ่ายภาพ สวนสัตว์เปิด เขาเขียว ผู้ถ่ายภาพ คุณเวชยันต์ ธรา วิศิษฏ์ ผลการประกวดภาพถ่าย สวนสัตว์ของเรา ครั้งที่ 2 ภายใต้ แนวคิด “Amazing ZOO Thailand”

2 รางวัลชมเชย ชื่อภาพ ครอบครัวสุขสันต์ สถานที่ถ่ายภาพ สวนสัตว์เปิด เขาเขียว ผู้ถ่ายภาพ คุณอรรจน์ ยอม ใหญ่ รางวัลชมเชย ชื่อภาพ เสือดาวเล่นน้ำ สถานที่ถ่ายภาพ สวนสัตว์ นครราชสีมา ผู้ถ่ายภาพ คุณวรรณกร สุนทรวัฒนกุล รางวัลชมเชย ชื่อภาพ กวาง สถานที่ถ่ายภาพ สวนสัตว์ นครราชสีมา ผู้ถ่ายภาพ คุณประสงค์ ไกร ศักดาวัฒน์ รางวัลชมเชย ชื่อภาพ มาดมั่น สถานที่ถ่ายภาพ สวนสัตว์เปิด เขาเขียว ผู้ถ่ายภาพ คุณทวีศักดิ์ บุทธ รักษา รางวัลชมเชย ชื่อภาพ พร้อมโชว์ สถานที่ถ่ายภาพ สวนสัตว์เปิดเขา เขียว ผู้ถ่ายภาพ คุณมติ นิติพน รางวัลชมเชย ชื่อภาพ เคแมนฟรุ้งฟริ้ง สถานที่ถ่ายภาพ สวนสัตว์ นครราชสีมา ผู้ถ่ายภาพ คุณนรินทร์ แส ไพศาล

3 รางวัลชมเชย ชื่อภาพ วัดกันว่าใครแกร่ง สถานที่ถ่ายภาพ สวนสัตว์ อุบลราชธานี ผู้ถ่ายภาพ คุณไพโรจน์ ไชยสมพงศ์ พันธุ์ รางวัลชมเชย ชื่อภาพ Family สถานที่ถ่ายภาพ สวนสัตว์ เชียงใหม่ ผู้ถ่ายภาพ คุณ Kiyoshi Seta รางวัลชมเชย ชื่อภาพ ใกล้ชิด สถานที่ถ่ายภาพ สวนสัตว์เปิดเขา เขียว ผู้ถ่ายภาพ คุณธรรมรัตน์ สวัสดิชัย รางวัลชมเชย ชื่อภาพ ผูกพันธ์ สถานที่ถ่ายภาพ สวนสัตว์เปิด เขาเขียว ผู้ถ่ายภาพ คุณบรรหาร ปราง เทศ รางวัลชมเชย ชื่อภาพ ริ้วน้ำแห่งความรัก สถานที่ถ่ายภาพ สวนสัตว์เปิดเขา เขียว ผู้ถ่ายภาพ คุณปานเพชร ร่มไทร รางวัลชมเชย ชื่อภาพ ขอกิน สถานที่ถ่ายภาพ สวนสัตว์ดุสิต ผู้ถ่ายภาพ คุณชลิตา ดิษยบุตร์

4 รางวัลชมเชย ชื่อภาพ ในอ้อมกอด สถานที่ถ่ายภาพ สวนสัตว์เปิดเขา เขียว ผู้ถ่ายภาพ คุณสุรีย์ พึ่งฉ่ำ รางวัลชมเชย ชื่อภาพ เพื่อนรัก สถานที่ถ่ายภาพ สวนสัตว์ดุสิต ผู้ถ่ายภาพ คุณเสกสรร วสุวัต รางวัลชมเชย ชื่อภาพ ครึ่งบกครึ่งน้ำ สถานที่ถ่ายภาพ สวนสัตว์เปิดเขา เขียว ผู้ถ่ายภาพ คุณปรีชา ศิริบูรณกิจ รางวัลชมเชย ชื่อภาพ อย่ากัดหู สถานที่ถ่ายภาพ สวนสัตว์เปิด เขาเขียว ผู้ถ่ายภาพ คุณนิภาพรรณ ศิริ บูรณกิจ รางวัลชมเชย ชื่อภาพ สามสหาย สถานที่ถ่ายภาพ สวนสัตว์เปิดเขา เขียว ผู้ถ่ายภาพ คุณอัครายชญ์ เพ็ชร อำไพ รางวัลชมเชย ชื่อภาพ ไปไหนไปด้วย สถานที่ถ่ายภาพ สวนสัตว์เปิด เขาเขียว ผู้ถ่ายภาพ คุณฐิติพงศ์ สุข ไพบูลย์วัฒน์

5 รางวัลชมเชย ชื่อภาพ ป้อนอาหารช้างเขาเขียว สถานที่ถ่ายภาพ สวนสัตว์เปิดเขา เขียว ผู้ถ่ายภาพ คุณนพมงคล เชิงโกรย รางวัลชมเชย ชื่อภาพ สายสัมพันธ์ สถานที่ถ่ายภาพ สวนสัตว์ ขอนแก่น ผู้ถ่ายภาพ คุณจิระศักดิ์ ซุ่นไร้ หมายเหตุ * องค์การสวนสัตว์ สงวนสิทธิ์ไม่คืนผลงาน ภาพถ่าย และซีดีที่ผู้ส่งเข้าร่วมประกวด * การตัดสินไม่มีการแบ่งประเภท พิจารณาจากคุณค่า ของผลงานเป็นหลัก คณะกรรมการมีสิทธิ์ กำหนดวิธีการตัดสิน การตัดสินของคณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินถือว่าเป็นที่สิ้นสุด จะอุทธรณ์ มิได้ * กำหนดการมอบรางวัลจะแจ้งภายทราบหลัง ติดต่อ สำนักพัฒนาธุรกิจ โทรศัพท์ 02-282-7111 ต่อ 0, 153, 154


ดาวน์โหลด ppt รางวัลชนะเลิศ ชื่อภาพ ใกล้ชิด สถานที่ถ่ายภาพ สวนสัตว์เปิด เขาเขียว ผู้ถ่ายภาพ คุณวินนิวัตร ไตรตรง สัตย์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ที่ 1 ชื่อภาพ กลางสายฝน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google