งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

PTT INSPIRATION ปตท. สร้างแรงบันดาลใจ สู่โอลิมปิก Supported by.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "PTT INSPIRATION ปตท. สร้างแรงบันดาลใจ สู่โอลิมปิก Supported by."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 PTT INSPIRATION ปตท. สร้างแรงบันดาลใจ สู่โอลิมปิก Supported by

2 โอลิมปิกฤดูร้อนครั้งที่ 30 FM.99 บมจ. อสมท ร่วมกับ บมจ. ปตท. PTT Group ร่วมส่งแรงเชียร์และกำลังใจให้นักกีฬาไทย และร่วมสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนไทย ก้าวสู่กีฬาโอลิมปิกในโครงการ PTT INSPIRATION ปตท. สร้างแรงบันดาลใจสู่โอลิมปิก

3 ค้นหาตัวแทนเยาวชนไทย ชมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ติดขอบสนาม วิธีการค้นหาตัวแทนเยาวชน ประกาศรับสมัครเยาวชนทางสื่อ FM.99, MCOT1, เครือข่ายวิทยุอสมท,Internet, ส่งหนังสือกระจายข่าวโดยสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 31,821 โรงเรียนทั่วประเทศ การเข้าร่วม เยาวชนที่เข้าร่วมต้องเป็นนักกีฬาโรงเรียนอายุ ปี เคยเป็นตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา PTT INSPIRATION ปตท. สร้างแรงบันดาลใจสู่ โอลิมปิก

4 กติกา รอบแรก ส่งเรียงความ เรื่องราวที่เป็นแรงบันดาลใจ ก้าวสู่ กีฬาโอลิมปิก พร้อมแนบประวัติส่วนตัว ในหัวข้อ “ แรงบันดาล ใจสู่นักกีฬาโอลิมปิก ” ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 คัดเลือกเรียงความที่เข้ารอบ 10 เรียงความ ส่งเรียงความพร้อมประวัติที่ บมจ. อสมท อาคารปฏิบัติการ ชั้น 4 สถานีวิทยุ FM99 ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2555 PTT INSPIRATION ปตท. สร้างแรงบันดาลใจสู่ โอลิมปิก

5 กติกา รอบตัดสิน คะแนนแบ่งเป็น 3 ส่วน 1. คะแนนจากเรียงความและประวัติส่วนตัว ( รอบ แรก ) 30% 2. ความสามารถด้านกีฬา ผู้เข้ารอบต้องแสดง ความสามารถด้านกีฬา ( ทีมงานนัดบันทึกภาพเพื่อนำเสนอวันตัดสิน ) 30 % 3. คะแนนจากการตอบคำถาม ถามตอบความรู้ด้าน กีฬา เรื่องราวโอลิมปิก และเรื่องราวการสนับสนุนกีฬาของ บริษัท ปตท. จำกัด ( มหาชน ) 40% โดยการตอบคำถามเป็นทีม ( เยาวชนพร้อมอาจารย์ผู้ ฝึกสอน ) ณ ห้องออดิทอเรียม บริษัท อสมท จำกัด ( มหาชน ) PTT INSPIRATION ปตท. สร้างแรงบันดาลใจสู่ โอลิมปิก

6 รางวัล รางวัลชนะเลิศ เงินทุนการศึกษา 30,000 บาท และเป็นตัวแทนเยาวชนเดินทางชมกีฬาโอลิมปิก ณ. ประเทศอังกฤษ จำนวน 1 รางวัล รางวัล 2 ที่นั่ง ( เยาวชนพร้อม อาจารย์ผู้ฝึกสอน ) รางวัลรองชนะเลิศ เงินทุนการศึกษา 20,000 บาท 2 รางวัล รางวัลชมเชย เงินทุนการศึกษา 5,000 บาท 7 รางวัล รางวัลพิเศษ สำหรับผู้ทำคะแนนสูงสุด 5 ทีม จะ ได้ไป Meet & Greet เกาะติดชีวิตตัวแทนนักกีฬาโอลิมปิก PTT INSPIRATION ปตท. สร้างแรงบันดาลใจสู่ โอลิมปิก

7 คณะกรรมการตัดสิน รอบแรก. คณะกรรมการจาก อสมท. 1. คุณนิคม ณ พัทลุง ผู้อำนวยการสถานีวิทยุ F.M คุณยุทธพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้จัดการส่วนผลิตรายการและผู้ดำเนิน รายการ F.M คุณฐิติรัตน์ พูนสิริชัยกิจ ผู้จัดการส่วนสนับสนุนฯ และผู้ดำเนิน รายการ F.M คุณสายชล เกียรติกังวาฬใจ โปรแกรมไดเรกเตอร์และผู้ดำเนิน รายการ F.M 99 รอบชิงชนะเลิศ 1. ผู้ทรงคุณวุฒิ จาก บริษัท ปตท. จำกัด ( มหาชน ) 2. ผู้ทรงคุณวุฒิ จาก บริษัท ปตท. จำกัด ( มหาชน ) 3. คุณนิคม ณ พัทลุง ผู้อำนวยการสถานีวิทยุ F.M.99 บมจ. อสมท 4. คุณยุทธพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้จัดการส่วนผลิตรายการและผู้ดำเนิน รายการ F.M 99 บมจ. อสมท 5. คุณอภิสิทธิ์ อภิสุขสิริ บรรณาธิการหนังสือ พิมพ์ ฮอตสกอร์ 6. อาจารย์ สง่า ดามาพงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ จากกรมอนามัย 7. ผู้ทรงคุณวุฒิ จากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น กรมพลศึกษา, การกีฬา แห่งประเทศไทย, สพฐ PTT INSPIRATION ปตท. สร้างแรงบันดาลใจสู่ โอลิมปิก

8 PTT INSPIRATION ปตท. สร้างแรงบันดาลใจสู่ โอลิมปิก การดำเนินงานระยะเวล า หมายเหตุ 1. ประกาศรับสมัคร / รับ สมัคร 13 มิ. ย.- 15 ก. ค.55 ผ่านสื่อ อส มท./ MCOT1/ สพฐ. 2. ประกาศผู้เข้ารอบ 10 คน 20 ก. ค 55 ผ่านสื่อ อส มท. 3. แสดงความสามารถ ด้านกีฬา ก. ค.55 บันทึกเทป 4. แข่งขันรอบสุดท้าย 9 ส. ค. 55 ที่ อสมท. 5. เดินทางชมโอลิมปิก 31 ส. ค.- 6 ก. ย.55 ระยะเวลาขอวี ซ่า วัน


ดาวน์โหลด ppt PTT INSPIRATION ปตท. สร้างแรงบันดาลใจ สู่โอลิมปิก Supported by.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google