งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

PTT INSPIRATION ปตท. สร้างแรงบันดาลใจ สู่โอลิมปิก Supported by.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "PTT INSPIRATION ปตท. สร้างแรงบันดาลใจ สู่โอลิมปิก Supported by."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 PTT INSPIRATION ปตท. สร้างแรงบันดาลใจ สู่โอลิมปิก Supported by

2 โอลิมปิกฤดูร้อนครั้งที่ 30 FM.99 บมจ. อสมท ร่วมกับ บมจ. ปตท. PTT Group ร่วมส่งแรงเชียร์และกำลังใจให้นักกีฬาไทย และร่วมสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนไทย ก้าวสู่กีฬาโอลิมปิกในโครงการ PTT INSPIRATION ปตท. สร้างแรงบันดาลใจสู่โอลิมปิก

3 ค้นหาตัวแทนเยาวชนไทย ชมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ติดขอบสนาม วิธีการค้นหาตัวแทนเยาวชน ประกาศรับสมัครเยาวชนทางสื่อ FM.99, MCOT1, เครือข่ายวิทยุอสมท,Internet, ส่งหนังสือกระจายข่าวโดยสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 31,821 โรงเรียนทั่วประเทศ การเข้าร่วม เยาวชนที่เข้าร่วมต้องเป็นนักกีฬาโรงเรียนอายุ 11-17 ปี เคยเป็นตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา PTT INSPIRATION ปตท. สร้างแรงบันดาลใจสู่ โอลิมปิก

4 กติกา รอบแรก ส่งเรียงความ เรื่องราวที่เป็นแรงบันดาลใจ ก้าวสู่ กีฬาโอลิมปิก พร้อมแนบประวัติส่วนตัว ในหัวข้อ “ แรงบันดาล ใจสู่นักกีฬาโอลิมปิก ” ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 คัดเลือกเรียงความที่เข้ารอบ 10 เรียงความ ส่งเรียงความพร้อมประวัติที่ บมจ. อสมท อาคารปฏิบัติการ ชั้น 4 สถานีวิทยุ FM99 ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2555 PTT INSPIRATION ปตท. สร้างแรงบันดาลใจสู่ โอลิมปิก

5 กติกา รอบตัดสิน คะแนนแบ่งเป็น 3 ส่วน 1. คะแนนจากเรียงความและประวัติส่วนตัว ( รอบ แรก ) 30% 2. ความสามารถด้านกีฬา ผู้เข้ารอบต้องแสดง ความสามารถด้านกีฬา ( ทีมงานนัดบันทึกภาพเพื่อนำเสนอวันตัดสิน ) 30 % 3. คะแนนจากการตอบคำถาม ถามตอบความรู้ด้าน กีฬา เรื่องราวโอลิมปิก และเรื่องราวการสนับสนุนกีฬาของ บริษัท ปตท. จำกัด ( มหาชน ) 40% โดยการตอบคำถามเป็นทีม ( เยาวชนพร้อมอาจารย์ผู้ ฝึกสอน ) ณ ห้องออดิทอเรียม บริษัท อสมท จำกัด ( มหาชน ) PTT INSPIRATION ปตท. สร้างแรงบันดาลใจสู่ โอลิมปิก

6 รางวัล รางวัลชนะเลิศ เงินทุนการศึกษา 30,000 บาท และเป็นตัวแทนเยาวชนเดินทางชมกีฬาโอลิมปิก ณ. ประเทศอังกฤษ จำนวน 1 รางวัล รางวัล 2 ที่นั่ง ( เยาวชนพร้อม อาจารย์ผู้ฝึกสอน ) รางวัลรองชนะเลิศ เงินทุนการศึกษา 20,000 บาท 2 รางวัล รางวัลชมเชย เงินทุนการศึกษา 5,000 บาท 7 รางวัล รางวัลพิเศษ สำหรับผู้ทำคะแนนสูงสุด 5 ทีม จะ ได้ไป Meet & Greet เกาะติดชีวิตตัวแทนนักกีฬาโอลิมปิก PTT INSPIRATION ปตท. สร้างแรงบันดาลใจสู่ โอลิมปิก

7 คณะกรรมการตัดสิน รอบแรก. คณะกรรมการจาก อสมท. 1. คุณนิคม ณ พัทลุง ผู้อำนวยการสถานีวิทยุ F.M.99 2. คุณยุทธพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้จัดการส่วนผลิตรายการและผู้ดำเนิน รายการ F.M 99 3. คุณฐิติรัตน์ พูนสิริชัยกิจ ผู้จัดการส่วนสนับสนุนฯ และผู้ดำเนิน รายการ F.M 99 4. คุณสายชล เกียรติกังวาฬใจ โปรแกรมไดเรกเตอร์และผู้ดำเนิน รายการ F.M 99 รอบชิงชนะเลิศ 1. ผู้ทรงคุณวุฒิ จาก บริษัท ปตท. จำกัด ( มหาชน ) 2. ผู้ทรงคุณวุฒิ จาก บริษัท ปตท. จำกัด ( มหาชน ) 3. คุณนิคม ณ พัทลุง ผู้อำนวยการสถานีวิทยุ F.M.99 บมจ. อสมท 4. คุณยุทธพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้จัดการส่วนผลิตรายการและผู้ดำเนิน รายการ F.M 99 บมจ. อสมท 5. คุณอภิสิทธิ์ อภิสุขสิริ บรรณาธิการหนังสือ พิมพ์ ฮอตสกอร์ 6. อาจารย์ สง่า ดามาพงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ จากกรมอนามัย 7. ผู้ทรงคุณวุฒิ จากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น กรมพลศึกษา, การกีฬา แห่งประเทศไทย, สพฐ PTT INSPIRATION ปตท. สร้างแรงบันดาลใจสู่ โอลิมปิก

8 PTT INSPIRATION ปตท. สร้างแรงบันดาลใจสู่ โอลิมปิก การดำเนินงานระยะเวล า หมายเหตุ 1. ประกาศรับสมัคร / รับ สมัคร 13 มิ. ย.- 15 ก. ค.55 ผ่านสื่อ อส มท./ MCOT1/ สพฐ. 2. ประกาศผู้เข้ารอบ 10 คน 20 ก. ค 55 ผ่านสื่อ อส มท. 3. แสดงความสามารถ ด้านกีฬา 23-31 ก. ค.55 บันทึกเทป 4. แข่งขันรอบสุดท้าย 9 ส. ค. 55 ที่ อสมท. 5. เดินทางชมโอลิมปิก 31 ส. ค.- 6 ก. ย.55 ระยะเวลาขอวี ซ่า 15-20 วัน


ดาวน์โหลด ppt PTT INSPIRATION ปตท. สร้างแรงบันดาลใจ สู่โอลิมปิก Supported by.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google