งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย ผศ. ดร. วุฒิไกร บุญคุ้ม ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะ เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย ผศ. ดร. วุฒิไกร บุญคุ้ม ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะ เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย ผศ. ดร. วุฒิไกร บุญคุ้ม ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะ เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2  การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ปัจจุบันมุ่งเน้นศึกษา ถึงระดับยีนเป็นหลัก (genomic selection)  เนื่องจากยีนสามารถถ่ายทอดสู่รุ่นลูกได้  ยีนเป็นตัวชี้วัดถึง พันธุกรรม หวังผลทาง เศรษฐกิจ (value added)

3 Reproductive technologies Reproductive technologies  Artificial Insemination (AI)  MOET  IVM and IVF  Nuclear transplantation (cloning)  Cryopreservation  Sex determination Reproductive technologies Reproductive technologies  Artificial Insemination (AI)  MOET  IVM and IVF  Nuclear transplantation (cloning)  Cryopreservation  Sex determination Gene technologies Gene technologies  Genetic engineering  Genetic marker (MAS, QTL)  Genetic maps  DNA finger print  Genomic selection Gene technologies Gene technologies  Genetic engineering  Genetic marker (MAS, QTL)  Genetic maps  DNA finger print  Genomic selection

4 การผสมเทียม คือ การทำให้เกิด การปฏิสนธิโดยสัตว์ไม่ต้องมีการ ร่วมเพศกันตามธรรมชาติ หัวใจสำคัญของการผสมเทียม คือ  อุปกรณ์ในการเตรียมน้ำเชื้อ  อุปกรณ์สำหรับรีดน้ำเชื้อ  อุปกรณ์ตรวจสอบคุณภาพ น้ำเชื้อ  ความชำนาญของเจ้าหน้าที่ผสม เทียม

5 1. รีดเก็บน้ำเชื้อ 2. ตรวจคุณภาพน้ำเชื้อ ปริมาณ, สี, ความผิดปรกติ 2. ตรวจคุณภาพน้ำเชื้อ ปริมาณ, สี, ความผิดปรกติ 3. ผสมแล้วจ้า …

6 ข้อดี  เป็นการลดค่าใช้จ่ายในการเลี้ยง พ่อพันธุ์  สามารถกระจายพันธุกรรมที่ดีของ พ่อพันธุ์ได้อย่างรวดเร็ว ข้อจำกัด  ต้องมีความชำนาญ  อุปกรณ์เหมาะสม และได้ มาตรฐาน  คุณภาพน้ำเชื้อต้องดีจริงๆ  ต้องรักษาความสะอาด

7 DonorRecipient Manipulation of estrus Embryo transfer การเหนี่ยวนำให้สัตว์ตัวเมียตก ไข่จำนวนมากและเป็นตัวให้ตัว อ่อนสำหรับการย้ายฝาก Superovulation Manipulation of estrus A.I. Embryo recovery กระตุ้นการตกไข่ครั้งละหลายใบ กระตุ้นการเป็นสัด เก็บตัวอ่อน IVF, Frozen Embryo

8 ข้อดี  ได้ลูกจากแม่พันธุ์ หรือทั้งพ่อและแม่ พันธุ์ชั้นเยี่ยม  ไม่เสี่ยงต่อการนำโรคเข้าฟาร์ม  เพิ่มความแม่นยำในการคัดเลือก ข้อจำกัด  ทำได้ยากกว่าการผสมเทียม  ลงทุนสูง  ตัวอ่อนอาจได้รับอิทธิพลหรือผล บางอย่างมาจาก แม่ที่รับฝากแตกต่างกัน

9  คือ การปฏิสนธินอกร่างกาย โดยทำการเก็บน้ำเชื้อ และไข่ จากสัตว์พ่อแม่พันธุ์ชั้นดี จากนั้นนำมาเลี้ยงใน ห้องปฏิบัติการ  ทำการจัดสภาพให้คล้ายกับ สภาพภายในตัวสัตว์มากที่สุด Semen collectionEgg collection Sperm egg Zygote IVM & IVF Embryo Transfer

10 เด็ก หลอด แก้ว

11 ข้อดี  ได้ลูกจำนวนมาก เนื่องจากสามารถทำการ ปฏิสนธิได้บ่อยครั้งขึ้น  ลดช่วงอายุของสัตว์ลงได้ ข้อจำกัด  ต้องอาศัยความชำนาญสูง งงงง  ตัวอ่อนมักตายก่อนนำไป ย้ายฝากเนื่องจาก สภาพแวดล้อมไม่ เหมาะสม หรือแพ้สารเคมี บางอย่าง

12 สัตว์ทุกตัวจะมีพันธุกรรมเหมือนกันทุกประการ (genetically identical individuals) เป็นการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ

13 Scottish Blackhead ewe Finn Dorset ewe Cloning

14 1. การแยกเซลล์หรือตัดแบ่งตัวอ่อนในระยะก่อนการฝังตัว (blastomere separation or embryo bisection ) 1. การแยกเซลล์หรือตัดแบ่งตัวอ่อนในระยะก่อนการฝังตัว (blastomere separation or embryo bisection ) 3 2. การย้ายฝากนิวเคลียส (nuclear transfer or nuclear transplantation) 2. การย้ายฝากนิวเคลียส (nuclear transfer or nuclear transplantation)

15  เป็นวิธีการแช่แข็ง เซลล์ไข่ อสุจิ รวมทั้งตัวอ่อน ที่อุณหภูมิต่ำ ในไนโตรเจนเหลว (- 196 เซลเซียส ) ที่อุณหภูมิต่ำ ในไนโตรเจนเหลว (- 196 เซลเซียส )  เทคนิคนี้มีความสำคัญมากในการ เก็บรักษาตัวอ่อน หรือเชื้อพันธุ์สัตว์ ให้คงสภาพมีชีวิต จนกว่าจะถึง ช่วงเวลาที่เหมาะสมจึงจะนำไปใช้ ประโยชน์ต่อไป

16  แยกโครโมโซม X,Y ก่อนที่ จะนำไปผสมกับไข่เพื่อให้ ได้ลูกที่มีเพศตามที่ต้องการ  ตัดแบ่งบางส่วนของ embryo มาตรวจเช็คเพศด้วย เครื่องมือ PCR


ดาวน์โหลด ppt โดย ผศ. ดร. วุฒิไกร บุญคุ้ม ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะ เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google