งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักการคัดเลือกพันธุ์สัตว์ Principle of Selection ผู้ชายคนไหนที่คุณชอบ ? ผู้ชายคนไหนที่คุณอยากได้เป็นแฟน ?

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักการคัดเลือกพันธุ์สัตว์ Principle of Selection ผู้ชายคนไหนที่คุณชอบ ? ผู้ชายคนไหนที่คุณอยากได้เป็นแฟน ?"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 http://ags.kku.ac.th/abag/wuttigrai/

2 หลักการคัดเลือกพันธุ์สัตว์ Principle of Selection ผู้ชายคนไหนที่คุณชอบ ? ผู้ชายคนไหนที่คุณอยากได้เป็นแฟน ?

3 การคัดเลือก คือ การที่สัตว์บางตัวมี โอกาสมีชีวิตรอดเพื่อสืบพันธุ์และ ถ่ายทอดพันธุกรรมไปยังรุ่นต่อๆไป ในขณะที่สัตว์บางตัวจะถูกคัดทิ้ง (culling)

4 การคัดเลือกแบ่งเป็น 2 รูปแบบ 1) Natural Selection Charles Robert Darwin ปรับตัวให้เข้ากับธรรมชาติ ปรับตัวเข้ากับธรรมชาติไม่ได้ ก็ไม่สามารถมีชีวิตรอดได้

5 ตัวอย่างสัตว์ที่ปรับตัวในสภาพ ธรรมชาติได้ยาก

6 Natural selection ยังรวมถึงทฤษฏี used and disused Use and disuse Jean-Baptiste Lamarck

7 2. Artificial selection

8 หลักพื้นฐานของการคัดเลือก พันธุ์สัตว์ Selection Natural selection Artificial selection ( เรียนในวิชานี้ ) P = G + E A + D + I E t + E p EBV EBV (estimated breeding value) Selection response

9 แผนการคัดเลือกสามารถแบ่งได้ เป็น 3 วิธี Milk yield, Conception rate, Type trait ADG, FCR NBA, LSY, %PWM Egg production, AFE, 1. Tandem method ( การคัดเลือกทีละลักษณะ ) ADG, FCR

10 แผนการคัดเลือก สามารถแบ่งได้ดังนี้ Tandem Method  เป็นวิธีการคัดเลือกที่ต้องการปรับปรุงฝูงสัตว์โดยเน้น ครั้งละลักษณะ  หลังจากทำการคัดเลือกจนได้ลักษณะตามที่ต้องการ แล้วจึงเปลี่ยนไปคัดเลือก ลักษณะอื่น ลักษณะอื่น  อาจพบปัญหาหากลักษณะที่นำมาคัดเลือกมีค่า สหสัมพันธ์ทางพันธุกรรมใน การลบ (negative genetic correlation) การลบ (negative genetic correlation)  ส่งผลให้การคัดเลือกลักษณะต่อมาไปทำให้ลักษณะ ก่อนกลับแย่ลง

11 แผนการคัดเลือก Tandem Method ปริมาณน้ำนม เปอร์เซ็นไขมันน้ำนม ( ระหว่างลักษณะมีความสัมพันธ์ในเชิงลบ )

12 แผนการคัดเลือก 2) Independent Culling Level Pig ADG ( < 4.0) BF ( < 1.2) NBA ( > 9.5) 001 3.51.08 002 3.61.312 003 3.91.210 Note: ADG = Average Daily Gain BF = Back Fat NBA = Number Born Alive ผมเองครับที่ จะถูก คัดเลือก …

13 แผนการคัดเลือก สามารถแบ่งได้ดังนี้ 2) Independent Culling Level  เป็นวิธีการคัดเลือกที่ต้องการปรับปรุงฝูงสัตว์โดยเน้น พร้อมกันหลายลักษณะ  ต้องกำหนดเกณฑ์หรือสัดส่วนที่จะทำการคัดเลือกของ แต่ละลักษณะก่อน ล่วงหน้า  ได้เปรียบกว่าวิธี Tandem เนื่องจากแต่ละลักษณะไม่มี ความสัมพันธ์กัน  ฝูงสัตว์จะถูกปรับปรุงพันธุ์ถึงมาตรฐานที่กำหนดได้เร็ว กว่าปรับปรุงทีละ ลักษณะช่วยให้สามารถคัดเลือกได้อย่างสอดคล้องไป กับสภาพของฝูงสัตว์ (biological stage) เช่น เริ่มคัดสัตว์จากลักษณะ BW  WW  reproductive traits selection

14 แผนการคัดเลือก 3) Selection Index Pig ADG ( < 4.0) BF ( < 1.2) NBA ( > 9.5) “Score”(5) 0013.51.084.16 0023.61.3125.63 0033.91.2105.03 Note: ADG = Average Daily Gain BF = Back Fat NBA = Number Born Alive

15 แผนการคัดเลือก สามารถแบ่งได้ดังนี้ 3) Selection index  เป็นวิธีการคัดเลือกที่ต้องการปรับปรุงฝูงสัตว์โดยเน้น พร้อมกันหลายลักษณะ เรียกว่าเป็นสมการ Multiple regression  สร้างเป็นสมการที่ประกอบด้วยข้อมูลของลักษณะต่างๆ (Y i ) ที่ต้องการ คัดเลือกจากนั้นจึงนำสัตว์มาเรียงลำดับเพื่อตัดสินใจอีก ทีหนึ่ง

16 ดัชนีการคัดเลือก รูปแบบสมการในปัจจุบัน = ค่าทางเศรษฐกิจ economic value = ค่าการผสมพันธุ์

17 ข้อดีของดัชนีการคัดเลือก  มีความแม่นยำของการประเมินสูงสุด เนื่องจากมี การคิดค่าความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีที่ประเมินกับ พันธุกรรมหรืออิทธิพลของยีนแบบบวกสะสม  Error ต่ำสุด เนื่องจากค่าสัมประสิทธิ์ที่ใช้ ประเมิน โดยวิธีความ คลาดเคลื่อนกำลังสองน้อยที่สุด (least square analysis) คลาดเคลื่อนกำลังสองน้อยที่สุด (least square analysis)

18 ข้อจำกัดของดัชนีการคัดเลือก  ต้องอาศัยข้อมูลครบทุกลักษณะเสียก่อนจึงจะประเมินค่า ดัชนีของสัตว์นั้นๆได้  ไม่สามารถเปรียบเทียบพันธุกรรมของสัตว์ข้ามฝูงหรือ ข้ามกลุ่มการจัดการได้  ไม่มีการปรับปัจจัยอื่นๆที่อาจมีผลต่อความผันแปรของ ลักษณะ เช่น อายุแม่ ระยะการให้นม เพศ เป็นต้น

19 ยกตัวอย่างการคัดเลือกโดยใช้ดัชนี การคัดเลือก IDEBV(BF) EBV(Days to estrus) EBV(ADG) 1-0.032.881.01 2-0.02-3.620.65 3-0.013.550.40 กำหนดให้ค่าทางเศรษฐกิจ (v) ดังนี้ BF = -20, Days = -5, ADG = 10 วิธีการคำนวณ I = v1EBV1+ v2EBV2+ v3EBV3 ลองคำนวณดูซิว่า สัตว์ตัวไหนที่น่าจะถูก คัดเก็บไว้จ๊ะ ….

20 ยกตัวอย่างการคัดเลือกโดยใช้ดัชนี การคัดเลือก สัตว์เบอร์ 1 สัตว์เบอร์ 2 สัตว์เบอร์ 3 ผมเอง ครับ


ดาวน์โหลด ppt หลักการคัดเลือกพันธุ์สัตว์ Principle of Selection ผู้ชายคนไหนที่คุณชอบ ? ผู้ชายคนไหนที่คุณอยากได้เป็นแฟน ?

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google