งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวอย่างความสำเร็จ ชุมชนบ้านลิ่มทอง จังหวัดบุรีรัมย์ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวอย่างความสำเร็จ ชุมชนบ้านลิ่มทอง จังหวัดบุรีรัมย์ 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวอย่างความสำเร็จ ชุมชนบ้านลิ่มทอง จังหวัดบุรีรัมย์ 1

2 การขยายผลความสำเร็จช่วง ปี 2550-2552 การขยายผลความสำเร็จช่วง ปี 2553-2554 2

3 ภาพถ่ายจากดาวเทียมแก้มลิง จำนวน 15 แก้ม มีความจุรวมสูงสุด 130,000 ลบ.ม. 3

4 ชุมชนบ้านลิ่มทอง ก่อน หลัง คลองส่งน้ำเก่า ไม่สามารถทำการผลิต คลองส่งน้ำที่ได้รับการซ่อมแซม มีผลผลิตตลอดทั้งปี 4

5 สระแก้มลิง จำนวนบ่อแก้มลิง 15 บ่อ ความจุ 130,000 ลบ.ม. 5

6 คลองส่งน้ำ อดีต ปัจจุบัน คลองส่งน้ำ ระยะทาง 3 ก.ม. ความจุ 120,000 ลบ.ม./ปี 6

7 ระบบสระพวง เชื่อมแหล่งน้ำกับแหล่งเก็บน้ำ 7

8 วางแผนการเพาะปลูก การเพาะปลูกในแต่ละฤดู ฤดูแล้ง ฤดูฝน ทั้งปี 8

9 เดือนพฤษภาคม 2553 มีปริมาณน้ำคงเหลือ 79,042 ลบ.ม. คิดเป็น 60% (ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2553) ปริมาณน้ำในแก้มลิงทั้งปี 9

10 ตัวอย่างการทำ Cash Flow Best case นางอรุณ เหลือสืบพันธ์ กำไร 541,076 บาท 10

11 กราฟแสดงรายได้ของชุมชนก่อนและหลังโครงการ บาท หลังเข้าร่วม ก่อนเข้าร่วม หมายเหตุ: ข้อมูลของปี 2553 เป็นข้อมูลตั้งแต่ ม.ค. - มี.ค. 2553 * * 11


ดาวน์โหลด ppt ตัวอย่างความสำเร็จ ชุมชนบ้านลิ่มทอง จังหวัดบุรีรัมย์ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google