งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวอย่างความสำเร็จ ชุมชนบ้านลิ่มทอง จังหวัดบุรีรัมย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวอย่างความสำเร็จ ชุมชนบ้านลิ่มทอง จังหวัดบุรีรัมย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวอย่างความสำเร็จ ชุมชนบ้านลิ่มทอง จังหวัดบุรีรัมย์
ตัวอย่างความสำเร็จ ชุมชนบ้านลิ่มทอง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 1

2 การขยายผลความสำเร็จช่วง ปี 2550-2552
การขยายผลความสำเร็จช่วง ปี 2

3 ภาพถ่ายจากดาวเทียมแก้มลิง จำนวน 15 แก้ม
มีความจุรวมสูงสุด 130,000 ลบ.ม. 3

4 คลองส่งน้ำที่ได้รับการซ่อมแซม
ชุมชนบ้านลิ่มทอง ก่อน หลัง คลองส่งน้ำที่ได้รับการซ่อมแซม คลองส่งน้ำเก่า ไม่สามารถทำการผลิต มีผลผลิตตลอดทั้งปี 4

5 สระแก้มลิง จำนวนบ่อแก้มลิง 15 บ่อ ความจุ 130,000 ลบ .ม. 5

6 คลองส่งน้ำ ปัจจุบัน อดีต
คลองส่งน้ำ ระยะทาง 3 ก.ม. ความจุ 120,000 ลบ .ม./ปี 6

7 ระบบสระพวง เชื่อมแหล่งน้ำกับแหล่งเก็บน้ำ 7

8 วางแผนการเพาะปลูก การเพาะปลูกในแต่ละฤดู ฤดูแล้ง ฤดูฝน ทั้งปี 8

9 ปริมาณน้ำในแก้มลิงทั้งปี
เดือนพฤษภาคม 2553 มีปริมาณน้ำคงเหลือ 79,042 ลบ.ม. คิดเป็น 60% (ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2553) 9

10 ตัวอย่างการทำ Cash Flow Best case นางอรุณ เหลือสืบพันธ์
กำไร 541,076 บาท 10 10

11 กราฟแสดงรายได้ของชุมชนก่อนและหลังโครงการ
บาท ก่อนเข้าร่วม * หลังเข้าร่วม * หมายเหตุ: ข้อมูลของปี 2553 เป็นข้อมูลตั้งแต่ ม.ค. - มี.ค. 2553 11 11


ดาวน์โหลด ppt ตัวอย่างความสำเร็จ ชุมชนบ้านลิ่มทอง จังหวัดบุรีรัมย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google