งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การศึกษาดูงานด้านการเพาะเลี้ยงและการส่งเสริมของเจ้าหน้าที่ส่งเสริม ผู้นำหมู่บ้านและเกษตรกรหมู่บ้านเป้าหมายสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (ครั้งที่ 1) ภายใต้โครงการพัฒนาการเลี้ยงปลาในชนบทแขวงจำปาสักและแขวงเซกอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การศึกษาดูงานด้านการเพาะเลี้ยงและการส่งเสริมของเจ้าหน้าที่ส่งเสริม ผู้นำหมู่บ้านและเกษตรกรหมู่บ้านเป้าหมายสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (ครั้งที่ 1) ภายใต้โครงการพัฒนาการเลี้ยงปลาในชนบทแขวงจำปาสักและแขวงเซกอง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การศึกษาดูงานด้านการเพาะเลี้ยงและการส่งเสริมของเจ้าหน้าที่ส่งเสริม ผู้นำหมู่บ้านและเกษตรกรหมู่บ้านเป้าหมายสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (ครั้งที่ 1) ภายใต้โครงการพัฒนาการเลี้ยงปลาในชนบทแขวงจำปาสักและแขวงเซกอง วันที่ 25 พฤศจิกายน 2552 กิจกรรม ที่ 1 เข้ารับฟังการบรรยาย หัวข้อ รูปแบบการส่งเสริมในการพัฒนาอาชีพด้านกรเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยว่าที่ร้อยตรีนวรัตน์ จิตร์ภิรมย์ศรี (ประมงจังหวัดชัยภูมิ)

2 นายไพบูลย์ เล่าประสบการณ์ และความเป็นมาในการเลี้ยงปลานิล
กิจกรรมที่ 2 ดูงานการเลี้ยงปลานิล ฟาร์ม นายไพบูลย์ มงคลมณี (เกษตรกรดีเด่น ปี ) บ้านหนองนาทุ่ม ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ นายอำเภอแก้งคร้อ ร่วมต้อนรับคณะดูงาน จากสปป. ลาว นายไพบูลย์ เล่าประสบการณ์ และความเป็นมาในการเลี้ยงปลานิล

3 อธิบายการทำน้ำเขียว และเทคนิคการลดต้นทุนการเลี้ยงปลา

4 กิจกรรมที่ 3 ดูงานการทำประมงหมู่บ้าน บ้านหนองหญ้าข้าวนก ตำบลหนองตูม อำเภอภุเขียว จังหวัดชัยภูมิ
คุณโยธิน เจ้าหน้าที่จากกรมประมงกล่าวถึงวัตถุประสงค์ ในการดูงาน ประมงอำเภอภูเขียวกล่าวต้อนรับคณะดูงานจาก สปป.ลาว ผู้ใหญ่บ้านหนองหญ้าข้าวนกกล่าวต้อนรับ และอธิบายความเป็นมาโครงการประมงหมู่บ้าน

5 กิจกรรมการเพาะพันธุปลานิลแบบธรรมชาติ
กิจกรรมการปลูกผักรอบ พื้นที่คันบ่อ ผญ.บ. มอบปลานิล ผลผลิตจากแหล่งน้ำ เป็นของฝากให้คณะดูงาน

6 คณะดูงานให้ความสนใจ ภาพถ่ายกิจกรรมประมงหมู่บ้าน และซักถามขั้นตอนการดำเนินงาน
ตัวแทนจาก สปป.ลาว ลงบันทึกเยี่ยม และมอบ ของที่ระลึก

7 กิจกรรมที่ 4 ดูงานโครงการสายใยรักฯ (การเลี้ยงปลาในครัวเรือน) บ้านโนนเก่าใหญ่ ตำบลหนองบัวแดง และศูนย์เรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ นายอำเภอหนองบัวแดง เจ้าหน้า และชาวบ้าน ร่วมต้อนรับคณะดูงานจาก สปป.ลาว

8 กำนันกล่าวต้อนรับ และอธิบายความเป็นมาโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน

9 การเลี้ยงปลาดุกและกบในบ่อพลาสติก
การเพาะพันธุ์ปลานิลแบบธรรมชาติ

10 การเลี้ยงปลาในครัวเรือนของสมาชิกโครงการสายใยรักฯ
ดูงานศูนย์เรียนรู้ฯ ของโรงเรียนบ้านลาดใต้

11 ศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนตำบลกุดชุมแสง
การเลี้ยงกบ ปลาดุกในบ่อพลาสติก

12 นายประสิทธิ์ อธิบายการเลี้ยงกบคอนโด การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ และการผลิตน้ำยาล้างจาน ยาสระผมของกลุ่มฯ


ดาวน์โหลด ppt การศึกษาดูงานด้านการเพาะเลี้ยงและการส่งเสริมของเจ้าหน้าที่ส่งเสริม ผู้นำหมู่บ้านและเกษตรกรหมู่บ้านเป้าหมายสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (ครั้งที่ 1) ภายใต้โครงการพัฒนาการเลี้ยงปลาในชนบทแขวงจำปาสักและแขวงเซกอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google