งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน้าจอส่งออก 43 แฟ้ม ตัวเลือกในการประมวลผล - ประมวลผลทุกตาราง ถ้า ติ๊กถูก เมื่อกด ประมวลผลจะทำทุกตาราง แต่ถ้าไม่ติ๊กถูก จะประมวลผลเฉพาะตารางที่ เลือกตามหน้าจอที่แสดง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน้าจอส่งออก 43 แฟ้ม ตัวเลือกในการประมวลผล - ประมวลผลทุกตาราง ถ้า ติ๊กถูก เมื่อกด ประมวลผลจะทำทุกตาราง แต่ถ้าไม่ติ๊กถูก จะประมวลผลเฉพาะตารางที่ เลือกตามหน้าจอที่แสดง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน้าจอส่งออก 43 แฟ้ม ตัวเลือกในการประมวลผล - ประมวลผลทุกตาราง ถ้า ติ๊กถูก เมื่อกด ประมวลผลจะทำทุกตาราง แต่ถ้าไม่ติ๊กถูก จะประมวลผลเฉพาะตารางที่ เลือกตามหน้าจอที่แสดง - ทั้งหมด ติ๊กถูกจะดึงข้อมูลทั้งหมด ถ้าไม่ติ๊ กถูก จะเลือกมา เฉพาะวันที่อัพเดต หรือ มารับบริการ รวมข้อมูล รพ. ใช้เฉพาะ ของ รพ. พัฒนานิคม ตัวเลือกในการประมวลผล - ประมวลผลทุกตาราง ถ้า ติ๊กถูก เมื่อกด ประมวลผลจะทำทุกตาราง แต่ถ้าไม่ติ๊กถูก จะประมวลผลเฉพาะตารางที่ เลือกตามหน้าจอที่แสดง - ทั้งหมด ติ๊กถูกจะดึงข้อมูลทั้งหมด ถ้าไม่ติ๊ กถูก จะเลือกมา เฉพาะวันที่อัพเดต หรือ มารับบริการ รวมข้อมูล รพ. ใช้เฉพาะ ของ รพ. พัฒนานิคม แสดงรายละเอียด ตาราง คำอธิบายตาราง คำอธิบาย field ( สีฟ้าคือจำเป็นต้องมี ) แสดงรายละเอียด ตาราง คำอธิบายตาราง คำอธิบาย field ( สีฟ้าคือจำเป็นต้องมี ) รายชื่อตารางต่างๆ ส่งเป็น Zip ส่ง Online

2 1. คลิกเพื่อให้เกิดเครื่องหมายถูก ตรงทั้งหมด 2. คลิกเอาเครื่องหมายถูก ตรง ประมวลผลทุกตาราง ออก 3. คลิกเลือกตาราง Person 4. คลิกประมวลผล 5. คลิกส่ง Online 6. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 3-5 แต่เปลี่ยนการคลิกเลือกตารางเป็นตารางอื่นๆ ไปจนครบ 7 แฟ้ม วิธีการส่งทั้งหมด 7 แฟ้ม (person,address,death,drugallergy,home,chronic,card)

3 1. คลิกเอาเครื่องหมายถูก ตรงทั้งหมด ออก 2. คลิกให้เกิดเครื่องหมายถูก ตรง ประมวลผลทุกตาราง 3. ใส่ช่วงวันที่ 01/10/2555 ถึง 31/12/2555 4. คลิกประมวลผล 5. คลิกส่ง Online วิธีการส่งแฟ้มอื่นๆในช่วง ต. ค.- ธ. ค.55

4 แฟ้ม Women แฟ้ม HOME

5 แฟ้ม Service เช็คสิทธิผ่าน Webservice

6 แฟ้ม Service

7 แฟ้ม DISABILITY

8 แฟ้ม POSTNATAL

9 แฟ้ม NEWBORNCARE

10 แฟ้ม NUTRITION

11 แฟ้ม Charge_opd

12 แฟ้ม DENTAL

13 แฟ้ม VILLAGE

14 หน้าจอเมนูหลัก

15 นอกสถานบริการเลือก 2,6 ใส่รหัส U + หัตถการ + เลขประกอบ อย่าลืมตรวจสอบรหัสยา 24 หลักของแพทย์แผนไทย ที่รายการเวชภัณฑ์ การคีย์แพทย์แผนไทย

16 เพิ่มการปรับรหัส 24 หลัก ผ่าน VPM-Data center

17 ติดต่อ webservice ของ สปสช.

18 VPM-PCU เชื่อมระบบคลังยาอำเภอ สามารถ ส่งเบิก - นำเข้าข้อมูลยา,Map รหัส 24 หลัก, Update ข้อมูลการ ใช้เช่น ฉลากยา ผ่านระบบ Online รองรับระบบการกระจาย คนไข้ลง PCU ใช้คู่กับ โปรแกรมคลังยาอำเภอ (CargoPro)


ดาวน์โหลด ppt หน้าจอส่งออก 43 แฟ้ม ตัวเลือกในการประมวลผล - ประมวลผลทุกตาราง ถ้า ติ๊กถูก เมื่อกด ประมวลผลจะทำทุกตาราง แต่ถ้าไม่ติ๊กถูก จะประมวลผลเฉพาะตารางที่ เลือกตามหน้าจอที่แสดง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google