งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การนำเข้า ผลการประเมิน ระดับชาติ O-NET - เครื่องมือ - นำเข้าข้อมูลจาก แฟ้ม Excel - นำเข้าข้อมูลผลสอบ O-NET แฟ้ม Excel จาก สทศ. - แบบปีการศึกษา 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การนำเข้า ผลการประเมิน ระดับชาติ O-NET - เครื่องมือ - นำเข้าข้อมูลจาก แฟ้ม Excel - นำเข้าข้อมูลผลสอบ O-NET แฟ้ม Excel จาก สทศ. - แบบปีการศึกษา 2555."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การนำเข้า ผลการประเมิน ระดับชาติ O-NET - เครื่องมือ - นำเข้าข้อมูลจาก แฟ้ม Excel - นำเข้าข้อมูลผลสอบ O-NET แฟ้ม Excel จาก สทศ. - แบบปีการศึกษา 2555

2 การนำเข้า ผลการประเมิน ระดับชาติ O-NET - เปิดหาแฟ้ม Excel ที่เปลี่ยนเป็น เวอร์ ชั่น 97- 2003 - กด Open

3 การนำเข้า ผลการประเมิน ระดับชาติ O-NET - ตรวจสอบข้อมูล โดยดูที่หัวตาราง กับ ข้อมูลใน บรรทัดที่ 7 ต้อง ตรงกับ - เลือก OK โปรแกรมจะเริ่ม อ่านข้อมูล ตั้งแต่ บรรทัดที่ 9

4 การนำเข้า ผลการประเมิน ระดับชาติ O-NET - เลือก ตกลง เพื่อ เป็นการยื่นยันอีก ครั้ง

5 การนำเข้า ผลการประเมิน ระดับชาติ O-NET - รอจนเครื่อง คอมพิวเตอร์ประ มวนผลเสร็จสิ้น

6 การนำเข้า ผลการประเมิน ระดับชาติ O-NET - เลือก ตกลง เพื่อ คำนวณผลการ เรียนใหม่ทั้งหมด

7 การนำเข้า ผลการประเมิน ระดับชาติ O-NET - รอจนเครื่อง คอมพิวเตอร์ประ มวนผลเสร็จสิ้น

8 ทีทีซอฟท์ WWW.214995.COM 034214995 0819472084WWW.214995.COM ปัญหาที่พบบ่อย - นำเข้าแล้วไม่มีผลการสอบ O-NET - เลขประจำตัวประชาชน ไม่เหมือนกัน อาจจะมี เครื่องหมายหรือช่องว่า เช่น 1-1111-11111-11-1, 1 1111 11111 11 1 ฯลฯ ทาง สทศ. ใช้แค่ ตัวเลข 13 หลัก คือ 1111111111111 - ในแต่ละแถวข้อมูลถูดัดแปลงไม่ตรงกับหัวตาราง - แฟ้ม Excel ไม่ได้ Download มาจาก สทศ. - แฟ้ม Excel ไม่ได้ เปลี่ยนเป็นเวอร์ชั่น 97-2003


ดาวน์โหลด ppt การนำเข้า ผลการประเมิน ระดับชาติ O-NET - เครื่องมือ - นำเข้าข้อมูลจาก แฟ้ม Excel - นำเข้าข้อมูลผลสอบ O-NET แฟ้ม Excel จาก สทศ. - แบบปีการศึกษา 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google