งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การนำเข้า ผลการประเมินระดับชาติ O-NET

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การนำเข้า ผลการประเมินระดับชาติ O-NET"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การนำเข้า ผลการประเมินระดับชาติ O-NET
-เครื่องมือ -นำเข้าข้อมูลจากแฟ้ม Excel -นำเข้าข้อมูลผลสอบ O-NET แฟ้ม Excel จาก สทศ. -แบบปีการศึกษา 2555

2 การนำเข้า ผลการประเมินระดับชาติ O-NET
-เปิดหาแฟ้ม Excel ที่เปลี่ยนเป็น เวอร์ชั่น -กด Open

3 การนำเข้า ผลการประเมินระดับชาติ O-NET
-ตรวจสอบข้อมูล โดยดูที่หัวตาราง กับ ข้อมูลในบรรทัดที่ 7 ต้องตรงกับ -เลือก OK โปรแกรมจะเริ่มอ่านข้อมูล ตั้งแต่บรรทัดที่ 9

4 การนำเข้า ผลการประเมินระดับชาติ O-NET
-เลือก ตกลง เพื่อเป็นการยื่นยันอีกครั้ง

5 การนำเข้า ผลการประเมินระดับชาติ O-NET
-รอจนเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวนผลเสร็จสิ้น

6 การนำเข้า ผลการประเมินระดับชาติ O-NET
-เลือก ตกลง เพื่อคำนวณผลการเรียนใหม่ทั้งหมด

7 การนำเข้า ผลการประเมินระดับชาติ O-NET
-รอจนเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวนผลเสร็จสิ้น

8 ปัญหาที่พบบ่อย ทีทีซอฟท์ www.214995.com 034214995 0819472084
-นำเข้าแล้วไม่มีผลการสอบ O-NET -เลขประจำตัวประชาชน ไม่เหมือนกัน อาจจะมี เครื่องหมายหรือช่องว่า เช่น , ฯลฯ ทาง สทศ. ใช้แค่ตัวเลข 13 หลัก คือ -ในแต่ละแถวข้อมูลถูดัดแปลงไม่ตรงกับหัวตาราง -แฟ้ม Excel ไม่ได้ Download มาจาก สทศ. -แฟ้ม Excel ไม่ได้ เปลี่ยนเป็นเวอร์ชั่น ทีทีซอฟท์


ดาวน์โหลด ppt การนำเข้า ผลการประเมินระดับชาติ O-NET

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google