งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การคิดเชิงบวก. 1. เห็นด้านบวก บอก ว่าเป็นบวก 2. เห็นด้านลบ ก็บอก ว่าเป็นบวกได้ 3. เข้าใจสรรพสิ่ง ตามเหตุ และ ปัจจัยที่เป็นจริง คือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การคิดเชิงบวก. 1. เห็นด้านบวก บอก ว่าเป็นบวก 2. เห็นด้านลบ ก็บอก ว่าเป็นบวกได้ 3. เข้าใจสรรพสิ่ง ตามเหตุ และ ปัจจัยที่เป็นจริง คือ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การคิดเชิงบวก

2 1. เห็นด้านบวก บอก ว่าเป็นบวก 2. เห็นด้านลบ ก็บอก ว่าเป็นบวกได้ 3. เข้าใจสรรพสิ่ง ตามเหตุ และ ปัจจัยที่เป็นจริง คือ

3 ทัศนคติ ทัศนคติทางบวก คือ วิธีตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆ  ถ้าเลือกจะตอบสนองต่อสถานการณ์ ด้วยวิธีที่ดี คือ....

4 1. มองให้ไกล ใจ ให้กว้าง 2. ทุกตัวงานเป็น ฐาน - ความก้าวหน้า ทัศนค ติ เชิง บวก พฤติก รรม ที่ดี ผลงาน เชิง สร้างสร รค์ เป้าหมาย รูปธรรม 1. เกิดความพอใจในงาน 2. ผู้ร่วมงานพอใจ

5 ดุจดารา พี่สาวคนโต จบ ป.๔ สวยเข้าขั้นไปวัดตอนเช้าๆ ได้ การบ้านการเรือนดีมาก ได้รับมรดกที่ดิน ๑๐ ไร่ บ้าน ๑ หลัง เงินสด ๑ ล้านบาท สามศรีพี่น้อง ต้องตามตำรา

6 ดุจเดือน คนกลางจบ ปวช. สวยขั้นเทพีระดับจังหวัด นิสัยจู้จี้จุกจิก ได้รับมรดกบ้านพร้อมที่ดิน ๕ ไร่ เงินสด ๒ ล้านบาท

7 ดุจดาว น้องคนเล็ก จบปริญญาตรี สวยน้องๆ ดาราเกาหลี นิสัยเย่อหยิ่ง ได้รับมรดกรถยนต์ ๒ คัน เงินสด ๕ ล้านบาท

8 1. เลือกใครดี 2. คนพี่ หรือ คนน้อง 3. หรือคน กลางดีนะ ลองดูใจ

9 ข้อมูลเพิ่มเติม ดุจดารา : อายุ ๖๙ ปี ดุจเดือน : อายุ ๖๘ ปี ดุจดาว : อายุ ๖๗ ปี

10 มองเชิงบวก การมองแง่บวกสร้างแรง บันดาลใจ เสริมสร้างพลัง มองปัญหาในมุมที่กว้าง ขึ้น ช่วยปรับสมดุลอารมณ์

11 คนจะคิดบวกได้ดี......... ควร........ ฟังมากกว่าพูด เคารพคนอื่น เคารพตัวเอง เข้าใจตัวเองและ คนอื่น


ดาวน์โหลด ppt การคิดเชิงบวก. 1. เห็นด้านบวก บอก ว่าเป็นบวก 2. เห็นด้านลบ ก็บอก ว่าเป็นบวกได้ 3. เข้าใจสรรพสิ่ง ตามเหตุ และ ปัจจัยที่เป็นจริง คือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google