งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เคล็ดลับแห่งความสำเร็จ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เคล็ดลับแห่งความสำเร็จ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เคล็ดลับแห่งความสำเร็จ
How to Succeed เคล็ดลับแห่งความสำเร็จ แผนงาน 15 ขั้นตอน

2 จงอย่าพูดในแง่ลบเมื่อคนอื่น
How to Succeed จงอย่าพูดในแง่ลบเมื่อคนอื่น ไม่อยู่ ถ้าชอบนินทาคนอื่น จะไม่ไว้ใจท่าน อย่าสนใจเรื่องของคนอื่น นินทา

3 How to Succeed จงทำงาน กันคนที่จะท้าทายความสามารถของท่าน โดยวิธีนี้ท่านจะได้ความรู้ มากกว่า เรียนในมหาวิทยาลัย 4 ปี

4 How to Succeed นายจ้างที่จะพบความสำเร็จ มีทักษะ ของการสื่อสารที่ดี เขาเรียนรู้จากผู้อื่น แม้แต่ลูกจ้างของเขา

5 จงทำงาน อย่างให้เกียรติ แก่ในจ้างทำเช่นนี้ไม่ใช่การประจบ
How to Succeed จงทำงาน อย่างให้เกียรติ แก่ในจ้างทำเช่นนี้ไม่ใช่การประจบ

6 How to Succeed เวลามีการลดจำนวนลูกจ้าง กลุ่มแรก ที่ต้องออก คือผู้ที่ไม่ค่อยมีเพื่อน นายจ้างชอบคนมีความสามารถ และผู้ที่เขาเคารพ

7 How to Succeed จงแต่ตัวสำหรับงานที่ท่านต้องการ ไม่ใช่สำหรับงานที่ท่านมีแล้ว การแต่งตัวสะท้อนถึงความสามารถ ในงานของท่าน

8 How to Succeed จงทำให้มีสุขภาพแข็งแรง ผู้ที่สุขภาพไม่ดีเสียเปรียบ เว้นแต่เขา มีความสามรถพิเศษ

9 How to Succeed ความซื่อสัตย์สำคัญ จงไม่พูดอะไรนอกจากความจริง นายจ้างให้อภัย สำหรับข้อผิดพลาด แต่ถ้าหากว่าโกหก จะหมดความไว้ใจ

10 How to Succeed จงตรงเวลา จงพยามมาก่อนเวลาสักเล็กน้อย จะทำให้ท่านลดความเครียด ท่านจะผ่อนคลาย ในการงานจะก้าวหน้าขึ้นเร็ว

11 How to Succeed จงพยายามทำงาน ให้ดีที่สุด เมื่อมีการกำหนดเวลาทำงานให้เสร็จ ถ้าท่านทำไม่ทัน จงขอโทษและขอเวลาอีก

12 จงอย่าคิดว่า คนอื่นเกลียดท่าน
How to Succeed จงอย่าคิดว่า คนอื่นเกลียดท่าน ถ้ามีบางคน ที่ไม่ชอบท่าน เป็นเรื่องของเขา แต่พยายาม ทำงานให้ดีที่สุดเสมอ

13 How to Succeed ถ้าท่านต้องอบรมคนอื่น อย่าบอกว่าเป็นนิสัยประจำตัว จงอย่าอบรมต่อหน้าคนอื่นๆ

14 จงใช้เวลาอยู่ส่วนตัว พันธะกิจของชีวิตฉันคืออะไร? ฉันต้องการเป็นอะไร?
How to Succeed จงใช้เวลาอยู่ส่วนตัว พันธะกิจของชีวิตฉันคืออะไร? ฉันต้องการเป็นอะไร? และจะทำอย่างไร

15 How to Succeed ขณะที่ดำเนินตามแผน ก ต้องมีแผน ข ด้วย เป็นเส้นทางใหม่ ที่ช่วยให้งานสำเร็จ

16 How to Succeed จงจำไว้ว่า ข้อลึกลับของความสำเร็จ คือความกระตือรือร้น จงคิดให้กว้าง จงแผ่ซึ่งความรัก และความยินดี ท่านจะรับรางวัลข้างหน้า


ดาวน์โหลด ppt เคล็ดลับแห่งความสำเร็จ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google