งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

How to Succeed เคล็ดลับแห่งความสำเร็จ แผนงาน 15 ขั้นตอน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "How to Succeed เคล็ดลับแห่งความสำเร็จ แผนงาน 15 ขั้นตอน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 How to Succeed เคล็ดลับแห่งความสำเร็จ แผนงาน 15 ขั้นตอน

2 2 How to Succeed จงอย่าพูดในแง่ลบ เมื่อคนอื่น ไม่อยู่ ถ้าชอบนินทา คนอื่น จะไม่ไว้ใจท่าน อย่าสนใจเรื่องของ คนอื่น 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 นินทา

3 3 How to Succeed จงทำงาน กันคนที่จะท้าทาย ความสามารถของท่าน โดยวิธีนี้ท่านจะ ได้ความรู้ มากกว่า เรียนในมหาวิทยาลัย 4 ปี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

4 4 How to Succeed นายจ้างที่จะพบความสำเร็จ มีทักษะ ของการสื่อสารที่ดี เขาเรียนรู้จาก ผู้อื่น แม้แต่ลูกจ้างของเขา 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

5 5 How to Succeed 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 จงทำงาน อย่างให้เกียรติ แก่ในจ้าง ทำเช่นนี้ไม่ใช่การประจบ

6 6 How to Succeed เวลามีการลดจำนวนลูกจ้าง กลุ่มแรก ที่ ต้องออก คือผู้ที่ไม่ค่อยมีเพื่อน นายจ้าง ชอบ คนมีความสามารถ และผู้ที่เขาเคารพ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

7 7 How to Succeed 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 จงแต่ตัวสำหรับงานที่ท่านต้องการ ไม่ใช่สำหรับ งานที่ท่านมีแล้ว การแต่งตัวสะท้อนถึง ความสามารถ ในงานของท่าน

8 8 How to Succeed จงทำให้มีสุขภาพแข็งแรง ผู้ที่ สุขภาพไม่ดีเสียเปรียบ เว้นแต่ เขา มีความสามรถพิเศษ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

9 9 How to Succeed ความซื่อสัตย์สำคัญ จงไม่พูดอะไร นอกจากความจริง นายจ้างให้อภัย สำหรับข้อผิดพลาด แต่ถ้าหากว่าโกหก จะหมดความไว้ใจ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

10 10 How to Succeed จงตรงเวลา จงพยามมาก่อนเวลาสักเล็กน้อย จะทำให้ท่าน ลดความเครียด ท่านจะผ่อนคลาย ในการงานจะก้าวหน้าขึ้น เร็ว 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

11 11 How to Succeed จงพยายามทำงาน ให้ดีที่สุด เมื่อมีการกำหนดเวลา ทำงานให้เสร็จ ถ้าท่านทำไม่ทัน จงขอโทษและขอเวลา อีก 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

12 12 How to Succeed ถ้ามีบางคน ที่ไม่ชอบท่าน เป็นเรื่องของเขา แต่ พยายาม ทำงานให้ดีที่สุดเสมอ จงอย่าคิดว่า คนอื่นเกลียดท่าน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

13 13 How to Succeed ถ้าท่านต้องอบรมคนอื่น อย่าบอกว่าเป็นนิสัย ประจำตัว จงอย่าอบรม ต่อหน้าคนอื่นๆ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

14 14 How to Succeed จงใช้เวลาอยู่ส่วนตัว พันธะกิจของชีวิตฉันคืออะไร? ฉันต้องการเป็นอะไร? และจะทำอย่างไร 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

15 15 How to Succeed ขณะที่ดำเนินตามแผน ก ต้องมีแผน ข ด้วย เป็น เส้นทางใหม่ ที่ช่วยให้งานสำเร็จ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

16 16 How to Succeed จงจำไว้ว่า ข้อลึกลับของความสำเร็จ คือ ความกระตือรือร้น จงคิดให้กว้าง จงแผ่ซึ่ง ความรัก และความยินดี ท่านจะรับรางวัล ข้างหน้า จงจำไว้ว่า ข้อลึกลับของความสำเร็จ คือ ความกระตือรือร้น จงคิดให้กว้าง จงแผ่ซึ่ง ความรัก และความยินดี ท่านจะรับรางวัล ข้างหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


ดาวน์โหลด ppt How to Succeed เคล็ดลับแห่งความสำเร็จ แผนงาน 15 ขั้นตอน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google