งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตอนนี้เรากำลัง ทำอะไรอยู่ เป้าห มาย 6W1H สู่ความสำเร็จ ของเป้าหมาย What อะไรคือสิ่งที่ต้องการ Why เพราะอะไรถึงต้องการ Where ที่ ที่เราอยู่นี้คือที่ไหน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตอนนี้เรากำลัง ทำอะไรอยู่ เป้าห มาย 6W1H สู่ความสำเร็จ ของเป้าหมาย What อะไรคือสิ่งที่ต้องการ Why เพราะอะไรถึงต้องการ Where ที่ ที่เราอยู่นี้คือที่ไหน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ตอนนี้เรากำลัง ทำอะไรอยู่

3 เป้าห มาย

4 6W1H สู่ความสำเร็จ ของเป้าหมาย What อะไรคือสิ่งที่ต้องการ Why เพราะอะไรถึงต้องการ Where ที่ ที่เราอยู่นี้คือที่ไหน When เมื่อไร่เป้าหมายนั้นจะเป็นได้ จริง How วิธีใดบ้างที่สามารถทำให้บรรลุ เป้าหมายได้ Who มีใครที่สามารถช่วยเราได้

5 คำทำนาย ความสำเร็จ ของคุณเอง

6 อย่ากลัวความ ล้มเหลว

7 จงสนุกกับ มัน

8 อย่าคิดลบกับ ตัวเอง

9 4 วิธีขจัดการคิดลบต่อตัวเราเอง 1. เห็นข้อด้อย 1 อย่างหาข้อดี ให้เจอ 2 อย่าง 2. เปลี่ยนคำถามกับตัวเอง 3. มองกระจกพร้อม รอยยิ้มใน ตอนเช้า 4. วันนี้เราพอใจกับอะไรที่สุด

10 Dream Rangers

11 7 ข้อของผู้ประสบความสำเร็จ 1. เราไม่สามารถเลือกงานที่อยากทำได้ แต่สามารถเลือกทัศนคติที่ดีได้ 2. หาวิธีใหม่ๆมาปรับกับการทำงาน 3. อย่าให้คำตำหนิเป็นสิ่งบั่นทอนจิตใจ 4. ที่ทำงานอยู่นี้ไม่ได้เพื่อใคร หาก แต่เพื่อ ตัวเอง 5. แม้เป็นงานที่ไม่อยากทำ ต้องคิดว่าต้อง ทำให้บรรลุได้ 6. มีความสุขที่ได้ทำ มากกว่ามีความสุข เมื่อได้สิ่งตอบแทน 7. ทำงานให้มากกว่าผลตอบแทน


ดาวน์โหลด ppt ตอนนี้เรากำลัง ทำอะไรอยู่ เป้าห มาย 6W1H สู่ความสำเร็จ ของเป้าหมาย What อะไรคือสิ่งที่ต้องการ Why เพราะอะไรถึงต้องการ Where ที่ ที่เราอยู่นี้คือที่ไหน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google