งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 13 การบริการลูกค้าใน การค้าปลีก. การบริการลูกค้า คือ ผลประโยชน์ส่วนเพิ่มที่ ให้แกลูกค้า ทั้งที่มีตัวตนที่องค์การให้แก่ลูกค้า เพิ่มเติมจากผลิตภัณฑ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 13 การบริการลูกค้าใน การค้าปลีก. การบริการลูกค้า คือ ผลประโยชน์ส่วนเพิ่มที่ ให้แกลูกค้า ทั้งที่มีตัวตนที่องค์การให้แก่ลูกค้า เพิ่มเติมจากผลิตภัณฑ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 13 การบริการลูกค้าใน การค้าปลีก

2 การบริการลูกค้า คือ ผลประโยชน์ส่วนเพิ่มที่ ให้แกลูกค้า ทั้งที่มีตัวตนที่องค์การให้แก่ลูกค้า เพิ่มเติมจากผลิตภัณฑ์ / บริการหลัก

3 ประเภทของการให้บริการ

4 บริการก่อนธุรกรรม สิ่งอำนวยความสะดวกในการจอดรถ : เข้าออก ได้ง่าย มีความปลอดภัย สิ่งอำนวยความสะดวกในการจอดรถ : เข้าออก ได้ง่าย มีความปลอดภัย เวลาในการเปิดร้าน : ชั่วโมงทำงานที่สะดวก เวลาในการเปิดร้าน : ชั่วโมงทำงานที่สะดวก การให้ข้อมูลลูกค้า : การให้ข้อมูลลูกค้า : – เวลาเปิด – สถานที่ – วิธีจ่ายชำระเงิน – วิธีการใช้สินค้า – รุ่นสีของสินค้า – สิ่งเพิ่มเติม : ทำเนียบร้านค้า ป้ายชื่อแผนก ข้อมูล ณ จุดขาย

5 ฝ บริการในการธุรกรรม การให้สินเชื่อแก่ผู้บริโภค การให้สินเชื่อแก่ผู้บริโภค – การจัดการสินเชื่อ รูปแบบที่ยอมรับ รูปแบบที่ยอมรับ ใครจัดการการให้สินเชื่อ ใครจัดการการให้สินเชื่อ ต้นทุนเมื่อเทียบกับกำไร ต้นทุนเมื่อเทียบกับกำไร เงื่อนไขการชำระสินเชื่อ เงื่อนไขการชำระสินเชื่อ การจัดการกับลูกหนี้ค้างชำระ การจัดการกับลูกหนี้ค้างชำระ บริการให้จองสินค้า บริการให้จองสินค้า บริการห่อของ บริการห่อของ – การบรรจุถุง สะดวกในการเคลื่อนย้าย สะดวกในการเคลื่อนย้าย ปกป้องสินค้าจากภายนอก ปกป้องสินค้าจากภายนอก การปกป้องความเป็นส่วนตัวของสินค้า การปกป้องความเป็นส่วนตัวของสินค้า

6 บริการในการธุรกรรม – การห่อสินค้าของร้าน – การห่อของขวัญ การชำระเงินของลูกค้า การชำระเงินของลูกค้า – การขายเงินสด – การขายเชื่อ – การขายผ่อนส่ง

7 บริการหลังธุรกรรม บริการจัดส่ง บริการจัดส่ง การรับเปลี่ยนคืนและซ่อมแซม การรับเปลี่ยนคืนและซ่อมแซม

8 บริการหลังธุรกรรม การจัดการข้อร้องเรียน การจัดการข้อร้องเรียน – การคืนสินค้าและคืนเงิน – การแก้ไขสินค้า : เปลี่ยนสินค้า – การปรับราคา : เทียบราคา – การแก้ไขบริการ : คืนเงินที่คิดเกิน – ลูกค้าสัมพันธ์ : รับฟัง

9 ปัจจัยที่ควรศึกษาในการกำหนด ระดับของการให้บริการ ปัจจัยที่ควรศึกษาในการพยายามพัฒนาระดับ การบริการลูกค้าที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจ ประกอบด้วยการระบุถึงความสอดคล้องระหว่าง ความคาดหวังของลูกค้าและความคาดหวังของ ผู้ค้าปลีก ต้นทุนการบริการลูกค้า ต้นทุนการบริการลูกค้า การวิเคราะห์คู่แข่ง การวิเคราะห์คู่แข่ง ลักษณะของร้านค้าปลีก : ยิ่งขายแพงบริการยิ่ง มาก ลักษณะของร้านค้าปลีก : ยิ่งขายแพงบริการยิ่ง มาก ระดับรายได้ของตลาดเป้าหมาย : รายได้มาก บริการมาก ระดับรายได้ของตลาดเป้าหมาย : รายได้มาก บริการมาก ความจำเป็นและความต้องการของลูกค้า : IKEA ความจำเป็นและความต้องการของลูกค้า : IKEA

10 ตัวอย่างนโยบายการให้บริการ


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 13 การบริการลูกค้าใน การค้าปลีก. การบริการลูกค้า คือ ผลประโยชน์ส่วนเพิ่มที่ ให้แกลูกค้า ทั้งที่มีตัวตนที่องค์การให้แก่ลูกค้า เพิ่มเติมจากผลิตภัณฑ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google