งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เว็บไซต์ซอฟแวร์นำเสนอยอดนิยม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เว็บไซต์ซอฟแวร์นำเสนอยอดนิยม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เว็บไซต์ซอฟแวร์นำเสนอยอดนิยม

2 Google Drive

3 Google Presentations

4 Prezi Presentation

5 องค์ประกอบของเว็บไซต์ Prezi

6 ประโยชน์ของสื่อนำเสนอออนไลด์
1. ไม่ต้องค้นหา หรือติดตั้งโปรแกรมนำเสนอลงคอมพิวเตอร์ ยกเว้น Plug-in ของ Flash Player 2. มีอินเทอร์เน็ตก็สามารถเชื่อมต่อสร้างงานนำเสนอได้ทันที บันทึกงานให้อัตโนมัติ หรือจะบันทึกด้วยตนเองก็ได้ 3. สะดวก และมีความทันสมัย มีการอัพเดท พัมนาตลอดเวลา 4. ใช้งานได้ง่าย ไม่ซับซ้อน ยุ่งยาก ใช้หลักการทำงานที่ไม่ซับซ้อน ประโยชน์ของสื่อนำเสนอออนไลด์

7 Google Drive คืออะไร (2คะแนน)
เว้น 3-4 บรรทัด โจทย์ข้อที่ 1 ถามว่า

8 Google Presentation คืออะไร (2คะแนน) เว้น 3-4 บรรทัด
โจทย์ข้อที่ 2 ถามว่า

9 Prezi Presentation คืออะไร (2คะแนน)
เว้น 3-4 บรรทัด โจทย์ข้อที่ 3 ถามว่า

10 Microsoft PowerPoint คืออะไร (2คะแนน)
เว้น 3-4 บรรทัด โจทย์ข้อที่ 4 ถามว่า

11 ให้นักเรียนสมัคร Google Drive ด้วยโดยใช้อีเมล์ของ gmail
ให้นักเรียนสมัคร Google Drive ด้วยโดยใช้อีเมล์ของ gmail.com (2คะแนน) Google Drive ID: ………………………………………………………… Password: ……………………………………………….……………….. Prezi ID: ……………………………………………………………..…… Password: ……………………………………………………………….. Gmail: ……………………………………………………………………… โจทย์ข้อที่ 5 ถามว่า


ดาวน์โหลด ppt เว็บไซต์ซอฟแวร์นำเสนอยอดนิยม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google