งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เว็บไซต์ซอฟแวร์นำเสนอยอด นิยม Google Drive Google Presentations.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เว็บไซต์ซอฟแวร์นำเสนอยอด นิยม Google Drive Google Presentations."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เว็บไซต์ซอฟแวร์นำเสนอยอด นิยม

3 Google Drive

4 Google Presentations

5 Prezi Presentation

6 องค์ประกอบของเว็บไซต์ Prezi

7 ประโยชน์ของสื่อนำเสนอออนไลด์ 1. ไม่ต้องค้นหา หรือติดตั้งโปรแกรมนำเสนอลง คอมพิวเตอร์ ◦ ยกเว้น Plug-in ของ Flash Player 2. มีอินเทอร์เน็ตก็สามารถเชื่อมต่อสร้างงาน นำเสนอได้ทันที ◦ บันทึกงานให้อัตโนมัติ หรือจะบันทึกด้วยตนเองก็ได้ 3. สะดวก และมีความทันสมัย ◦ มีการอัพเดท พัมนาตลอดเวลา 4. ใช้งานได้ง่าย ไม่ซับซ้อน ยุ่งยาก ◦ ใช้หลักการทำงานที่ไม่ซับซ้อน

8 โจทย์ข้อที่ 1 ถามว่า Google Drive คืออะไร (2 คะแนน ) เว้น 3-4 บรรทัด

9 โจทย์ข้อที่ 2 ถามว่า Google Presentation คืออะไร (2 คะแนน ) เว้น 3-4 บรรทัด

10 โจทย์ข้อที่ 3 ถามว่า Prezi Presentation คืออะไร (2 คะแนน ) เว้น 3-4 บรรทัด

11 โจทย์ข้อที่ 4 ถามว่า Microsoft PowerPoint คืออะไร (2 คะแนน ) เว้น 3-4 บรรทัด

12 โจทย์ข้อที่ 5 ถามว่า ให้นักเรียนสมัคร Google Drive ด้วยโดยใช้อีเมล์ของ gmail.com (2 คะแนน ) Google Drive ID: ………………………………………………………… Password: ……………………………………………….……………….. Prezi ID: ……………………………………………………………..…… Password: ……………………………………………………………….. Gmail: ………………………………………………………………………


ดาวน์โหลด ppt เว็บไซต์ซอฟแวร์นำเสนอยอด นิยม Google Drive Google Presentations.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google