งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาระบบการส่ง คำสั่งล้างข้อมูล ระยะไกล กรณีศึกษา การใช้ Email Exchange ActiveSync.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาระบบการส่ง คำสั่งล้างข้อมูล ระยะไกล กรณีศึกษา การใช้ Email Exchange ActiveSync."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาระบบการส่ง คำสั่งล้างข้อมูล ระยะไกล กรณีศึกษา การใช้ Email Exchange ActiveSync

2  องค์กรอนุญาตให้พนักงานทำการรับส่ง ข้อมูลผ่านอีเมล์กันได้ขณะอยู่นอกบริษัท  มีการพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัย ของ Smart phone รุ่นต่างๆให้ความสามารถ เก็บข้อมูลสำคัญได้เหมือนคอมพิวเตอร์  ป้องกันภัยคุกคามต่างๆ ที่มีการโจมตี หลากหลายรูปแบบ และปัจจัยภายนอกที่ องค์กรควบคุมไม่ได้คือการทำเครื่องหาย  ปัจจุบันโทรศัพท์ทุกยี่ห้อส่วนใหญ่สนับสนุน Feature Exchange ActiveSync ซึ่งไม่ จำกัดการพัฒนาเฉพาะบาง OS เท่านั้น ที่มาของการ พัฒนา 2

3 ขยายความ Exchange Active sync เป็นฟังก์ชั่นที่สนับสนุนการ Synchronize ข้อมูล ระหว่าง Smartphone และเซิร์ฟเวอร์ Exchange ทำให้สามารถทำข้อมูลให้ตรงกันกับ คอมพิวเตอร์ได้ ซึ่งไม่ต้องลง program เพิ่มเติม ส่วนใหญ่จะมากับความสามารถ OS เครื่องอยู่แล้ว 3 3

4 จากโครงการวิจัยของบริษัท Symantec ชื่อ “The Symantec Smartphone Honey Stick Project” จากโครงการวิจัยของบริษัท Symantec ชื่อ “The Symantec Smartphone Honey Stick Project” 4 4

5 1. บริการ find my mobile ระบบ androids นวัตกรรม เทคโนโลยี Remote Access ระยะไกล หลักการ 1. ทำการ Register Samsung account เข้าไปเก็บไว้ ที่ server ของ Google 2. Setting account และเปิดการทำงาน feature Remote control บน Android 3. ทำการควบคุมหรือติดตามเครื่องหายผ่านเว็บไซต์ Samsung DIVE 5 5

6 2. Application Find my iPhone ระบบ IOS นวัตกรรม เทคโนโลยี Remote Access ระยะไกล หลักการ 1. ทำการ Register Apple ID เข้าไปเก็บไว้ที่ server ของ Apple 2. Sign In Apple ID และเปิดการทำงาน feature Find my iPhone บน iPhone/iPad 3. ควบคุมหรือติดตามเครื่องหายเราผ่าน Application หรือ web site 6 6

7 หลักการ 1 กำหนดสิทธิ์ Email Account ของพนักงานใน องค์กรบน Exchange Server 2 ทำการกำหนดค่า นโยบายความปลอดภัยการ เข้าถึงระยะไกลผ่าน เซิร์ฟเวอร์ Microsoft Routing and Remote Access 3. พนักงานนำ email account setting ผ่านเมนู Exchange Active Sync 4. ใช้คำสั่งล้างข้อมูล ระยะไกลผ่าน OWA ระบบการส่งคำสั่งล้างข้อมูล ระยะไกล ระบบการส่งคำสั่งล้างข้อมูล ระยะไกล การใช้ Exchange ActiveSync 7 7

8 ขั้นตอนการใช้ระบบ ของ user 1. พนักงานนำรายละเอียด User name, Password และค่า Mail server ตั้งค่าในเครื่อง Smart phone 2. S mart phone ทำการ เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต 3. พนักงานเข้าผ่าน web site ของ องค์กรและเลือกคำสั่งล้างเครื่อง ผ่านเมนู “ โทรศัพท์ ” 8 8

9 ประโยชน์ที่ได้ จากการพัฒนา รักษาความ ปลอดภัยของข้อมูล องค์กร และส่วนตัว ได้ เพื่อให้ง่ายต่อการ ติดตามเครื่องที่ หายได้เร็วขึ้น ใช้งานง่าย และ ใช้ได้กับ Smart phone ทั่วไป 1) ต้องใช้ Internet ใน การส่งคำสั่ง 2) มีความสามารถในการ สั่งล้างเครื่องได้ เท่านั้น 3) ไม่สามารถระบุ Location ในการ ติดตามได้ 4) ไม่สามารถ Backup / Restore ผ่าน Wireless ได้ 5) ส่งคำสั่งได้ช่างทาง เดียวคือ OWA ข้อจำกัดของ ระบบ 9 9

10 ระบบที่อยากพัฒนาเพิ่ม “ ถ้ามีคำสั่ง Track SIM# เพื่อติดตามเครื่องโดยไม่ใช้ผ่าน Internet จะเพิ่มระบบการรักษาความ ปลอดภัยและติดตามเครื่องได้ง่ายและเร็วขึ้น ” วิธีที่ 1. พัฒนาเป็น Application ในการ ตรวจสอบเลขที่ SIM ที่ใส่ในเครื่อง แล้วทำการส่ง sms แจ้งมาที่เบอร์ที่ Register ครั้งแรก ว่าเครื่องกำลังใส่ เบอร์อะไร ซึ่งจะทำ ให้เราติดตามเครื่อง คืนได้เร็วขึ้น วิธีที่ 2. พัฒนา Application ที่ สามารถติดตาม เครื่อง โดยบังคับ การเปิดใช้ระบบ GPS หลังจากติดตั้ง Application ทันที และสามารถ log on ระบบเข้าไป check location ที่ GPS จับได้ผ่าน web site 10 1010

11 1. ทำการพัฒนา Application สร้าง Project ออกแบบ application เขียน code ทดสอบใช้งาน 2. ทำการเชื่อมต่อ เซิร์ฟเวอร์ Microsoft Routing and Remote Access องค์กร 3. Deploy ให้พนักงานใช้ ขั้นตอนการพัฒนา program 11 1

12 ตัวอย่างข้อความ Form +668-xxxx-xxxx…(New number) An unknown SIM has been inserted in +668-xxxx- xxxx..(old number) ‘s phone. วิธีการใช้ งาน ตัวอย่าง interface Application 1. พนักงาน Install Application ลงเครื่อง 2. ทำการ Sign in เข้าระบบ โดย ใส่เบอร์โทรศัพท์ในการ Register ครั้งแรก โดยข้อมูล ทั้งหมดจะถูกเก็บไว้ใน data base ของ exchange server 3. กรณีมีคนอื่นเอา SIM ใส่ เครื่องโทรศัพท์ของเรา app จะทำการอ่าน เลขที่ SIM และ Mapping เบอร์โทรศัพท์ส่ง เป็น SMS แจ้งกลับมาที่เบอร์ เดิมที่เคย Register ไว้ครั้ง แรก พร้อมส่งคำสั่ง Wipe เครื่อง 12 1212

13 สรุปการแก้ปัญหาที่ เกิดขึ้น 1) ไม่ต้องใช้ Internet ในการส่งคำสั่ง เพราะ หลังจากใส่ SIM เครื่องจับสัญญาณการโทรได้ application นี้จะทำการอ่านเลขที่ SIM พร้อม ส่ง SMS มาที่เบอร์พนักงานที่เคย Register ไว้ กับระบบครั้งแรก และทำการสั่งคำสั่ง Wipe เครื่อง พร้อมทำการติดตามเครื่องคืนได้ง่าย ขี้น 2) มีความสามารถในการสั่งล้างเครื่องได้เท่านั้น 3) ไม่สามารถระบุ Location ในการติดตามได้ 4) ไม่สามารถ Backup / Restore ผ่าน Wireless ได้ 5) ส่งคำสั่งได้ช่างทางเดียว OWA 13 1313

14 ทีมงาน ปราณี สมฤทธิ์ รุ่งอรุณ ศรีวนิช สุนิสา จี ระวงศ์ ลักขณา น้ำใจเย็นฉ่ำ 14


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาระบบการส่ง คำสั่งล้างข้อมูล ระยะไกล กรณีศึกษา การใช้ Email Exchange ActiveSync.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google