งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักสูตร เทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงาน และ การแจ้งผลการปฏิบัติงาน (Performance Management and Feedback Technique) หลักการและวัตถุประสงค์ ในหลายองค์กรอาจจะประสบปัญหาการประเมินผลการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักสูตร เทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงาน และ การแจ้งผลการปฏิบัติงาน (Performance Management and Feedback Technique) หลักการและวัตถุประสงค์ ในหลายองค์กรอาจจะประสบปัญหาการประเมินผลการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักสูตร เทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงาน และ การแจ้งผลการปฏิบัติงาน (Performance Management and Feedback Technique) หลักการและวัตถุประสงค์ ในหลายองค์กรอาจจะประสบปัญหาการประเมินผลการ ปฏิบัติงานและการชี้แจงผลงานเกี่ยวกับ พนักงานแล้วพนักงาน ไม่ยอมรับ และหรือไม่มีการชี้แจงผล หรือไม่มีการกำหนด เป้าหมายการทำงานที่ชัดเจน ดังนั้นบริษัทจึงพัฒนาหลักสูตร เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการประเมินผลการ ปฏิบัติงานที่ผู้บังคับบัญชาสามารถนำไปปฏิบัติได้ เพื่อสร้าง ความเข้าใจในวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบใหม่ที่ เชื่อมโยงกับเป้าหมายและแผนงานขององค์กร

2 วิทยากร อ. มุกดา สุนทรรัตน์ ที่ปรึกษาอาวุโส สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย อดีตผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล บริษัทในเครือฟอร์ดมอเตอร์ บริษัทเงินทุน หลักทรัพย์สินเอเชีย ธนาคารกรุงเทพ และอื่นๆ เนื้อหา  ระบบการบริหารผลการ ปฏิบัติงาน  ความสำคัญ ประโยชน์ กระบวนการและขั้นตอน  กระบวนการการประเมินผล การปฏิบัติงาน  การกำหนดเป้าหมาย  การสังเกตการทำงานและ บันทึก  การกำกับสอนงาน  กระบวนการการประเมินผล การปฏิบัติงาน - การวาง แผนพัฒนาและปรับปรุงงาน  เทคนิคการชี้แจงผลประเมิน การปฏิบัติงาน ความคาดหวัง  ความเข้าใจและสามารถ กำหนดเป้าหมายรายบุคคล  ความเข้าใจ การกำกับ สอน การสังเกตการทำงานการ ประเมินผลการปฏิบัติและการ วางแผนพัฒนาและปรับปรุง งาน  ความเข้าใจ การกำกับ สอน การสังเกตการทำงานการ ประเมินผลการปฏิบัติและการ วางแผนพัฒนาและปรับปรุง งานและการให้ค่าตอบแทน ตามผลงาน  ความเข้าใจวิธีการชี้แจงผล ประเมินการปฏิบัติงาน

3 วันที่ฝึกอบรม : วันพฤหัสบดี ที่ 26 มิถุนายน 2551 เวลา 9.00 – น. ราคา 3,490 บาท ( ยังไม่รวม vat 7 % และ ภาษีหัก ณ ที่ จ่าย 3% ) สถานที่จัดอบรม : โรงแรม Windsor Suites ถนนสุขุมวิท กรุงเทพ ฯ จัดโดย บริษัท แพสคอนส์ จำกัด 68/19 ซอยรามคำแหง 164 ถนนรามคำแหง แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพ Tax ID: ติดต่อจอง / สอบถามที่คุณณัฐกานต์ Tel: 02 – หรือ ทาง อีเมล์ จะได้รับการ ตอบกลับยืนยันทุกครั้ง การจองสัมมนาโดยโอนเงินผ่านบัญชี ธนาคาร ไทย พาณิชย์ สาขา ถนน ศรีนครินทร์ ( กรุงเทพกรีฑา ) บัญชี ออมทรัพย์ สั่งจ่าย ในนาม บริษัท แพสคอนส์ จำกัด โปรดแฟกซ์ใบ Pay –in Slip และแจ้งชื่อผู้ที่ติดต่อ ที่อยู่ บริษัท เบอร์โทรติดต่อ ชื่อผู้เข้าสัมมนามาที่


ดาวน์โหลด ppt หลักสูตร เทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงาน และ การแจ้งผลการปฏิบัติงาน (Performance Management and Feedback Technique) หลักการและวัตถุประสงค์ ในหลายองค์กรอาจจะประสบปัญหาการประเมินผลการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google