งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักสูตร เทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงาน และ การแจ้งผลการปฏิบัติงาน (Performance Management and Feedback Technique) หลักการและวัตถุประสงค์ ในหลายองค์กรอาจจะประสบปัญหาการประเมินผลการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักสูตร เทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงาน และ การแจ้งผลการปฏิบัติงาน (Performance Management and Feedback Technique) หลักการและวัตถุประสงค์ ในหลายองค์กรอาจจะประสบปัญหาการประเมินผลการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักสูตร เทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงาน และ การแจ้งผลการปฏิบัติงาน (Performance Management and Feedback Technique) หลักการและวัตถุประสงค์ ในหลายองค์กรอาจจะประสบปัญหาการประเมินผลการ ปฏิบัติงานและการชี้แจงผลงานเกี่ยวกับ พนักงานแล้วพนักงาน ไม่ยอมรับ และหรือไม่มีการชี้แจงผล หรือไม่มีการกำหนด เป้าหมายการทำงานที่ชัดเจน ดังนั้นบริษัทจึงพัฒนาหลักสูตร เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการประเมินผลการ ปฏิบัติงานที่ผู้บังคับบัญชาสามารถนำไปปฏิบัติได้ เพื่อสร้าง ความเข้าใจในวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบใหม่ที่ เชื่อมโยงกับเป้าหมายและแผนงานขององค์กร

2 วิทยากร อ. มุกดา สุนทรรัตน์ ที่ปรึกษาอาวุโส สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย อดีตผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล บริษัทในเครือฟอร์ดมอเตอร์ บริษัทเงินทุน หลักทรัพย์สินเอเชีย ธนาคารกรุงเทพ และอื่นๆ เนื้อหา  ระบบการบริหารผลการ ปฏิบัติงาน  ความสำคัญ ประโยชน์ กระบวนการและขั้นตอน  กระบวนการการประเมินผล การปฏิบัติงาน  การกำหนดเป้าหมาย  การสังเกตการทำงานและ บันทึก  การกำกับสอนงาน  กระบวนการการประเมินผล การปฏิบัติงาน - การวาง แผนพัฒนาและปรับปรุงงาน  เทคนิคการชี้แจงผลประเมิน การปฏิบัติงาน ความคาดหวัง  ความเข้าใจและสามารถ กำหนดเป้าหมายรายบุคคล  ความเข้าใจ การกำกับ สอน การสังเกตการทำงานการ ประเมินผลการปฏิบัติและการ วางแผนพัฒนาและปรับปรุง งาน  ความเข้าใจ การกำกับ สอน การสังเกตการทำงานการ ประเมินผลการปฏิบัติและการ วางแผนพัฒนาและปรับปรุง งานและการให้ค่าตอบแทน ตามผลงาน  ความเข้าใจวิธีการชี้แจงผล ประเมินการปฏิบัติงาน

3 วันที่ฝึกอบรม : วันพฤหัสบดี ที่ 26 มิถุนายน 2551 เวลา 9.00 – 16.00 น. ราคา 3,490 บาท ( ยังไม่รวม vat 7 % และ ภาษีหัก ณ ที่ จ่าย 3% ) สถานที่จัดอบรม : โรงแรม Windsor Suites ถนนสุขุมวิท 18-20 กรุงเทพ ฯ จัดโดย บริษัท แพสคอนส์ จำกัด 68/19 ซอยรามคำแหง 164 ถนนรามคำแหง แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพ 10510 Tax ID: 3380041618 ติดต่อจอง / สอบถามที่คุณณัฐกานต์ Tel: 02 –917-7147 หรือ ทาง อีเมล์ nattakand@pascons.com จะได้รับการ ตอบกลับยืนยันทุกครั้ง การจองสัมมนาโดยโอนเงินผ่านบัญชี ธนาคาร ไทย พาณิชย์ สาขา ถนน ศรีนครินทร์ ( กรุงเทพกรีฑา ) บัญชี ออมทรัพย์ 080 -2 -40260-2 สั่งจ่าย ในนาม บริษัท แพสคอนส์ จำกัด โปรดแฟกซ์ใบ Pay –in Slip และแจ้งชื่อผู้ที่ติดต่อ ที่อยู่ บริษัท เบอร์โทรติดต่อ ชื่อผู้เข้าสัมมนามาที่ 02 -917- 7148nattakand@pascons.com


ดาวน์โหลด ppt หลักสูตร เทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงาน และ การแจ้งผลการปฏิบัติงาน (Performance Management and Feedback Technique) หลักการและวัตถุประสงค์ ในหลายองค์กรอาจจะประสบปัญหาการประเมินผลการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google