งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักสูตร กลยุทธ์การตลาดต้นทุนต้ำ (Below-the-Line Marketing) วิทยากร รศ.ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ วิทยากร / ผู้บรรยายในหน่วยงานทั้ง ภาครัฐ และเอกชน วันที่ 12.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักสูตร กลยุทธ์การตลาดต้นทุนต้ำ (Below-the-Line Marketing) วิทยากร รศ.ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ วิทยากร / ผู้บรรยายในหน่วยงานทั้ง ภาครัฐ และเอกชน วันที่ 12."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักสูตร กลยุทธ์การตลาดต้นทุนต้ำ (Below-the-Line Marketing) วิทยากร รศ.ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ วิทยากร / ผู้บรรยายในหน่วยงานทั้ง ภาครัฐ และเอกชน วันที่ 12 กรกฎาคม 2556 โรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด สอบถามและสำรองที่ หลักสูตร 1 วัน เวลา 09.00-16.00 น. ในสภาวะที่เศรษฐกิจไม่สดใส พลังงานมีราคาแพง กำลังซื้อของ ผู้บริโภคถดถอยแต่การแข่งขัน ทางการตลาดไม่ลดความรุนแรง ในทาง ตรงกันข้ามกับทวีความเข้มข้นเพื่อช่วงชิง และรักษาส่วนแบ่งตลาด นักการตลาดจำเป็นต้องปรับกลยุทธ์ และวิธีการใช้เครื่องมือทาง การตลาดที่ส่งผลโดยตรงต่อ ยอดขายการโฆษณา เพื่อสร้างความรับรู้ และภาพลักษณ์ของแบรนด์คงมีความสำคัญน้อยกว่าการ ใช้กลยุทธ์ การตลาดที่ ถึงตัวลูกค้าเป้าหมายโดยตรง “Below - the - Line marketing" ที่ช่วยสร้าง ยอดขายเสริมภาพลักษณ์ สร้าง ความสัมพันธ์แบบใกล้ชิด และที่สำคัญคือวัดผลของกิจกรรมทาง การตลาดที่ทำได้ชัดเจน หัวข้อการอบรม 1. ความสำคัญของการสื่อสารแบบประหยัด (Below - the - Line Marketing) 2.เปรียบเทียบ Above - the - Line Marketing และ Below - the - Line Marketing 3.จุดติดต่อ (Contact Points) สำคัญของ Below - the - Line Marketing 4.ขั้นตอนการออกแบบโปรแกรมการสื่อสารการตลาด Below - the - Line Marketing 5.วัตถุประสงค์ของการออกแบบโปรแกรม 6.การจัดกิจกรรมพิเศษ (Event Marketing) 7.กิจกรรมการส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) 8.การส่งเสริมการขายที่มุ่งสู่ผู้บริโภค (Consumer Promotion) 9.การส่งเสริมการขายที่มุ่งสู่ร้านค้า (Trade Promotion) 10.การส่งเสริมการขายที่มุ่งสู่พนักงานขาย (Salesforce Promotion) 11.การสนับสนุนการจัดกิจกรรม (Sponsorship) 12.การสื่อสาร ณ จุดขาย (Point of Purchase Display) 13.การขายพร้อมให้คำปรึกษา (Consultative Selling) 14.การประเมินผลโปรแกรมการสื่อสารการตลาด รูปแบบการฝึกอบรม Work shop / Case study Q&A คุณอรัญญา (ตุ้ม) Tel: 02-1753330 086-6183752, 086-8929330 ptstraining3@gmail.com www.ptstraining.in.th www.ptstraining.in.th Promotion สมัคร 4 จ่าย 3 ท่านเท่านั้น

2 อัตราค่าลงทะเบียน ราคาท่านละ 4,000 บาท + VAT 7% รวมเป็น 4,280 บาท Early Bird สมัครและชำระค่าอบรมก่อน ท่านละ 3,600 บาท(ยังไม่รวม Vat 7%)  เฉพาะนิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ได้  ราคานี้รวมเอกสาร อาหารว่างและอาหารกลางวันตลอดหลักสูตร  ใบเสร็จค่าลงทะเบียน สามารถนำไปบันทึกหักค่าใช้จ่ายทางบัญชีได้ 200 % แบบฟอร์มลงทะเบียน Email : ptstraining3@gmail.com หรือ fax. 02-9030080 ext. 9330ptstraining3@gmail.com ชื่อหน่วยงาน / บริษัท....................................................................................................................................... ที่อยู่บริษัท..................................................................................................................................................... ชื่อผู้ประสานงาน........................................................Email………………………………………………………………………… โทรศัพท์.......................................................ต่อ......................โทรสาร……………………………………………………… 1. ชื่อ..................................................................... ตำแหน่ง................................................................. โทรศัพท์/มือถือ……………………………………………………..Email.................................................................... 2. ชื่อ...................................................................ตำแหน่ง..................................................................... โทรศัพท์/มือถือ……………………………………………………..Email.................................................................... หลักสูตร กลยุทธ์การตลาดต้นทุนต่ำ การติดต่อ/ส่งเอกสารหัก ภาษี ณ ที่จ่าย หจก. โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลูชั่น จำกัด ที่อยู่ 89/161 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 23 ซอยพระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510 Tel.02-175330 Fax. 02-9030080 ext. 9330 Mobile.086-8929330,086-6183752 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0103553030100 การชำระค่าอบรม  เช็คขีดคร่อมสั่งจ่าย หจก.โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลูชั่น  โอนเงินเข้าบัญชี หจก.โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลูชั่น ธนาคารกสิกรไทย สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ เลขที่บัญชี 732-2-45823-8 (ส่งสำเนาการโอนเงิน มาพร้อมกับใบลงทะเบียน) การแจ้งยกเลิก: ผู้สมัครสามารถที่จะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีที่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน บริษัทฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร และในกรณีที่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 7 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินร้อยละ 50 ของค่าสมัคร นอกเหนือจากนี้แล้ว บริษัทฯ จะไม่คืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น การจองมีผลเมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้วและส่งใบ Pay-in เพื่อ เป็นหลักฐานในการสำรองที่นั่ง Email : info.ptstraining@gmail.com


ดาวน์โหลด ppt หลักสูตร กลยุทธ์การตลาดต้นทุนต้ำ (Below-the-Line Marketing) วิทยากร รศ.ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ วิทยากร / ผู้บรรยายในหน่วยงานทั้ง ภาครัฐ และเอกชน วันที่ 12.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google