งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO www.happysoft2 010.com ครูจัดการเรียน การสอน ระบบดูแลนักเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO www.happysoft2 010.com ครูจัดการเรียน การสอน ระบบดูแลนักเรียน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO 010.com ครูจัดการเรียน การสอน ระบบดูแลนักเรียน

2 LOGO จัดการเรียน การสอน บันทึกแผนการสอน 1 บันทึกการมาเรียนรายวิชา 2 บันทึกผลการเรียนรายวิชา 3 อื่นๆ com

3 LOGO 010.com จัดการเรียน การสอน

4 LOGO 010.com จัดการเรียน การสอน

5 LOGO 010.com จัดการเรียน การสอน

6 LOGO 010.com จัดการเรียน การสอน

7 LOGO 010.com บันทึกแผนการ สอน จัดการเรียน การสอน

8 LOGO 010.com จัดการเรียน การสอน

9 LOGO 010.com จัดการเรียน การสอน

10 LOGO 010.com จัดการเรียน การสอน แผนการสอนแบบรายกลุ่ม คือ สอนห้องเรียนปกติ แผนการสอนสำหรับเลือกเสรี คือ สอนรายบุคคลหรือกลุ่มนักเรียน เช่น ลงเรียนเพิ่ม ซ้ำ แก้ตัว ฯลฯ

11 LOGO 010.com จัดการเรียน การสอน แผนการสอนแบบรายกลุ่ม

12 LOGO 010.com จัดการเรียน การสอน แผนการสอนสำหรับเลือกเสรี 1 2

13 LOGO 010.com บันทึกการมาเรียน รายวิชา จัดการเรียน การสอน

14 LOGO 010.com จัดการเรียน การสอน

15 LOGO 010.com จัดการเรียน การสอน

16 LOGO 010.com จัดการเรียน การสอน 12 3 การเช็คชื่อนักเรียน

17 LOGO 010.com จัดการเรียน การสอน

18 LOGO 010.com จัดการเรียน การสอน

19 LOGO 010.com จัดการเรียน การสอน 1 2 การสร้างเก็บคะแนน

20 LOGO 010.com จัดการเรียน การสอน 1 2 การป้อนคะแนนเก็บ

21 LOGO 010.com จัดการเรียน การสอน การตัดเกรด

22 LOGO 010.com จัดการเรียน การสอน 1 2 พิมพ์รายงานวัดผล

23 LOGO 010.com การตรวจสอบ ข้อมูลนักเรียน รายบุคคล จัดการเรียน การสอน

24 LOGO การตรวจสอบข้อมูลนักเรียน สามารถทำได้ โดย click รหัสประจำตัว นักเรียน จะแสดงข้อมูลรายละเอียด โดย รหัสประจำตัว จะปรากฏอยู่ในฟอร์มต่าง ๆ 010.com จัดการเรียน การสอน

25 LOGO 010.com จัดการเรียน การสอน 1 2 เลือกหัวข้อที่ต้องการ

26 LOGO 010.com จัดการเรียน การสอน เลือกหัวข้อที่ต้องการ

27 LOGO 0.com


ดาวน์โหลด ppt LOGO www.happysoft2 010.com ครูจัดการเรียน การสอน ระบบดูแลนักเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google