งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อ สิทธิชัย เอี่ยววุฑฒะจินดา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อ สิทธิชัย เอี่ยววุฑฒะจินดา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อ สิทธิชัย เอี่ยววุฑฒะจินดา
หลักการเขียนโปรแกรม รหัสวิชา ระดับชั้น ปวช 1 โดย….. อ สิทธิชัย เอี่ยววุฑฒะจินดา

2 เนื้อหา… บทที่ 1 ขั้นตอนวิเคราะห์ปัญหาการเขียนโปรแกรม
บทที่ 2 ผังงานและโฟลว์ชาร์ต บทที่ 3 ลักษณะโครงสร้างผังงาน บทที่ 4 การเขียนรหัสเทียม

3 บทที่ 1 ขั้นตอนวิเคราะห์ปัญหาการเขียนโปรแกรม
บทที่ 1 ขั้นตอนวิเคราะห์ปัญหาการเขียนโปรแกรม ขั้นตอนการวิเคราะห์ปัญหา มี 7 ขั้นตอน คือ 1 กำหนดขอบเขตของปัญหา (สิ่งที่โจทย์ต้องการ) คือ สรุปให้ได้ว่า โจทย์ต้องการให้หาอะไร ตัวอย่าง ชมรมคอมพิวเตอร์ต้องการทราบว่า จำนวนสมาชิกของชมรมแยกประเภทตามกลุ่มอายุ ดังนี้ กลุ่มอายุ น้อยกว่า 15 ปี กลุ่มอายุ ระหว่าง ปี กลุ่มอายุ มากกว่า 20 ปี ถาม ขอบเขตของปัญหาของตัวอย่างนี้ คืออะไร ตอบ สิ่งที่โจทย์ต้องการคือ จำนวนสมาชิกของแต่ละกลุ่ม นั่นเอง

4 ตัวอย่าง จงวิเคราะห์งานเพื่อหาค่ามากที่สุดของเลข 10 จำนวน ที่ รับเข้ามาทางแป้นพิมพ์ ถาม สิ่งที่โจทย์ต้องการหรือขอบเขตของปัญหาของโจทย์ข้อนี้ คืออะไร ตอบ ค่าที่มากที่สุดของตัวเลขทั้ง 10 จำนวนที่รับเข้ามา นั่นเอง

5 การบ้าน จงวิเคราะห์งาน เพื่อคำนวนหาจำนวนเงินฝากในธนาคาร ว่า มีจำนวนเงินเท่าไร เมื่อเงินต้นมีจำนวน 20,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 3.5% ต่อปี และต้องการฝากเงินเป็นจำนวน 10 ปี ถาม ขอบเขตของปัญหาคืออะไร 2 จงวิเคราะห์งานเพื่อคำนวนผลลัพธ์ของตัวเลขระหว่าง ถาม ขอบเขตของปัญหาคืออะไร ทำการบ้านแล้วส่งครูทาง ที่… hotmail.com


ดาวน์โหลด ppt อ สิทธิชัย เอี่ยววุฑฒะจินดา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google