งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเขียนโปรแกรม คอมพิวเตอร์และอัลกอริธึม บทที่ 2 กระบวนการสร้าง Algorithm.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเขียนโปรแกรม คอมพิวเตอร์และอัลกอริธึม บทที่ 2 กระบวนการสร้าง Algorithm."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเขียนโปรแกรม คอมพิวเตอร์และอัลกอริธึม บทที่ 2 กระบวนการสร้าง Algorithm

2 Algorithm ?  ความหมาย : คำบรรยายลำดับขั้นตอนการ ทำงานเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ  ข้อควรจำ  คอมพิวเตอร์ทำงานได้ทีละ 1 คำสั่ง และ จะทำงานตามลำดับตั้งแต่ต้นจนจบ  คอมพิวเตอร์สามารถเปรียบเทียบค่าได้ คราวละ 2 ค่าเท่านั้น

3 Example 1. การต้มไข่ไก่ทาน  วัตถุดิบ : ไข่ไก่ผลลัพธ์ : ไข่ต้มสุก  Algorithm  ต้มน้ำให้เดือด  ใส่ไข่  รอ 10 นาที  ดับไฟ / ปิดเตา  ปอกไข่  หยุด

4 Example 2. การต้มไข่ไก่ทาน  วัตถุดิบ : ไข่ไก่ผลลัพธ์ : ไข่ต้มสุก  Algorithm  ต้มน้ำให้เดือด  ใส่ไข่  รอ 5 นาที  ดับไฟ / ปิดเตา  หยุด

5 Example 1 Vs Example 2  ผลที่ได้เหมือนกันคือ ไข่ต้ม  ผลลัพธ์ตัวอย่างที่ 1 สามารถทานได้เลย ส่วนตัวอย่างสองต้องปอกก่อนทาน  สรุปคือ เราได้ผลลัพธ์ตามที่โจทย์ต้องการ คือ ไข่ต้ม

6 Example 3 การต้มไข่ไก่ทาน  วัตถุดิบ : ไข่ไก่ผลลัพธ์ : ไข่ต้มสุก  Algorithm  ต้มน้ำให้เดือด  รอ 10 นาที  ดับไฟ / ปิดเตา  ปอกไข่  หยุด What ’ s up?

7 Example 3 การต้มไข่ไก่ทาน  วัตถุดิบ : ไข่ไก่ผลลัพธ์ : ไข่ต้มสุก  Algorithm  ต้มน้ำให้เดือด  รอ 10 นาที  ดับไฟ / ปิดเตา  ปอกไข่  หยุด Algorithm นี้จะไม่ได้ไข่ต้ม เพราะไม่ได้ใส่ไข่ลงไป

8 การวิเคราะห์องค์ประกอบของ งาน  องค์ประกอบของงาน  Input, Decision, Process, Output การพิจารณา  ขั้นตอนการทำงานเป็นการนำเข้า ป้อนเข้าระบบ ถือเป็น Input  ขั้นตอนเกี่ยวกับการกระทำ ( กริยา ) ถือเป็น Process  ขั้นตอนที่ต้องเลือกกระทำ ถือเป็น Decision  ขั้นตอนการนำข้อมูลออกจากระบบ แสดงผล ถือ เป็น Output

9 Example  เราลองนำขั้นตอนการต้มไข่มาวิเคราะห์  ต้มน้ำให้เดือด => การกระทำ (Process)  ใส่ไข่ => การป้อนข้อมูล (Input)  รอ 10 นาที => การกระทำ (Process)  ดับไฟ => การกระทำ (Process)  ปอกไข่ => การกระทำ (Process)  หยุด

10 Example  การโยนเหรียญเสี่ยงทายเพื่อตัดสินใจว่าจะกิน ขนมปังหรือผลไม้ โดยมีเงื่อนไขว่า ถ้าออกหัวกิน ขนมปัง ถ้าออกก้อยกินผลไม้  วัตถุดิบ : ผลการโยนผลลัพธ์ : กินอะไร ( ผลไม้ / ขนมปัง ) 1. โยนเหรียญ => การกระทำ 2. ดูเหรียญ => รับข้อมูล 3. ถ้าออกหัว => ไปขั้นตอนที่ 5 4. ถ้าออกก้อย => ไปขั้นตอนที่ 6 5. กินขนมปัง => ไปขั้นตอนที่ 7 6. กินผลไม้ => ไปขั้นตอนที่ 7 7. หยุด

11 รูปแบบการเขียน Algorithm  การรับข้อมูล ( Input)  รูปแบบรับค่า..............................  Ex  รับค่าคะแนน  รับค่าตัวเลข  รับค่าอายุ

12 รูปแบบการเขียน Algorithm  การตัดสินใจเลือกจากเงื่อนไข (Decision)  รูปแบบถ้า.................... ไปขั้นตอนที่.......................  Ex  ถ้าค่าอายุน้อยกว่า 10 ปี ไปขั้นตอนที่ 12  ถ้าคะแนนมากกว่า 79 คะแนน ไปขั้นตอน ที่ 10  ถ้าค่าที่ได้เท่ากับ 0 ไปขั้นตอนที่ 2

13 รูปแบบการเขียน Algorithm  การประมวลผล การคำนวณ (process)  การกำหนดค่า  รูปแบบกำหนดค่า …………….=…………  Ex  กำหนดค่า ชื่อ = “ สมชาย ” // ข้อมูล ตัวอักษร  กำหนดค่า อายุ = 0  กำหนดค่า ระยะทาง = 100  กำหนดค่า อักษร = “1001”

14 รูปแบบการเขียน Algorithm  การประมวลผล การคำนวณ (process)  การคำนวณ  รูปแบบคำนวณค่า ………=………  Ex  คำนวณค่า ภาษี = ค่าเงินเดือน * 10 / 100  คำนวณหาค่า ภาษีมูลค่าเพิ่ม = ค่าสินค้า * 7 / 100

15 รูปแบบการเขียน Algorithm  การแสดงผล (Output)  รูปแบบแสดงผลค่า................  Ex  แสดงผล คะแนน  แสดงผล ภาษี


ดาวน์โหลด ppt การเขียนโปรแกรม คอมพิวเตอร์และอัลกอริธึม บทที่ 2 กระบวนการสร้าง Algorithm.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google