งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

L/O/G/O อนุพันธ์ของ ฟังก์ชัน Derivative of function www.teacher.ssru.ac.th/serisa_pi.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "L/O/G/O อนุพันธ์ของ ฟังก์ชัน Derivative of function www.teacher.ssru.ac.th/serisa_pi."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 L/O/G/O อนุพันธ์ของ ฟังก์ชัน Derivative of function www.teacher.ssru.ac.th/serisa_pi

2 www.themegallery.com Contents อนุพันธ์อันดับสูง 4 ความหมายของ อนุพันธ์ 1 ทฤษฎีบทของ อนุพันธ์ 2 กฏลูกโซ่ 3 อนุพันธ์ของฟังก์ชัน ปริยาย 5

3 www.themegallery.com ความหมายของอนุพันธ์ อนุพันธ์ หมายถึง อัตราการ เปลี่ยนแปลงในช่วงสั้นๆ ยกตัวอย่างอนุพันธ์ เช่น เนื่องจากความเร็วเกิดจาก การเปลี่ยนแปลงของ ระยะทางในช่วงเวลาสั้นๆ ความเร็ว ความเร่ง

4 www.themegallery.com ความหมายของอนุพันธ์ อนุพันธ์ หมายถึง อัตราการ เปลี่ยนแปลงในช่วงสั้นๆ หรืออาจกล่าวได้ว่า อนุพันธ์ คือ อัตราการเปลี่ยนแปลงของ y ต่อการเปลี่ยนแปลงของ x เมื่อการ เปลี่ยนแปลงของ x มีค่าเข้าใกล้ 0

5 www.themegallery.com บทนิยามที่ 1 ให้ f เป็นฟังก์ชันที่มีตัวแปรอิสระ x และ y เป็นตัวแปรตาม กล่าวได้ว่า f เป็นฟังก์ชันที่หาอนุพันธ์ได้ที่ x ก็ ต่อเมื่อ สัญลักษณ์

6 www.themegallery.com ข้อสังเกต สัญลักษณ์  อนุพันธ์ของฟังก์ชัน f ได้ที่ x = a สามารถนิยามได้โดย

7 www.themegallery.com ตัวอย่างการหาอนุพันธ์ โดยใช้นิยามบท 1 จงหาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน จงหาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน ที่ x = 3 จงหาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน จงหาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน ที่ x = 2

8 www.themegallery.com บทนิยามที่ 2 นั่นคือ ความชันของเส้นสัมผัสเส้นโค้ง ณ จุด P(x,y) = อนุพันธ์ของฟังก์ชันที่ x

9 www.themegallery.com ทฤษฏีบทของอนุพันธ์ y = k k m = 0 0 0 0 0 0 0

10 www.themegallery.com ทฤษฏีบทของอนุพันธ์ y = x m = 1

11 www.themegallery.com ทฤษฏีบทของอนุพันธ์

12 ทฤษฏีบทของอนุพันธ์

13 ทฤษฏีบทของอนุพันธ์

14 ทฤษฏีบทของอนุพันธ์

15 www.themegallery.com ทฤษฏีบทของอนุพันธ์

16 www.themegallery.com ทฤษฏีบทของอนุพันธ์

17 www.themegallery.com ทฤษฏีบทของอนุพันธ์

18 www.themegallery.com ทฤษฏีบทของอนุพันธ์

19 ทฤษฏีบทของอนุพันธ์

20 การหาอนุพันธ์โดยการใช้ พีชคณิตก่อน ตัวอย่างเช่น    

21 www.themegallery.com ตัวอย่างการหาอนุพันธ์ ของฟังก์ชัน    

22 www.themegallery.com จงหาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน เมื่อ จงหาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน ตัวอย่างการหาอนุพันธ์ ของฟังก์ชัน

23 www.themegallery.com อนุพันธ์อันดับสูง นิยามบท 3 (The second derivative ) อนุพันธ์อันดับสองของฟังก์ชัน คือ อนุพันธ์ ของอนุพันธ์ของฟังก์ชัน เมื่อกำหนดให้ y = f(x) อนุพันธ์อันดับสองของฟังก์ชันนิยามโดย

24 www.themegallery.com อนุพันธ์อันดับสูง ตัวอย่าง การหาอนุพันธ์อันดับสอง จงหาอนุพันธ์อันดับสองของฟังก์ชัน ต่อไปนี้  

25 www.themegallery.com อนุพันธ์อันดับสูง นิยามบท 4 (The nth derivative ) อนุพันธ์อันดับที่ n ของฟังก์ชัน คือ อนุพันธ์ ของอนุพันธ์ของฟังก์ชัน เมื่อกำหนดให้ y = f(x) อนุพันธ์อันดับที่ n ของฟังก์ชันนิยาม โดย

26 www.themegallery.com อนุพันธ์อันดับสูง ตัวอย่าง การหาอนุพันธ์อันดับสูง จงหาอนุพันธ์อันดับที่ 5 ของฟังก์ชัน ต่อไปนี้  

27 www.themegallery.com กฎลูกโซ่ (Chain Rule) y u x

28 www.themegallery.com กฎลูกโซ่ (Chain Rule)  

29 www.themegallery.com กฎลูกโซ่ (Chain Rule)

30 www.themegallery.com จงหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันต่อไปนี้ กฎลูกโซ่ (Chain Rule)    

31 www.themegallery.com อนุพันธ์ของฟังก์ชัน ปริยาย

32 www.themegallery.com อนุพันธ์ของฟังก์ชัน ปริยาย

33 www.themegallery.com อนุพันธ์ของฟังก์ชัน ปริยาย

34 L/O/G/O www.themegallery.com Thank You!


ดาวน์โหลด ppt L/O/G/O อนุพันธ์ของ ฟังก์ชัน Derivative of function www.teacher.ssru.ac.th/serisa_pi.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google