งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Chapter7 -Intro to Software Testing WATTANAPONG SUTTAPAK, SE, ICT, UP, Thailand.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Chapter7 -Intro to Software Testing WATTANAPONG SUTTAPAK, SE, ICT, UP, Thailand."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 chapter7 -Intro to Software Testing WATTANAPONG SUTTAPAK, SE, ICT, UP, Thailand

2 จุดประสงค์การเรียนรู้  เข้าใจถึงความหมายของการทดสอบซอฟต์แวร์  เข้าใจถึงหลักการทดสอบซอฟต์แวร์เบื้องต้นได้

3 Software Testing  การพิสูจน์การทำงานที่ตรงความต้องการ (verification)  และมีความสมบูรณ์ของซอฟต์แวร์ตรงตามความต้องการของลูกค้า (validation) ก่อนที่จะนำส่งซอฟต์แวร์ก่อนการใช้งานจริง  หรือกระบวนการตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ได้ ตรงกับซอฟต์แวร์ที่ต้องการ หรือไม่ โดยไร้ซึ่งข้อผิดพลาดของซอฟต์แวร์ (defect free)

4 Why Software Tesing is important? 1. China Airlines Flight 140  On 26 April 1994  264 people dead  สาเหตุ : ระบบซอฟต์แวร์ทำงานผิดพลาด ตอนเครื่องลงจอด  นักบินที่ 2 ลงจอดด้วยระบบอัตโนมัติ โดย TOGA=Take off Go Around ทำให้ตัวเครื่องแหงนขึ้น ณ 1070 ฟุต  นักบินที่ 2 ได้ทำการปลดระบบแรงขับอัตโนมัติ Auto thrust และ ปรับลดคันเร่งเครื่องยนต์ด้วยตัวเองหรือ Manual Thrust

5 Why Software Tesing is important? 1. China Airlines Flight 140  ณ 1030 ฟุต นักบิน ที่ 2 กลับมาใช้ Auto Pilot แต่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ ควบคุมการบินได้สั่งการให้ตัวเครื่องทำการบินไต่ ระดับไปที่ 18 องศาโดย อัตโนมัติ (TOGA 12 วินาที )  นักบินพยายามกดคันบังคับเพื่อให้หัวเครื่องลดองศาการไต่ระดับ แต่ระบบ คอมพิวเตอร์ควบคุมการบินยังคงทำการปรับแพนหางให้เครื่องบินไต่ระดับ ความ สูงต่อไป  42 วินาทีต่อมา ระบบออโต้ไพลอตได้ปลดตัวเองโดยอัตโนมัติ แต่ตัวเครื่อง อยู่ ในท่าทางของการไต่ระดับความสูง  ระบบป้องกันของตัวเครื่องหรือ Alpha Floor Protection ใช้ TOGA อีกครั้ง ทำ ให้ตัวเครื่องทำมุมตั้งถึง 52.6 องศาจากพื้น  กัปตันพยายามตัดระบบป้องกันออก โดยใช้การลดคันเร่งของเครื่องยนต์มาที่ ตำแหน่งต่ำสุด ซึ่งสามารถปลดล็อกระบบป้้องกันออก  แต่ ความเร็วเพียง 78 นอตต่อชั่วโมง ทำให้เกิดการร่วงหล่นที่ระดับความสูง 1,800 ฟุต

6 Why Software Tesing is important? 2. therac-25 radiation therapy machine สาเหตุ : ซอฟต์แวร์บั๊กและมีการให้รังสีเกินอัตรา ตาย 3 ราย บาดเจ็บรุนแรง 3 ราย

7 Why Software Tesing is important? 3. failed satellite launch สาเหตุ : ซอฟต์แวร์บั๊ก รัสเซียเสียเงิน 1200 ล้านดอลล่าร์

8 Software Testing

9 Static TestingDynamic Testing การทดสอบสมบูรณ์โดยไม่ต้องรันโปรแกรมการทดสอบสมบูรณ์ต้องรันโปรแกรม ใช้การทวนสอบ (verification) ใช้การตรวจสอบ (validation) ป้องกันการเกิดข้อผิดพลาดแก้ข้อผิดพลาด การประเมินเอกสารการหาบั๊คและปัญหาคอขวดในระบบ สร้างเช็คลิสต์ของกระบวนการที่ต้องมีในระบบสร้าง test cases

10 Software Testing Static TestingDynamic Testing ทำการก่อนคอมไพล์ทำหลังจากคอมไพล์ไปแล้ว ครอบคลุมโครงสร้างของระบบครอบคลุมตัวโค้ดที่ใช้งาน ค่าใช้จ่ายในการทดสอบน้อยค่าใช้จ่ายในการทดสอบสูง ให้ผลผลิตที่สูงเนื่องจากทำตั้งแต่ก่อนเริ่ม กระบวนการ ให้ผลผลิตที่ต่ำเนื่องจากต้องทำหลังกระบวนการ สร้างเสร็จ คุณภาพขึ้นกับข้อเสนอแนะคุณภาพขึ้นกับการตรวจเจอข้อผิดพลาด ต้องมีการเจรจาเยอะไม่ต้องมีการเจรจาเยอะ

11 Dynamic Testing Functional TestingNon-Functional Testing วัดตามความต้องการของฟังก์ชันที่ทดสอบ วัดด้วย ประสิทธิภาพ ความน่าเชื่อถือ ความ ยืดหยุ่น ถูกทดสอบก่อนทดสอบหลัง functional testing ทดสอบแบบ manual หรือ ใช้เครื่องมือทดสอบก็ ได้ ควรใช้เครื่องมือในการทดสอบ ตัวแปรในการวัดประสิทธิภาพ คือ ตอบสนอง ความต้องการเชิงธุรกิจ ตัวแปรในการวัดประสิทธิภาพคือ ความเร็ว ความ ยืดหยุ่นของโปรแกรม อธิบายว่า ผลผลิตที่ได้ ทำอะไรได้บ้างอธิบายว่า ผลผลิตที่ดี ทำงานอย่างไร ง่ายในการทดสอบแบบ manual ยากในการทดสอบแบบ manual

12 Dynamic Testing Functional TestingNon-Functional Testing ประเภทการทดสอบ Unit Testing Smoke Testing Sanity Testing Integration Testing White box testing Black Box testing User Acceptance testing Regression Testing ประเภทการทดสอบ Performance Testing Load Testing Volume Testing Stress Testing Security Testing Installation Testing Penetration Testing Compatibility Testing Migration Testing


ดาวน์โหลด ppt Chapter7 -Intro to Software Testing WATTANAPONG SUTTAPAK, SE, ICT, UP, Thailand.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google