งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทีมเฝ้าระวัง โรงพยาบาลอานันท มหิดล. ทีมเฝ้าระวังรพ. อ. ป. ร. 3 ทีม ทีม 1 ทีม 1 รับผิดชอบ 4 หน่วย ทุกวัน, วันละ 1 – 2 ครั้ง ทีม 2 ทีม 2 รับผิดชอบ 9 หน่วยทุกวันเว้นวัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทีมเฝ้าระวัง โรงพยาบาลอานันท มหิดล. ทีมเฝ้าระวังรพ. อ. ป. ร. 3 ทีม ทีม 1 ทีม 1 รับผิดชอบ 4 หน่วย ทุกวัน, วันละ 1 – 2 ครั้ง ทีม 2 ทีม 2 รับผิดชอบ 9 หน่วยทุกวันเว้นวัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทีมเฝ้าระวัง โรงพยาบาลอานันท มหิดล

2 ทีมเฝ้าระวังรพ. อ. ป. ร. 3 ทีม ทีม 1 ทีม 1 รับผิดชอบ 4 หน่วย ทุกวัน, วันละ 1 – 2 ครั้ง ทีม 2 ทีม 2 รับผิดชอบ 9 หน่วยทุกวันเว้นวัน ทีม 3 ทีม 3 รับผิดชอบ 20 หน่วย สัปดาห์ละ 1 ครั้ง

3 หน้าที่ของทีม 1. คัดกรอง ปฐมพยาบาล และพิจารณา ส่งกลับรพ. 2. ติดตามแนวทางการปฏิบัติ ให้เป็นไปตาม มาตรฐานการป้องกัน โรคลมร้อน 3. ให้คำแนะนำหน่วย

4 1. คัดกรอง + ปฐมพยาบาล ณ ที่ตั้ง + ส่งกลับ

5 คัดกรอง นน. ลด คัดกรอง กลางคืน คัดกรองในห้องปฐมพยาบาล : ผู้ป่วยที่มีอาการซ้ำเดิม หรือ อาการไม่ดีขึ้น หลังพัก

6 ปฐมพยาบาล ณ ที่ตั้ง พิจารณาส่งกลับ รพ. อ. ป. ร.

7 2. ติดตามแนวทาง การปฏิบัติ ให้เป็นไปตาม มาตรฐานการป้องกัน โรคลมร้อน

8 2.1 ตรวจสอบเอกสาร ตารางวัดปรอท เช้า - ค่ำ ตารางชั่งน้ำหนัก ตารางแบบฟอร์มการนิเทศ 19 ข้อ ตารางวัดปรอทความชื้นสัมพัทธ์

9 2.1 ตรวจสอบเอกสาร ความชื้น สัมพัทธ์ สีธง

10 2.1 ตรวจสอบเอกสาร อุณหภูมิ 2 เวลา และ น้ำหนักตัว

11 2.2 ตรวจสอบสถานที่ฝึก สถานที่ปฐมพยาบาล + อุปกรณ์ / เวชภัณฑ์ น้ำดื่ม น้ำใช้ พื้นที่เสี่ยง ตรวจการซักซ้อมปฐมพยาบาล ณ ที่ตั้ง ตรวจแผนการส่งกลับ 2. ติดตามแนวทางการปฏิบัติ ให้ เป็นไปตาม มาตรฐานการป้องกันโรคลมร้อน

12 สถานที่พยาบาล + เวชภัณฑ์ 2. ติดตามแนวทางการปฏิบัติ ให้ เป็นไปตาม มาตรฐานการป้องกันโรคลมร้อน

13 แก้ว 240 cc. แก้ว 300 cc. คำแนะนำ ดื่ม 3 แก้ว / ชม. คำแนะนำ ดื่ม 2 แก้ว / ชม.

14 จุดน้ำดื่มต่อหมวดฝึกเพียงพอ และ สูงจากพื้น

15 ถังน้ำ เตรียมเช็ดตัว

16 พื้นที่เสี่ยง เช่น ที่อับลม พื้น ลาดยาง 1. เปลี่ยนพื้นที่ฝึก 2. เปลี่ยนเวลาฝึก 3. ถ้าขึ้นธงดำ ติดต่อ 3 วัน พิจารณาเปลี่ยนที่ฝึก คำแนะ นำ

17 การซักซ้อมปฐมพยาบาล ณ ที่ตั้ง

18 2.3 ตรวจทหารใหม่รายบุคคล สภาพร่างกายกลุ่มเสี่ยง สุ่มตรวจสีปัสสาวะ ทหารที่มี BT > 37.3 ได้หยุดฝึกหรือไม่ 2. ติดตามแนวทางการปฏิบัติ ให้เป็นไป ตาม มาตรฐานการป้องกันโรคลมร้อน

19 3. คำแนะนำแก่ - ผู้ฝึก - เสนารักษ์ - ครูทหาร ใหม่ - ทหารใหม่

20 คำแนะนำ ผู้ฝึก

21 คำแนะนำ เสนารักษ์ คำแนะนำ ครูทหารใหม่

22 คำแนะนำแก่ ทหารใหม่ : การ ดื่มน้ำ + สีปัสสาวะ

23 กฎนิรภัย 10 ประการ 1. คัดกรองกลุ่มเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยจากความร้อน 2. สร้างความคุ้นชินกับความร้อน โดยเฉพาะ 2 สัปดาห์แรกของหน่วยฝึก 3. วัดอุณหภูมิร่างกายประจำวัน 4. ชั่งน้ำหนักประจำวัน 5. วัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ของ สิ่งแวดล้อมตามเวลาที่กำหนดทุกวัน 6. เลือกสถานที่ฝึกให้เหมาะสม 7. ดื่มน้ำให้เพียงพอทุกครั้งที่พัก และสังเกตสีน้ำ ปัสสาวะ 8. เลือกชุดแต่งกายให้เหมาะสมกับสภาพอากาศ และกิจกรรม 9. มีไข้ต้องงดฝึก ต้องนำไปพบแพทย์ 10. มีอากาศเข้าได้กับลมแดด เพลียแดด และลม ร้อน ต้องรีบส่งแพทย์ทันที


ดาวน์โหลด ppt ทีมเฝ้าระวัง โรงพยาบาลอานันท มหิดล. ทีมเฝ้าระวังรพ. อ. ป. ร. 3 ทีม ทีม 1 ทีม 1 รับผิดชอบ 4 หน่วย ทุกวัน, วันละ 1 – 2 ครั้ง ทีม 2 ทีม 2 รับผิดชอบ 9 หน่วยทุกวันเว้นวัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google