งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงพยาบาลอานันทมหิดล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงพยาบาลอานันทมหิดล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงพยาบาลอานันทมหิดล
ทีมเฝ้าระวัง โรงพยาบาลอานันทมหิดล

2 ทีมเฝ้าระวังรพ.อ.ป.ร. 3 ทีม
ทีม 1 รับผิดชอบ 4 หน่วย ทุกวัน , วันละ 1 – 2 ครั้ง ทีม 2 รับผิดชอบ 9 หน่วยทุกวันเว้นวัน ทีม 3 รับผิดชอบ 20 หน่วย สัปดาห์ละ 1 ครั้ง

3 หน้าที่ของทีม คัดกรอง ปฐมพยาบาล และพิจารณาส่งกลับรพ.
ติดตามแนวทางการปฏิบัติ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการป้องกัน โรคลมร้อน 3. ให้คำแนะนำหน่วย

4 คัดกรอง + ปฐมพยาบาล ณ ที่ตั้ง + ส่งกลับ
คัดกรอง + ปฐมพยาบาล ณ ที่ตั้ง + ส่งกลับ

5 คัดกรอง คัดกรองกลางคืน นน.ลด
คัดกรองในห้องปฐมพยาบาล : ผู้ป่วยที่มีอาการซ้ำเดิม หรือ อาการไม่ดีขึ้น หลังพัก

6 ปฐมพยาบาล ณ ที่ตั้ง พิจารณาส่งกลับ รพ.อ.ป.ร.

7 2. ติดตามแนวทางการปฏิบัติ ให้เป็นไปตาม มาตรฐานการป้องกันโรคลมร้อน
2. ติดตามแนวทางการปฏิบัติ ให้เป็นไปตาม มาตรฐานการป้องกันโรคลมร้อน

8 2. ติดตามแนวทางการปฏิบัติ ให้เป็นไปตาม มาตรฐานการป้องกันโรคลมร้อน
2.1 ตรวจสอบเอกสาร ตารางวัดปรอท เช้า-ค่ำ ตารางชั่งน้ำหนัก ตารางแบบฟอร์มการนิเทศ 19 ข้อ ตารางวัดปรอทความชื้นสัมพัทธ์

9 2.1 ตรวจสอบเอกสาร ความชื้นสัมพัทธ์ สีธง

10 2.1 ตรวจสอบเอกสาร อุณหภูมิ 2 เวลา และ น้ำหนักตัว

11 2. ติดตามแนวทางการปฏิบัติ ให้เป็นไปตาม มาตรฐานการป้องกันโรคลมร้อน
2.2 ตรวจสอบสถานที่ฝึก สถานที่ปฐมพยาบาล+อุปกรณ์/เวชภัณฑ์ น้ำดื่ม น้ำใช้ พื้นที่เสี่ยง ตรวจการซักซ้อมปฐมพยาบาล ณ ที่ตั้ง ตรวจแผนการส่งกลับ

12 2. ติดตามแนวทางการปฏิบัติ ให้เป็นไปตาม มาตรฐานการป้องกันโรคลมร้อน
สถานที่พยาบาล+เวชภัณฑ์

13 แก้ว 240 cc. แก้ว 300 cc. คำแนะนำ ดื่ม 3 แก้ว/ชม.
คำแนะนำ ดื่ม 2 แก้ว/ชม.

14 จุดน้ำดื่มต่อหมวดฝึกเพียงพอ และ สูงจากพื้น

15 ถังน้ำ เตรียมเช็ดตัว

16 พื้นที่เสี่ยง เช่น ที่อับลม พื้นลาดยาง
1. เปลี่ยนพื้นที่ฝึก 2. เปลี่ยนเวลาฝึก 3. ถ้าขึ้นธงดำ ติดต่อ 3 วัน พิจารณาเปลี่ยนที่ฝึก คำแนะนำ

17 การซักซ้อมปฐมพยาบาล ณ ที่ตั้ง

18 2. ติดตามแนวทางการปฏิบัติ ให้เป็นไปตาม มาตรฐานการป้องกันโรคลมร้อน
2.3 ตรวจทหารใหม่รายบุคคล สภาพร่างกายกลุ่มเสี่ยง สุ่มตรวจสีปัสสาวะ ทหารที่มี BT > 37.3 ได้หยุดฝึกหรือไม่

19 3. คำแนะนำแก่ - ผู้ฝึก เสนารักษ์ ครูทหารใหม่ - ทหารใหม่

20 คำแนะนำ ผู้ฝึก

21 คำแนะนำ เสนารักษ์ คำแนะนำ ครูทหารใหม่

22 คำแนะนำแก่ ทหารใหม่ : การดื่มน้ำ + สีปัสสาวะ

23 กฎนิรภัย 10 ประการ 1. คัดกรองกลุ่มเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยจากความร้อน 2
กฎนิรภัย 10 ประการ 1.คัดกรองกลุ่มเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยจากความร้อน 2.สร้างความคุ้นชินกับความร้อน โดยเฉพาะ 2 สัปดาห์แรกของหน่วยฝึก 3.วัดอุณหภูมิร่างกายประจำวัน 4.ชั่งน้ำหนักประจำวัน 5.วัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ของสิ่งแวดล้อมตามเวลาที่กำหนดทุกวัน 6.เลือกสถานที่ฝึกให้เหมาะสม 7.ดื่มน้ำให้เพียงพอทุกครั้งที่พัก และสังเกตสีน้ำปัสสาวะ 8.เลือกชุดแต่งกายให้เหมาะสมกับสภาพอากาศและกิจกรรม 9.มีไข้ต้องงดฝึก ต้องนำไปพบแพทย์ 10.มีอากาศเข้าได้กับลมแดด เพลียแดด และลมร้อน ต้องรีบส่งแพทย์ทันที


ดาวน์โหลด ppt โรงพยาบาลอานันทมหิดล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google