งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พร้อมสาธิตวิธีการสวมใส่ และถอดอุปกรณ์ป้องกันตน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พร้อมสาธิตวิธีการสวมใส่ และถอดอุปกรณ์ป้องกันตน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พร้อมสาธิตวิธีการสวมใส่ และถอดอุปกรณ์ป้องกันตน
แนะนำการใช้คู่มือ พร้อมสาธิตวิธีการสวมใส่ และถอดอุปกรณ์ป้องกันตน โดย แพทย์หญิงวรยา เหลืองอ่อน สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ วันที่ 24 มิถุนายน 2554

2 2. การเก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจ 3. การทำลายล้างพิษ 4. การถอดชุดป้องกันตน
รูปแบบการจัดประชุม ภาคเช้า – น. (การบรรยายของวิทยากร) พิธีเปิดการประชุม บรรยาย เรื่อง 1. การดำเนินการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินจากอาวุธชีวภาพของประเทศไทย 2. ความเสี่ยงและการเตรียมรับการก่อการร้ายด้วยอาวุธชีวภาพ และแนะนำการใช้คู่มือ พร้อมสาธิตวิธีการสวมและถอดอุปกรณ์ป้องกันตน ภาคบ่าย – น. ( แบ่งกลุ่ม 4 กลุ่มแยกห้องฝึกปฏิบัติ ) ฝึกปฏิบัติ 4 ขั้นตอน 1. การสวมชุดป้องกันตน 2. การเก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจ 3. การทำลายล้างพิษ 4. การถอดชุดป้องกันตน

3 การจัดกลุ่ม 4 กลุ่ม ในภาคบ่าย
กลุ่ม  โต๊ะอุปกรณ์ 1 โต๊ะอุปกรณ์ 2 กลุ่ม  ห้องยุคลธร วิทยากรกลาง วิทยากรสาธิต ห้องดอนเมือง 1 โต๊ะอุปกรณ์ 2 โต๊ะอุปกรณ์ 1 กลุ่ม  ห้องอัปสรา 2 กลุ่ม

4 การจัดกลุ่ม โต๊ะอุปกรณ์ 1 โต๊ะอุปกรณ์ 2 วิทยากรกลาง วิทยากรสาธิต

5 ชุดป้องกันตน ระดับ เอ บี
ถังอากาศอยู่นอกเสื้อผ้าป้องกัน ถังอากาศอยู่ในเสื้อผ้าป้องกัน

6 ชุดป้องกันตน ระดับ ซี ระดับ ซี บวก ระดับ ซี ระดับ ซี ลบ (half face)
หน้ากากชนิดครอบเต็มหน้า (full face) ระดับ ซี ลบ หน้ากากชนิดครึ่งใบหน้า (half face) ระดับ ซี บวก หน้ากากชนิดที่มี เครื่องกรองอากาศจัดส่งอากาสให้

7 ชุดป้องกันตน ระดับ ดี สวมหน้ากาก N95 - ปฏิบัติงานในสนาม

8 ชุดป้องกันตน ระดับ ดี สวมหน้ากาก N95 - ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล

9 เชิญชมวีดีทัศน์ 20 นาที


ดาวน์โหลด ppt พร้อมสาธิตวิธีการสวมใส่ และถอดอุปกรณ์ป้องกันตน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google