งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย แพทย์หญิงวรยา เหลืองอ่อน สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ วันที่ 24 มิถุนายน 2554 แนะนำการใช้คู่มือ พร้อมสาธิตวิธีการสวมใส่ และถอดอุปกรณ์ป้องกันตน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย แพทย์หญิงวรยา เหลืองอ่อน สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ วันที่ 24 มิถุนายน 2554 แนะนำการใช้คู่มือ พร้อมสาธิตวิธีการสวมใส่ และถอดอุปกรณ์ป้องกันตน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย แพทย์หญิงวรยา เหลืองอ่อน สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ วันที่ 24 มิถุนายน 2554 แนะนำการใช้คู่มือ พร้อมสาธิตวิธีการสวมใส่ และถอดอุปกรณ์ป้องกันตน

2 ภาคเช้า 09.00 – 12.00 น. ( การบรรยายของวิทยากร ) พิธีเปิดการประชุม บรรยาย เรื่อง 1. การดำเนินการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินจากอาวุธ ชีวภาพของประเทศไทย 2. ความเสี่ยงและการเตรียมรับการก่อการร้าย ด้วยอาวุธชีวภาพ และแนะนำการใช้คู่มือ พร้อมสาธิตวิธีการ สวมและถอดอุปกรณ์ป้องกันตน ภาคบ่าย 13.00 – 16.00 น. ( แบ่งกลุ่ม 4 กลุ่มแยก ห้องฝึกปฏิบัติ ) ฝึกปฏิบัติ 4 ขั้นตอน 1. การสวมชุดป้องกันตน 2. การเก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจ 3. การทำลายล้างพิษ 4. การถอดชุดป้องกันตน รูปแบบการจัดประชุม

3 การจัดกลุ่ม 4 กลุ่ม ในภาคบ่าย วิทยากร กลาง วิทยากร สาธิต โต๊ะ อุปกรณ์ 2 โต๊ะ อุปกรณ์ 1 กลุ่ม  กลุ่ม  กลุ่ม  กลุ่ม  โต๊ะ อุปกรณ์ 1 โต๊ะ อุปกรณ์ 2

4 วิทยากรกลาง วิทยากรสาธิต โต๊ะอุปกรณ์ 2 โต๊ะอุปกรณ์ 1 การจัดกลุ่ม

5 ชุดป้องกันตน ระดับ เอ บี ถังอากาศอยู่ในเสื้อผ้าป้องกัน ถังอากาศอยู่นอกเสื้อผ้าป้องกัน

6 ชุดป้องกันตน ระดับ ซี ระดับ ซี หน้ากากชนิดครอบ เต็มหน้า (full face) ระดับ ซี ลบ หน้ากากชนิดครึ่ง ใบหน้า (half face) ระดับ ซี บวก หน้ากากชนิดที่มี เครื่องกรองอากาศจัดส่ง อากาสให้

7 ชุดป้องกันตน ระดับ ดี สวมหน้ากาก N95 - ปฏิบัติงานในสนาม

8 ชุดป้องกันตน ระดับ ดี สวมหน้ากาก N95 - ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล

9 เชิญชมวีดีทัศน์ 20 นาที


ดาวน์โหลด ppt โดย แพทย์หญิงวรยา เหลืองอ่อน สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ วันที่ 24 มิถุนายน 2554 แนะนำการใช้คู่มือ พร้อมสาธิตวิธีการสวมใส่ และถอดอุปกรณ์ป้องกันตน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google