งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยที่ 4 เครื่องมือวัดและ ตรวจสอบ. หน่วย วัด ในประเทศไทยมีอยู่ 2 ระบบ คือ ระบบอังกฤษ ใช้กันใน ประเทศสหรัฐอเมริกา มีหน่วยวัดเรียงจากสั้นสุดไปถึง ยาวสุด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยที่ 4 เครื่องมือวัดและ ตรวจสอบ. หน่วย วัด ในประเทศไทยมีอยู่ 2 ระบบ คือ ระบบอังกฤษ ใช้กันใน ประเทศสหรัฐอเมริกา มีหน่วยวัดเรียงจากสั้นสุดไปถึง ยาวสุด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยที่ 4 เครื่องมือวัดและ ตรวจสอบ

2 หน่วย วัด ในประเทศไทยมีอยู่ 2 ระบบ คือ ระบบอังกฤษ ใช้กันใน ประเทศสหรัฐอเมริกา มีหน่วยวัดเรียงจากสั้นสุดไปถึง ยาวสุด เช่น 12 นิ้ว =1 ฟุต 3 ฟุต =1 หลา 1,760=1 ไมล์

3 ระบบเมตริก ปัจจุบันเป็นระบบวัดสากล (Standard International Unit, SI Unit) 10 มิลลิเมตร =1 เซนติเมตร 10 เซนติเมตร =1 เดซิเมตร 10 เดซิเมตร =1 เดคาเมตร 10 เดคาเมตร =1 เฮกโตเมตร 10 เฮกโตเมตร =1 กิโลเมตร

4 ชนิดของเครื่องมือวัดและการใช้ งาน บรรทัดเหล็ก (Steel Rule) บรรทัดเหล็กในระบบเมตริก จะแบ่งเป็นเซนติเมตร และใน 1 เซนติเมตรแบ่งเป็น 10 มิลลิเมตร ใน 1 มิลลิเมตร จะแบ่งขีดย่อยเป็น 0.5 มิลลิเมตร ฉะนั้นค่าความละเอียดสูงสุดของบรรทัดเหล็กในระบบเมตริกคือ 0.5 มิลลิเมตร ระบบอังกฤษจะแบ่ง 1 นิ้ว เป็น 8 ส่วนเท่าๆ กัน ฉะนั้น 1 ส่วนมีค่าเท่ากับ 1 / 8 นิ้ว ฉะนั้น 1 ส่วนมีค่าเท่ากับ 1 / 8 นิ้ว หรือนิยมเรียกกันว่า 1 หุน และ 8 หุน ก็คือ 1 นิ้ว นั่นเอง

5 บรรทัดวัดมุม บรรทัดวัดมุม

6 คาลิเปอร์ (Caliper )

7 ฉากผสม (Combination Square)

8 เวอร์เนียร์คาลิเปอร์ (Vernier Calipers)

9 ชนิดของเวอร์เนียร์คาลิเปอร์

10 การใช้เวอร์เนียร์

11 การอ่านค่า

12 เวอร์เนียร์วัดความสูง (Vernier High Gage)

13 ไมโครมิเตอร์ (Micrometer)

14

15 การอ่านค่า ไมโครมิเตอร์

16 ฉาก (Try-Square)

17 เกจวัดต่าง ๆ เกจวัดเกลียว (Thread Gage) เกจวัดมุมหรือเกจหาศูนย์กลาง เกจวัดมุมหรือเกจหาศูนย์กลาง

18 เกจวัดความโตของลวด (Wire Gage) เกจวัดรัศมี (Radius Gage) (Radius Gage)


ดาวน์โหลด ppt หน่วยที่ 4 เครื่องมือวัดและ ตรวจสอบ. หน่วย วัด ในประเทศไทยมีอยู่ 2 ระบบ คือ ระบบอังกฤษ ใช้กันใน ประเทศสหรัฐอเมริกา มีหน่วยวัดเรียงจากสั้นสุดไปถึง ยาวสุด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google