งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เครื่องมือวัดและตรวจสอบ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เครื่องมือวัดและตรวจสอบ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เครื่องมือวัดและตรวจสอบ
หน่วยที่ 4 เครื่องมือวัดและตรวจสอบ

2 เครื่องมือวัดและตรวจสอบ
หน่วยวัด ในประเทศไทยมีอยู่ 2 ระบบ คือ ระบบอังกฤษ ใช้กันในประเทศสหรัฐอเมริกา มีหน่วยวัดเรียงจากสั้นสุดไปถึงยาวสุด เช่น 12 นิ้ว = 1 ฟุต 3 ฟุต = 1 หลา 1,760 = 1 ไมล์

3 ระบบเมตริก ปัจจุบันเป็นระบบวัดสากล
ระบบเมตริก ปัจจุบันเป็นระบบวัดสากล (Standard International Unit, SI Unit) 10 มิลลิเมตร = 1 เซนติเมตร 10 เซนติเมตร = 1 เดซิเมตร 10 เดซิเมตร = 1 เดคาเมตร 10 เดคาเมตร = 1 เฮกโตเมตร 10 เฮกโตเมตร = 1 กิโลเมตร

4 ชนิดของเครื่องมือวัดและการใช้งาน
บรรทัดเหล็ก (Steel Rule) บรรทัดเหล็กในระบบเมตริก จะแบ่งเป็นเซนติเมตร และใน 1 เซนติเมตรแบ่งเป็น 10 มิลลิเมตร ใน 1 มิลลิเมตร จะแบ่งขีดย่อยเป็น มิลลิเมตร ฉะนั้นค่าความละเอียดสูงสุดของบรรทัดเหล็กในระบบเมตริกคือ0.5 มิลลิเมตร ระบบอังกฤษจะแบ่ง 1 นิ้ว เป็น 8 ส่วนเท่าๆ กัน ฉะนั้น 1 ส่วนมีค่าเท่ากับ 1 / 8 นิ้ว หรือนิยมเรียกกันว่า 1 หุน และ 8 หุน ก็คือ 1 นิ้ว นั่นเอง

5 บรรทัดวัดมุม

6 คาลิเปอร์ (Caliper)

7 ฉากผสม (Combination Square)

8 เวอร์เนียร์คาลิเปอร์ (Vernier Calipers)

9 ชนิดของเวอร์เนียร์คาลิเปอร์

10 การใช้เวอร์เนียร์

11 การอ่านค่า

12 เวอร์เนียร์วัดความสูง (Vernier High Gage)

13 ไมโครมิเตอร์ (Micrometer)

14 ไมโครมิเตอร์ (Micrometer)

15 การอ่านค่าไมโครมิเตอร์

16 ฉาก (Try-Square)

17 เกจวัดต่าง ๆ เกจวัดเกลียว (Thread Gage) เกจวัดมุมหรือเกจหาศูนย์กลาง

18 เกจวัดความโตของลวด (Wire Gage)
เกจวัดรัศมี (Radius Gage)


ดาวน์โหลด ppt เครื่องมือวัดและตรวจสอบ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google