งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายธวัชชัย สา บัว ตำแหน่ง ครู ผู้ช่วย โรงเรียน บ้านท่าเกวียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายธวัชชัย สา บัว ตำแหน่ง ครู ผู้ช่วย โรงเรียน บ้านท่าเกวียน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายธวัชชัย สา บัว ตำแหน่ง ครู ผู้ช่วย โรงเรียน บ้านท่าเกวียน

2 พืชผัก หมายถึง พืชที่ปลูกเพื่อใช้ ประโยชน์จากราก ใบ ลำต้น ดอก และผลเป็นอาหาร ส่วนมากจะมีอายุ สั้น เช่น หอม กระเทียม

3 1. ความสำคัญทางด้าน เศรษฐกิจและอาชีพการเกษตร 2. ความสำคัญทางด้านคุณค่า ทางอาหารและโภชนาการ

4 แบ่งตามหลักการใช้ประโยชน์มี 4 ประเภท 1. ผักกินใบกินต้น 2. ผักกินฝักกิน ผล 3. ผักกินหัวกิน ราก 4. ผักกินดอก

5 1. ผักกินใบกินต้น เช่น คะน้า ผักบุ้ง กะหล่ำปลี ผักกาดขาว หอมแบ่ง

6 2. ผักกินฝักกินผล เช่น พริก มะเขือ ถั่วฝักยาว ถั่วแขก ถั่วพู

7 3. ผักกินหัวกินราก เช่น ผักกาดหัว กระเทียม กระชาย ขมิ้น

8 4. ผักกินดอก เช่น กะหล่ำดอก ดอกแค

9 เตรียมดิน การเตรียมดิน หมายถึง การปรับปรุง ดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ มี คุณสมบัติเหมาะสมกับการ ปลูกพืชแต่ละชนิด

10 วิธีการเตรียมดิน 1. กำจัด วัชพืช 2. กำหนดพื้นที่ปลูก 3. ขุดดินบริเวณที่กำหนดไว้ 4. ตกแต่งร่องให้เป็นรูปทรง ตามที่กำหนด

11 1. กำจัด วัชพืช โดยเก็บเศษวัสดุต่างๆออกจาก หน้าดินให้หมด แล้วใช้จอบถาก หรือมีดฟันหญ้า ถ้าวัชพืชอยู่ลึก ต้องใช้เสียมหรือพลั่วมือขุดออก

12 2. กำหนด พื้นที่ปลูก สำหรับแปลงปลูกผักต้องใช้ไม้ ปัก 4 มุม โดยวัดความกว้างยาวได้ ตามต้องการ

13 3. ขุดดินบริเวณที่ กำหนดไว้ ถ้าเป็นแปลงผักควรขุดดินลึก ประมาณ 15 เซนติเมตร พลิกดิน ด้านล่างขึ้นมาด้านบน ตากไว้ให้แห้ง 2-3 วัน แล้วจึงย่อยดินให้ขนาดเล็ก ลง และเก็บเศษวัชพืชที่ยังค้างอยู่ใน ดินออกทิ้ง

14 4. ตกแต่งร่องให้เป็นรูปทรง ตามต้องการ พรวนดินอีกครั้ง ถ้าดินเป็นกรด ใส่ปูนขาว โรยบางๆผสมคลุกเคล้า พร้อมปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ทิ้งไว้อย่าง น้อย 1 สัปดาห์


ดาวน์โหลด ppt นายธวัชชัย สา บัว ตำแหน่ง ครู ผู้ช่วย โรงเรียน บ้านท่าเกวียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google