งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านท่าเกวียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านท่าเกวียน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านท่าเกวียน
รู้จักผักสวนครัว นายธวัชชัย สาบัว ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านท่าเกวียน

2 ความหมาย พืชผัก หมายถึง พืชที่ปลูกเพื่อใช้ประโยชน์จากราก ใบ ลำต้น ดอก และผลเป็นอาหาร ส่วนมากจะมีอายุสั้น เช่น หอม กระเทียม

3 ความสำคัญของผักสวนครัว
1. ความสำคัญทางด้านเศรษฐกิจและอาชีพการเกษตร 2. ความสำคัญทางด้านคุณค่าทางอาหารและโภชนาการ

4 ประเภทของพืชผักสวนครัว
แบ่งตามหลักการใช้ประโยชน์มี 4 ประเภท 1. ผักกินใบกินต้น 2. ผักกินฝักกินผล 3. ผักกินหัวกินราก 4. ผักกินดอก

5 1. ผักกินใบกินต้น เช่น คะน้า ผักบุ้ง กะหล่ำปลี ผักกาดขาว หอมแบ่ง

6 2. ผักกินฝักกินผล เช่น พริก มะเขือ ถั่วฝักยาว ถั่วแขก ถั่วพู

7 3. ผักกินหัวกินราก เช่น ผักกาดหัว กระเทียม กระชาย ขมิ้น

8 4. ผักกินดอก เช่น กะหล่ำดอก ดอกแค

9 การเตรียมดินปลูกผักสวนครัว
การเตรียมดิน หมายถึง การปรับปรุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการ ปลูกพืชแต่ละชนิด

10 วิธีการเตรียมดิน 1. กำจัดวัชพืช 2. กำหนดพื้นที่ปลูก
3. ขุดดินบริเวณที่กำหนดไว้ 4. ตกแต่งร่องให้เป็นรูปทรงตามที่กำหนด

11 1. กำจัดวัชพืช โดยเก็บเศษวัสดุต่างๆออกจากหน้าดินให้หมด แล้วใช้จอบถาก หรือมีดฟันหญ้า ถ้าวัชพืชอยู่ลึกต้องใช้เสียมหรือพลั่วมือขุดออก

12 2. กำหนดพื้นที่ปลูก สำหรับแปลงปลูกผักต้องใช้ไม้ปัก 4 มุม โดยวัดความกว้างยาวได้ตามต้องการ

13 3. ขุดดินบริเวณที่กำหนดไว้
ถ้าเป็นแปลงผักควรขุดดินลึกประมาณ 15 เซนติเมตร พลิกดินด้านล่างขึ้นมาด้านบน ตากไว้ให้แห้ง 2-3 วัน แล้วจึงย่อยดินให้ขนาดเล็กลง และเก็บเศษวัชพืชที่ยังค้างอยู่ในดินออกทิ้ง

14 4. ตกแต่งร่องให้เป็นรูปทรงตามต้องการ
พรวนดินอีกครั้ง ถ้าดินเป็นกรดใส่ปูนขาว โรยบางๆผสมคลุกเคล้าพร้อมปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ทิ้งไว้อย่างน้อย 1 สัปดาห์


ดาวน์โหลด ppt ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านท่าเกวียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google