งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

THAI STEEL CABLE PUBLIC COMPANY LIMITED

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "THAI STEEL CABLE PUBLIC COMPANY LIMITED"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 THAI STEEL CABLE PUBLIC COMPANY LIMITED
* ประเภทของ vernier * Digimatic calipers Vernier calipers 1

2 ชิ้นส่วนที่สำคัญของ VERNIER CALIPER
THAI STEEL CABLE PUBLIC COMPANY LIMITED ชิ้นส่วนที่สำคัญของ VERNIER CALIPER Inside measuring face 1 1 Step measuring face Depth measuring face 3 4 Outside measuring face 2 2

3 THAI STEEL CABLE PUBLIC COMPANY LIMITED
การใช้วัดใน INSIDE A ให้ INSIDE MEASURING FACE สอดเข้าในชิ้นงาน ลึกที่สุด ข้อควรระวัง ไม่ควรใช้งานที่เป็น DIAMETER กลมเพราะหน้าสัมผัส VERNIER จะไม่วัดในส่วนที่โตที่สุดของงาน d D 3

4 THAI STEEL CABLE PUBLIC COMPANY LIMITED
การใช้วัดนอก OUTSIDE ลักษณะการวัดงานที่เป็นหน้าตัด ลักษณะการวัดงานที่เป็นแท่งกลม 4

5 THAI STEEL CABLE PUBLIC COMPANY LIMITED
การใช้วัดความลึก a 90 ํ ให้ Vernier ตั้งฉากกับชิ้นงานมากที่สุด ให้แนบกับผนังชิ้นงาน 5

6 การใช้วัดเป็นขั้น หรือ วัด STEP
THAI STEEL CABLE PUBLIC COMPANY LIMITED การใช้วัดเป็นขั้น หรือ วัด STEP เลื่อน Jaw ทั้ง 2 ระยะห่างให้มากกว่า Step งานพอสมควร ให้ใช้ Face Step Main Scale สัมผัสกับผิว Referenc c b a 6

7 THAI STEEL CABLE PUBLIC COMPANY LIMITED
การอ่านค่า Vernier caliper ที่ใช้ในปัจจุบันในระบบเมตริกจะมีค่าความละเอียดดังนี้ ก่อนใช้เครื่องมือวัด ควรทำความเข้าใจเครื่องมือวัดก่อนทุกครั้ง ? 4. ค่าความละเอียด 0.01 mm. 1. ค่าความละเอียด 0.1 mm. 2. ค่าความละเอียด 0.05 mm. 3. ค่าความละเอียด 0.02 mm * ก่อนวัดงาน ควรทำความสะอาด บริเวณหน้าสัมผัสทั้ง 2 โดยใช้กระดาษ สะอาด ๆ สอดไว้ระหว่างกลาง จากนั้นเลื่อนหน้าสัมผัสเข้าหากัน ค่อยๆ ดึงกระดาษผ่านหน้าสัมผัส ประมาณ cm. ทำประมาณ ครั้ง * การวัดชิ้นไม่ควรใช้น้ำหนักในการดัน vernier มากเกินไป เพราะว่าจะทำให้ค่าที่ไดจะไม่ตรงกับความเป็นจริง SCALE บนตัว VERNIER MAIN SCALE VERNIER SCALE 2. VERNIER SCALE (SCALE รอง ) 1. MAIN SCALE (SCALE หลัก ) 7

8 THAI STEEL CABLE PUBLIC COMPANY LIMITED
การอ่านค่า vernier ก่อนอื่นต้องดูก่อนว่า Vernier มีความละเอียดเท่าไร โดยสังเกตุจาก Vernier Scale Main Scale ช่องละ 1 mm. 10 20 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 40 0.05 mm. หากหมายเลขระบุไว้ 0.05 mm. Vernier scale จะมีค่าเท่ากับ ช่องละ 0.05 mm 8

9 THAI STEEL CABLE PUBLIC COMPANY LIMITED
การอ่านค่า Vernier ขีดหมายเลข 6 10 20 30 40 50 0.05 mm. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. อ่าน Main Scale โดยสังเกตุว่าเลข 0 ของ Vernier Scale ตรงกับเลขใดของ Main Scale ซึ่งอยู่ระหว่าง ขีดที่ 8-9 แต่ไม่ถึง 9 ค่าก็คือ 8.00 mm. 2. อ่านค่า Vernier Scale ขีดที่ตรงกับขีดใดขีดหนึ่ง ของ Main Scale ที่สุด ซึ่งก็คือ ขีดหมายเลข 6 คือ mm. เมื่ออ่านรวมกัน จะได้ค่า = 8.60 mm. 9

10 THAI STEEL CABLE PUBLIC COMPANY LIMITED
การอ่านค่า Vernier 1. อ่าน Main Scale โดยสังเกตุว่เลข 0 ของ Vernier Scale ตรงกับเลขใดของ Main Scale ซึ่งอยู่ระหว่าง ขีดที่ 9-10 แต่ไม่ถึง 10 ค่าก็คือ 9.00 mm. ขีดที่ 5 หรือหมายเลข 2.5 2. อ่านค่า Vernier Scale ขีดที่ตรงกับขีดใดขีดหนึ่ง ของ Main Scale ที่สุด ซึ่งก็คือ ขีดที่ 5 หรือ ขีดหมายเลข 0.25 mm. เมื่ออ่านรวมกัน จะได้ค่า = 9.25 mm. 10 20 30 40 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0.05 mm. 10

11 THAI STEEL CABLE PUBLIC COMPANY LIMITED
การอ่านค่า Vernier 0.02 mm. 0.02 mm Main Scale ช่องละ 1 mm. หากหมายเลขระบุไว้ 0.02 mm. Vernier scale จะมีค่าเท่ากับ ช่องละ 0.02 mm 10 20 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 40 50 11

12 THAI STEEL CABLE PUBLIC COMPANY LIMITED
ข้อห้ามข้อควรระวังและการดูแลบำรุงรักษา 1 ) ห้ามทำการซ่อมหรือปรับแต่งเครื่องมือโดยที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ TESTING ROOM 2 ) Vernier ที่เป็น Digital ควรระวังอย่าให้ถูกน้ำหรือน้ำมันเพราะอาจทำให้ระบบ Electronic เสียหาย ยกเว้นในรุ่นที่มีระบบป้องกันน้ำและน้ำมัน 3 ) ระวังอย่าให้ Vernier ถูกความร้อนหรือแสงแดดเป็นเวลานานอาจทำให้เกิดการโก่งงอหรือบิดตัวหรือ Vernier ที่เป็น Digital อาจทำชุด Electronic เสียหายได้ 5 ) ไม่ควรพก Vernier ไว้ในกระเป๋าเสื้อหรือกางเกง อาจเกิดการโก่งงอ ตกหล่น หรืออุบัติเหตุระหว่างการปฏิบัติงาน 7 ) ก่อนจัดเก็บควรให้ปาก Vernier ห่างกันประมาณ 2-3 mm. เพื่อป้องกันความเสียหายหากมีเศษ Chip ติดที่หน้าสัมผัสอาจทำให้เกิดสนิมและหน้าสัมผัสติดกันจนใช้งานไม่ได้ 4 ) ระวังอย่าให้ปาก Vernier กระแทกกับชิ้นงาน หากเกิดรอยบิ่นอาจทำให้ Error ได้ 6 ) ควรเช็ดทำความสะอาดก่อนและหลังการใช้งาน ด้วยผ้าแห้งสะอาดห้ามใช้น้ำยาหรือสารเคมีใดๆ 12


ดาวน์โหลด ppt THAI STEEL CABLE PUBLIC COMPANY LIMITED

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google