งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง การเขียนคำจากคำอ่าน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง การเขียนคำจากคำอ่าน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง การเขียนคำจากคำอ่าน
วิธีการสอนภาษาไทย เรื่อง การเขียนคำจากคำอ่าน

2 กระบวนการจัดการเรียนรู้
สาระสำคัญ - การสะกดคำแบบแจกลูกคำ เป็นพื้นฐานการอ่านคำต่างๆ ในบทเรียนได้อย่างถูกต้อง จุดประสงค์การเรียนรู้ - อ่านออกเสียงคำยากได้ถูกต้อง - สามารถแต่งประโยคได้

3 กระบวนการจัดการเรียนรู้
สาระการเรียนรู้ ความรู้ - การสร้างประสบการณ์จากคำ - การอ่านและสะกดคำยากและคำใหม่ - การเขียนคำยากและคำใหม่ ทักษะ/กระบวนการ - กระบวนการทำงาน กระบวนการกลุ่ม และกระบวนการนำเสนอผลงาน

4 กระบวนการจัดการเรียนรู้
กระบวนการเรียนรู้ - นักเรียนและครูสนทนาเกี่ยวกับบทเรียน - นักเรียนร่วมกันดูภาพจากหนังสือเรียนบทที่ ๑ - นักเรียนร่วมกันอ่านแผนภูมิคำจากเรื่องที่นักเรียนเล่า - นักเรียนร่วมกันฝึกอ่านและเขียนคำยาก และสะกดคำจนคล่อง - นักเรียนขีดเส้นใต้คำใหม่และคำยากจากแผนภูมิว่ามีกี่คำ - นักเรียนร่วมกันนำคำยากไปแต่งข้อความหรือประโยค -นักเรียนทุกคนคัดคำใหม่และคำยากลงสมุด

5 กระบวนการจัดการเรียนรู้
สรุปกระบวนการเรียนรู้ - นักเรียนทบทวนบทเรียนโดยอ่านสะกดคำใหม่และคำยากจากแผนภูมิ - ให้นักเรียนทำใบงาน สื่อและแหล่งการเรียนรู้ - บัตรคำใหม่ - ภาพจากบทเรียน - หนังสือเรียนภาษาไทย ป.๓ เล่ม ๒ วรรณคดีลำนำ - แผนภูมิที่นักเรียนร่วมกันสรุป - เกมใบ้คำ

6 ให้นักเรียนเขียนคำอ่านจากคำที่กำหนดให้อย่างถูกต้อง
๑. เมก – ฝน ๒. ราด - ชะ – สี ๓. สัน –ยา ๔. อำ - นาด เขียนเป็น………………….

7 ให้นักเรียนเขียนคำอ่านจากคำที่กำหนดให้อย่างถูกต้อง
๑. อาหาร ๒. อร่อย ๓. เวทนา ๔. พิเคราะห์ เขียนเป็น………………….

8 ชีวิตมันสั้น จงกล้าที่จะลอง
ขอบคุณครับ

9 เรียนอย่างมีความสุข ขอบคุณครับ
การศึกษา คือ การลงทุน เรียนอย่างมีความสุข ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง การเขียนคำจากคำอ่าน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google