งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สาระการเรียนรู้ ความรู้ - การสร้างประสบการณ์จากคำ - การอ่านและสะกดคำยากและคำใหม่ - การเขียนคำยากและคำใหม่ ทักษะ / กระบวนการ - กระบวนการทำงาน กระบวนการกลุ่ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สาระการเรียนรู้ ความรู้ - การสร้างประสบการณ์จากคำ - การอ่านและสะกดคำยากและคำใหม่ - การเขียนคำยากและคำใหม่ ทักษะ / กระบวนการ - กระบวนการทำงาน กระบวนการกลุ่ม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 สาระการเรียนรู้ ความรู้ - การสร้างประสบการณ์จากคำ - การอ่านและสะกดคำยากและคำใหม่ - การเขียนคำยากและคำใหม่ ทักษะ / กระบวนการ - กระบวนการทำงาน กระบวนการกลุ่ม และ กระบวนการนำเสนอผลงาน สาระการเรียนรู้ ความรู้ - การสร้างประสบการณ์จากคำ - การอ่านและสะกดคำยากและคำใหม่ - การเขียนคำยากและคำใหม่ ทักษะ / กระบวนการ - กระบวนการทำงาน กระบวนการกลุ่ม และ กระบวนการนำเสนอผลงาน

4 กระบวนการเรียนรู้ - นักเรียนและครูสนทนาเกี่ยวกับบทเรียน - นักเรียนร่วมกันดูภาพจากหนังสือเรียนบทที่ ๑ - นักเรียนร่วมกันอ่านแผนภูมิคำจากเรื่องที่ นักเรียนเล่า - นักเรียนร่วมกันฝึกอ่านและเขียนคำยาก และ สะกดคำจนคล่อง - นักเรียนขีดเส้นใต้คำใหม่และคำยากจาก แผนภูมิว่ามีกี่คำ - นักเรียนร่วมกันนำคำยากไปแต่งข้อความหรือ ประโยค - นักเรียนทุกคนคัดคำใหม่และคำยากลงสมุด กระบวนการเรียนรู้ - นักเรียนและครูสนทนาเกี่ยวกับบทเรียน - นักเรียนร่วมกันดูภาพจากหนังสือเรียนบทที่ ๑ - นักเรียนร่วมกันอ่านแผนภูมิคำจากเรื่องที่ นักเรียนเล่า - นักเรียนร่วมกันฝึกอ่านและเขียนคำยาก และ สะกดคำจนคล่อง - นักเรียนขีดเส้นใต้คำใหม่และคำยากจาก แผนภูมิว่ามีกี่คำ - นักเรียนร่วมกันนำคำยากไปแต่งข้อความหรือ ประโยค - นักเรียนทุกคนคัดคำใหม่และคำยากลงสมุด

5 สรุปกระบวนการเรียนรู้ - นักเรียนทบทวนบทเรียนโดยอ่านสะกดคำใหม่และ คำยากจากแผนภูมิ - ให้นักเรียนทำใบงาน สื่อและแหล่งการเรียนรู้ - บัตรคำใหม่ - ภาพจากบทเรียน - หนังสือเรียนภาษาไทย ป. ๓ เล่ม ๒ วรรณคดี ลำนำ - แผนภูมิที่นักเรียนร่วมกันสรุป - เกมใบ้คำ สรุปกระบวนการเรียนรู้ - นักเรียนทบทวนบทเรียนโดยอ่านสะกดคำใหม่และ คำยากจากแผนภูมิ - ให้นักเรียนทำใบงาน สื่อและแหล่งการเรียนรู้ - บัตรคำใหม่ - ภาพจากบทเรียน - หนังสือเรียนภาษาไทย ป. ๓ เล่ม ๒ วรรณคดี ลำนำ - แผนภูมิที่นักเรียนร่วมกันสรุป - เกมใบ้คำ

6 ๑. เมก – ฝน ๒. ราด - ชะ – สี ๓. สัน – ยา ๔. อำ - นาด เขียน เป็น ………………….

7 ๑. อาหาร ๒. อร่อย ๓. เวทนา ๔. พิเคราะห์ ๑. อาหาร ๒. อร่อย ๓. เวทนา ๔. พิเคราะห์ เขียน เป็น ………………….

8

9


ดาวน์โหลด ppt สาระการเรียนรู้ ความรู้ - การสร้างประสบการณ์จากคำ - การอ่านและสะกดคำยากและคำใหม่ - การเขียนคำยากและคำใหม่ ทักษะ / กระบวนการ - กระบวนการทำงาน กระบวนการกลุ่ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google