งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO เล่มที่ ๕ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะ การคิดเลขเร็ว เรื่อง ทบทวนการคูณ และการหาร กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO เล่มที่ ๕ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะ การคิดเลขเร็ว เรื่อง ทบทวนการคูณ และการหาร กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 LOGO เล่มที่ ๕ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะ การคิดเลขเร็ว เรื่อง ทบทวนการคูณ และการหาร กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 1

3 ชุดที่ ๓ ข้อที่ ๑ 2  1 =

4 ชุดที่ ๓ ข้อที่ ๒ 3  4 =

5 6  7 = ชุดที่ ๓ ข้อที่ ๓

6 4  9 = ชุดที่ ๓ ข้อที่ ๔

7 7  8 = ชุดที่ ๓ ข้อที่ ๕

8 70  6 = ชุดที่ ๓ ข้อที่ ๖

9 30  9 = ชุดที่ ๓ ข้อที่ ๗

10 43  3 = ชุดที่ ๓ ข้อที่ ๘

11 64  2 = ชุดที่ ๓ ข้อที่ ๙

12 76  0 = ชุดที่ ๓ ข้อที่ ๑๐

13 เฉล ย

14 ชุดที่ ๓ ข้อที่ ๑ 2  1 =

15 ชุดที่ ๓ ข้อที่ ๒ 3  4 =

16 6  7 = ชุดที่ ๓ ข้อที่ ๓

17 4  9 = ชุดที่ ๓ ข้อที่ ๔

18 7  8 = ชุดที่ ๓ ข้อที่ ๕

19 70  6 = ชุดที่ ๓ ข้อที่ ๖

20 30  9 = ชุดที่ ๓ ข้อที่ ๗

21 43  3 = ชุดที่ ๓ ข้อที่ ๘

22 64  2 = ชุดที่ ๓ ข้อที่ ๙

23 76  0 = ชุดที่ ๓ ข้อที่ ๑๐

24  


ดาวน์โหลด ppt LOGO เล่มที่ ๕ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะ การคิดเลขเร็ว เรื่อง ทบทวนการคูณ และการหาร กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google