งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยาเสพติด หมายถึง สารเคมีหรือสารใดก็ ตามซึ่งเมื่อบุคคลเสพหรือรับเข้าสู่ร่างกาย ไม่ว่าโดยการฉีด การสูบ การกิน การดม หรือวิธีอื่น ติดต่อกันเป็นเวลานาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยาเสพติด หมายถึง สารเคมีหรือสารใดก็ ตามซึ่งเมื่อบุคคลเสพหรือรับเข้าสู่ร่างกาย ไม่ว่าโดยการฉีด การสูบ การกิน การดม หรือวิธีอื่น ติดต่อกันเป็นเวลานาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 ยาเสพติด หมายถึง สารเคมีหรือสารใดก็ ตามซึ่งเมื่อบุคคลเสพหรือรับเข้าสู่ร่างกาย ไม่ว่าโดยการฉีด การสูบ การกิน การดม หรือวิธีอื่น ติดต่อกันเป็นเวลานาน หรือช่วง ระยะเวลาหนึ่ง แล้วจะก่อให้เกิดเรื้อรัง ซึ่ง จะทำให้เกิดความเสื่อมโทรมขึ้นแก่บุคคล ผู้เสพและแก่สังคมด้วย ทั้งจะต้องทำให้ผู้ เสพแสดงออกซึ่งลักษณะ ดังนี้ 1. ผู้เสพมีความต้องการอย่างแรงกล้าที่จะ เสพยาชนิดนั้นๆ ต่อเนื่องกันไป และต้อง แสวงหายาชนิดนั้นๆ มาเสพให้ได้ไม่ว่า ด้วยวิธีการใดๆ ก็ตาม 2. ผู้เสพจะต้องเพิ่มปริมาณของยาที่เคย ใช้ให้มากขึ้นทุกระยะ

4 1. ป้องกันตนเอง ไม่ใช้ยาโดยมิได้ รับคำแนะนำจากแพทย์ และจงอย่า ทดลองเสพยาเสพติดทุกชนิดโดย เด็ดขาด เพราะติดง่ายหายยาก 2. ป้องกันครอบครัว ควรสอดส่อง ดูแลเด็กและบุคคลในครอบครัวหรือ ที่อยู่รวมกัน อย่าให้เกี่ยวข้องกับยา เสพติด ต้องคอยอบรมสั่งสอนให้รู้ ถึงโทษและภัยของยา - เสพติด หาก มีผู้เสพยาเสพติดในครอบครัวจง จัดการให้เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาล ให้หายเด็ดขาด การรักษาแต่ แรกเริ่มติดยาเสพติดมีโอกาสหาย ได้เร็วกว่าที่ปล่อยไว้นานๆ

5 ตาโรยขาดความกระปรี้กระเปร่า น้ำมูก ไหล น้ำตาไหล ริมฝีปากเขียวคล้ำแห้ง แตก ( เสพโดยการสูบ ) เหงื่อออกมาก กลิ่นตัวแรง พูดจาไม่ สัมพันธ์กับความจริง บริเวณแขนตามแนวเส้นโลหิต มีร่องรอย การเสพยาโดยการฉีดให้เห็น ที่ท้องแขนมีรอยแผลเป็นโดยกรีดด้วย ของมีคมตามขวาง ( ติดเหล้าแห้ง ยา กล่อมประสาท ยาระงับประสาท ) ใส่แว่นตากรองแสงเข้มเป็นประจำเพราะ ม่านตาขยายและเพื่อปิดนัยน์ตาสีแดงก่ำ มักสวมเสื้อแขนยาวปกปิดรอยฉีดยา โปรดหลีกให้พ้นจากบุคคลที่มีลักษณะ ดังกล่าว ชีวิตจะสุขสันต์ตลอดกาล

6 ในปัจจุบันผู้ติดยาเสพติดได้หันไปหา ตัวอื่นที่ราคาถูกกว่าหาได้ง่ายกว่ามา ทดแทนผงขาว นั่นคือ " สารระเหย " ชนิดต่างๆ เช่น ทินเนอร์ผสมสี น้ำมัน เบนซิน น้ำมันไฟแช็ก น้ำมันก๊าด น้ำ มันแล็กเกอร์ กาวชนิดต่างๆ น้ำมันชัก เงา ยาทาเล็บ ตลอดจนสเปรย์ชนิด ต่างๆ โดยหารู้ไม่ว่าเป็นการหนีเสือปะ จระเข้เพราะสารเสพติดแบบใหม่นี้มี พิษร้ายแรงกว่าเฮโรอีนมากมายหลาย สิบเท่า เพราะในขณะที่เฮโรอีนทำให้ สุขภาพทั่วไปทุรดโทรมก็จริงแต่ก็ ไม่ได้ทิ้งความพิการถาวรไว้ให้แก่ อวัยวะใดๆ ในร่างกาย และหากเลิก เสพ พักฟื้นไม่นานสุขภาพก็จะ แข็งแรงกลับสู่สภาพปกติได้ ปกติได้ อีก

7 - ผู้จำหน่ายหรือมีเฮโรอีนไว้ใน ครอบครอง น้ำหนักไม่เกิน 100 กรัม จำคุกตั้งแต่ 5 ปี ถึงตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่ 50, ,000 บาท เกิน 100 กรัม ประหารชีวิตหรือจำคุก ตลอดชีวิต - มีเฮโรอีนไว้ในครอบครอง โทษจำคุก ตั้งแต่ 1-10 ปี และปรับตั้งแต่ 10, ,000 บาท - ผู้เสพเฮโรอีนมีโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือน - 10 ปี และปรับตั้งแต่ 5, ,000 บาท

8 - มีกัญชาไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย โทษจำคุกตั้งแต่ 2-15 ปี และปรับตั้งแต่ 20, ,000 บาท - ผู้ใดเสพกัญชา จำคุกไม่เกิน 1 ปี และ ปรับไม่เกิน 10,000 บาท - มีกัญชาไว้ในครอบครอง โทษจำคุก ไม่เกิน 5 ปี และปรับไม่เกิน 50,000 บาท

9

10


ดาวน์โหลด ppt ยาเสพติด หมายถึง สารเคมีหรือสารใดก็ ตามซึ่งเมื่อบุคคลเสพหรือรับเข้าสู่ร่างกาย ไม่ว่าโดยการฉีด การสูบ การกิน การดม หรือวิธีอื่น ติดต่อกันเป็นเวลานาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google