งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สาเหตุของการติดยาเสพติด  อยาก ลอง  ถูก หลอก  ถูก บังคับ  มีปัญหา ครอบครัว  มีปัญหา สุขภาพ  ถูกเพื่อน ชักชวน  ต้องการเข้ากับ เพื่อน  การใช้ยาในทางที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สาเหตุของการติดยาเสพติด  อยาก ลอง  ถูก หลอก  ถูก บังคับ  มีปัญหา ครอบครัว  มีปัญหา สุขภาพ  ถูกเพื่อน ชักชวน  ต้องการเข้ากับ เพื่อน  การใช้ยาในทางที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 สาเหตุของการติดยาเสพติด  อยาก ลอง  ถูก หลอก  ถูก บังคับ  มีปัญหา ครอบครัว  มีปัญหา สุขภาพ  ถูกเพื่อน ชักชวน  ต้องการเข้ากับ เพื่อน  การใช้ยาในทางที่ ผิด  สิ่งแวดล้อม / สังคม  ใช้ยาเพื่อ ทำงาน หรือ อ่าน หนังสือ

3 ทำอย่างไร

4 ผู้ผลิต นักเสพ นักค้า

5 ผู้ผลิต ประหาร คุก ยึดทรัพย์

6 นักค้า ประหาร คุก ยึดทรัพย์

7 นักเสพ บำบัด สมัครใจบังคับทัณฑ์

8 ลักษณะของอาการ ขาดยา • หาวนอนบ่อย • กระสับกระส่าย กระวนกระวาย หายใจถี่ ปวด ท้อง คลื่นไส้ อาเจียน อุจจาระเป็น เลือด • เหงื่อออกมาก • ปวดเมื่อย • มีอาการสั่นเป็น ตะคริว • มีอาการชัก เกร็ง ไข้ขึ้นสูง • หัวใจเต้นแรง และถี่ • นอนไม่หลับ • เพ้อ คลุ้มคลั่ง

9 ลักษณะอาการของ ผู้ใช้ยาเสพติด • ลักษณะทางจิตใจ • ลักษณะทางร่างกาย

10 ลักษณะทางจิต • เจ้าอารมณ์ หงุดหงิดง่าย • ขาดความ เชื่อมั่นใน ตัวเอง • ความคิด เชื่องช้า • ความจำเสื่อม • พูดจาเชื่อถือ ไม่ได้ • จิตใจก้าวร้าว ผิดไปจากเดิม • มีอาการวิต กังวล เศร้าซึม

11 ลักษณะทางร่างกาย • น้ำมูกไหล เหงื่อออกมาก กลิ่นตัวแรง • บริเวณแขน ข้อ พับ หัวไหล่มี รอยแผล รอย ช้ำเป็นจ้ำๆ • มีรอยแผล บริเวณแขน ท้อง แขนเป็น ทางๆ • ผิวหนังหยาบ กร้าน เป็น แผลพุพอง • ชอบใส่เสื้อ แขนยาว สวม แว่นตาสีเข้ม

12 ลักษณะทางร่างกาย • ขาดเรียน ขาด งานบ่อย • เก็บตัวเงียบ • ชอบเข้าห้องน้ำ นานๆ • แต่งกายไม่ เรียบร้อย สกปรก • ง่วงเหงา หาวนอน, นอน ตื่นสาย • สุขภาพทรุด โทรม ซูบ ผอม • ริมฝีปากเขียว คล้ำ แห้งแตก • ตาแดงก่ำ

13 กลุ่มนักศึกษาอาชีวศึกษา และเยาวชนนอกสถานศึกษา ป้องกัน ตนเอง ป้องกันครอบครัว ป้องกันชุมชน 1. รู้จักปฏิเสธ 2. เลือกคบเพื่อน 3. ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 4. ปรึกษาผู้ใหญ่ 5. แก้ไขปัญหาชีวิตในทางที่ถูก จีระวรรณ อยู่ดี

14 ป้องกันครอบครัว ป้องกันชุมชน 1. สร้างความสัมพันธ์ 2. รู้จักบทบาท 1. อาสาสมัครในชุมชน 2. ให้ความร่วมมือ แจ้งข่าวสาร 3. ชวนเพื่อนเข้ารับการบำบัด 4. ตั้งกลุ่มกิจกรรม จีระวรรณ อยู่ดี กลุ่มนักศึกษาอาชีวศึกษา และเยาวชนนอกสถานศึกษา

15 กฎหมาย ยาเสพติด

16 กฏหมายยา เสพติด • ผลิต นำเข้า ส่งออก • ขาย • หลอก บังคับ • สมคบ • ยึดทรัพย์ • ฟอกเงิน • ดักฟัง

17 พลัง แผ่นดิน ต้าน ยา เสพติด

18 คำถ าม

19 ดวงใจแม่ สะอาดแท้กว่าทุกสิ่ง ดวงใจแม่สะอาดยิ่งกว่าสิ่งไหน ดวงใจแม่สะอาดเกินกว่าสิ่งใด ดวงใจแม่มีไว้เพื่อลูก.... เอย

20 จบ แล้ว

21


ดาวน์โหลด ppt สาเหตุของการติดยาเสพติด  อยาก ลอง  ถูก หลอก  ถูก บังคับ  มีปัญหา ครอบครัว  มีปัญหา สุขภาพ  ถูกเพื่อน ชักชวน  ต้องการเข้ากับ เพื่อน  การใช้ยาในทางที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google