งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. พัฒนาการดำเนินงานในภารกิจ การรับนักศึกษา 1.1 ยังคงอยู่ภายใต้นโยบายของ ทปอ. ซึ่งต้องการ ลดการกวดวิชาลง โดยใช้ระบบการสอบคัดเลือก จากส่วนกลาง 1.2 มีการใช้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. พัฒนาการดำเนินงานในภารกิจ การรับนักศึกษา 1.1 ยังคงอยู่ภายใต้นโยบายของ ทปอ. ซึ่งต้องการ ลดการกวดวิชาลง โดยใช้ระบบการสอบคัดเลือก จากส่วนกลาง 1.2 มีการใช้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1. พัฒนาการดำเนินงานในภารกิจ การรับนักศึกษา 1.1 ยังคงอยู่ภายใต้นโยบายของ ทปอ. ซึ่งต้องการ ลดการกวดวิชาลง โดยใช้ระบบการสอบคัดเลือก จากส่วนกลาง 1.2 มีการใช้ ICT มากขึ้นในการดำเนินงาน ภารกิจการรับนักศึกษา

2 2. ปัญหา อุปสรรคและแนวทาง ปัญหา 2.2 วิชาสอบเยอะเกินไป ทำให้นักเรียนต้องวิ่งสอบ เปลืองค่าใช้จ่าย และแต่ละมหาวิทยาลัยแข่งขันกัน สูง 2.1 การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เน้นในเรื่องของ การทำเว็ปไซต์ และกระบวนการรับนักศึกษา ทำให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องเตรียมตัวรับมือ ภารกิจการรับนักศึกษา

3 3. บทบาทของเทคโนโลยีสนับสนุน การทำงานการรับนักศึกษา ภารกิจการรับนักศึกษา 3.1 ใช้ในเรื่องการรับสมัครนักศึกษา และการ ประชาสัมพันธ์เชิงรุกที่ได้ผลดีเยี่ยม เนื่องจากลด งบประมาณและทรัพยากร 3.2 ใช้ในการสร้างเครือข่ายในแต่ละมหาวิทยาลัย


ดาวน์โหลด ppt 1. พัฒนาการดำเนินงานในภารกิจ การรับนักศึกษา 1.1 ยังคงอยู่ภายใต้นโยบายของ ทปอ. ซึ่งต้องการ ลดการกวดวิชาลง โดยใช้ระบบการสอบคัดเลือก จากส่วนกลาง 1.2 มีการใช้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google