งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้เสียภาษียื่นแบบ ภ. ป.1 อบต. ให้แบบ ภ. ป.2 อบต. แจ้งแบบ ภ. ป.3 ผู้เสียภาษีชำระภาษี เจ้าหน้าที่ อบต. ออก ภ. ป.7 ภ. ป.1 หมายถึง แบบแสดงรายการภาษีป้าย ภ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้เสียภาษียื่นแบบ ภ. ป.1 อบต. ให้แบบ ภ. ป.2 อบต. แจ้งแบบ ภ. ป.3 ผู้เสียภาษีชำระภาษี เจ้าหน้าที่ อบต. ออก ภ. ป.7 ภ. ป.1 หมายถึง แบบแสดงรายการภาษีป้าย ภ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้เสียภาษียื่นแบบ ภ. ป.1 อบต. ให้แบบ ภ. ป.2 อบต. แจ้งแบบ ภ. ป.3 ผู้เสียภาษีชำระภาษี เจ้าหน้าที่ อบต. ออก ภ. ป.7 ภ. ป.1 หมายถึง แบบแสดงรายการภาษีป้าย ภ. ป.2 หมายถึง ใบรับแบบแสดงรายการภาษีป้าย ภ. ป.3 หมายถึง หนังสือแจ้งการประเมินภาษีป้าย ภ. ป.4 หมายถึง ใบเสร็จรับเงินภาษีป้าย หมายเหตุ ระยะเวลาการให้บริการ 3 นาที / ราย ขั้นตอนการชำระภาษี ป้าย

2 ผู้เสียภาษียื่นแบบ ภ. บ. ท.5 ผู้เสียภาษีชำระภาษี เจ้าหน้าที่ อบต. ออก ภ. บ. ท.11 ภ. บ. ท.5 หมายถึง แบบแสดงรายการที่ดิน ภ. บ. ท.11 หมายถึง ใบเสร็จรับเงินภาษีบำรุงท้องที่ หมายเหตุ ระยะเวลาการให้บริการ 3 นาที / ราย ขั้นตอนการชำระภาษี บำรุงท้องที่

3 ผู้เสียภาษียื่นแบบ ภ. ร. ด.2 อบต. แจ้งแบบ ภ. ร. ด.3 ผู้เสียภาษีชำระภาษี ผู้เสียภาษีรับแบบ ภ. ร. ด.12 ภ. ร. ด.2 หมายถึง แบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภ. ร. ด.8 หมายถึง ใบแจ้งรายการประเมิน ภ. ร. ด.12 หมายถึง ใบเสร็จรับเงินภาษีโรงเรือนและที่ดิน หมายถึง ระยะเวลาการให้บริการ 3 นาที / ราย ขั้นตอนการชำระภาษี โรงเรือนและที่ดิน

4 ยื่นใบขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง อาคาร หรือรื้อถอนอาคาร ตรวจสอบแบบแปลนและเสียค่าธรรมเนียม รับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร ( ข.1) เมื่อก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จรับใบตรวจสอบ ตาม พ. ร. บ. ควบคุมอาคาร ติดต่อผู้ใหญ่บ้านเพื่อขอเลขที่บ้าน ติดต่ออำเภอเพื่อทำเลขที่บ้าน หมายเหตุ ระยะเวลาการให้บริการ 3 นาที / ราย ขั้นตอนการขออนุญาต ก่อสร้างอาคาร


ดาวน์โหลด ppt ผู้เสียภาษียื่นแบบ ภ. ป.1 อบต. ให้แบบ ภ. ป.2 อบต. แจ้งแบบ ภ. ป.3 ผู้เสียภาษีชำระภาษี เจ้าหน้าที่ อบต. ออก ภ. ป.7 ภ. ป.1 หมายถึง แบบแสดงรายการภาษีป้าย ภ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google