งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขั้นตอนการชำระภาษีป้าย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขั้นตอนการชำระภาษีป้าย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขั้นตอนการชำระภาษีป้าย
ผู้เสียภาษียื่นแบบ ภ.ป.1 อบต.ให้แบบ ภ.ป.2 อบต.แจ้งแบบ ภ.ป.3 ผู้เสียภาษีชำระภาษี เจ้าหน้าที่ อบต.ออก ภ.ป.7 ภ.ป.1 หมายถึง แบบแสดงรายการภาษีป้าย ภ.ป.2 หมายถึง ใบรับแบบแสดงรายการภาษีป้าย ภ.ป.3 หมายถึง หนังสือแจ้งการประเมินภาษีป้าย ภ.ป.4 หมายถึง ใบเสร็จรับเงินภาษีป้าย หมายเหตุ ระยะเวลาการให้บริการ 3 นาที/ราย

2 ขั้นตอนการชำระภาษีบำรุงท้องที่
ผู้เสียภาษียื่นแบบ ภ.บ.ท.5 ผู้เสียภาษีชำระภาษี เจ้าหน้าที่ อบต.ออก ภ.บ.ท.11 ภ.บ.ท.5 หมายถึง แบบแสดงรายการที่ดิน ภ.บ.ท.11 หมายถึง ใบเสร็จรับเงินภาษีบำรุงท้องที่ หมายเหตุ ระยะเวลาการให้บริการ 3นาที/ราย

3 ขั้นตอนการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ผู้เสียภาษียื่นแบบ ภ.ร.ด.2 อบต.แจ้งแบบ ภ.ร.ด.3 ผู้เสียภาษีชำระภาษี ผู้เสียภาษีรับแบบ ภ.ร.ด.12 ภ.ร.ด.2 หมายถึง แบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภ.ร.ด.8 หมายถึง ใบแจ้งรายการประเมิน ภ.ร.ด.12 หมายถึง ใบเสร็จรับเงินภาษีโรงเรือนและที่ดิน หมายถึง ระยะเวลาการให้บริการ 3นาที/ราย

4 ขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
ยื่นใบขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง อาคาร หรือรื้อถอนอาคาร ตรวจสอบแบบแปลนและเสียค่าธรรมเนียม รับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (ข.1) เมื่อก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จรับใบตรวจสอบ ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร ติดต่อผู้ใหญ่บ้านเพื่อขอเลขที่บ้าน ติดต่ออำเภอเพื่อทำเลขที่บ้าน หมายเหตุ ระยะเวลาการให้บริการ 3นาที/ราย


ดาวน์โหลด ppt ขั้นตอนการชำระภาษีป้าย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google