งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มาตรการการจัดเก็บกุญแจสำรอง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มาตรการการจัดเก็บกุญแจสำรอง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มาตรการการจัดเก็บกุญแจสำรอง
นโยบายของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล งานรักษาความปลอดภัยเป็นผู้จัดเก็บกุญแจสำรอง กำหนดผู้มีอำนาจสั่งการให้นำกุญแจสำรองออกใช้งาน จัดทำระบบจัดเก็บกุญแจสำรอง การตรวจสอบ/ทดสอบ/รายงาน การติดตามและประเมินผล สรุปจำนวนการจัดเก็บกุญแจสำรองทั้งหมด

2 ระเบียบและขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อนำกุญแจ และคีย์การ์ดสำรองออกไปใช้งาน
- เมื่อได้รับแจ้งเหตุหรือตรวจสอบพบไฟฟ้าลัดวงจร น้ำประปาแตกหรือรั่ว กลิ่นเหม็นไหม้ภายในสำนักงานหรือห้องทำการ ให้ถือหลังเวลาราชการว่าเป็นกรณีเหตุฉุกเฉินจำเป็นเร่งด่วน - ให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุ ตรวจสอบป้ายที่ประตูแจ้งตึก รหัสหมายเลขกุญแจ ให้ศูนย์เฟื่องฟ้าทราบ - แจ้งหัวหน้างานรักษาความปลอดภัยเพื่อทราบเหตุการณ์และขออนุญาตนำกุญแจออกพร้อมทั้งแจ้งผู้รับผิดชอบของหน่วยงานทราบ ถ้าไม่สามารถติดต่อได้ เช่น หลังเวลาราชการให้แจ้งผู้อำนวยการนอกเวลาทราบ - การเข้าไปดำเนินการแต่ละครั้งให้ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมดำเนินการ เจ้าหน้าที่งานซ่อมบำรุง โทร หรือเจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ โทร ,7225 - เมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อย ให้รายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับทราบและให้นำกุญแจเก็บเข้าตู้เก็บกุญแจสำรองทันที - บันทึกรายงานเหตุการณ์นำเสนอตามขั้นตอน

3 แผนดำเนินการกรณีการขอใช้กุญแจสำรอง
ผู้ขอใช้กุญแจสำรอง / ผู้พบเห็นเหตุ ขอใช้กุญแจสำรอง โดยไม่มีเหตุฉุกเฉิน เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ไฟฟ้าลัดวงจร หรือท่อประปาแตกรั่ว ศูนย์เฟื่องฟ้า โทร 7272,8717,7224 ผู้ที่มาขอใช้กุญแจสำรองต้องให้หัวหน้าหน่วยงานท่านโทรมาแจ้งหรือเอกสารแจ้ง ให้หัวหน้างานรักษาความปลอดภัย หรือนายเวร รับทราบ รายงานหัวหน้างานรักษา ความปลอดภัยหรือ นายเวร,รองนายเวร รับทราบ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น อนุญาตให้ใช้ และลงรายละเอียดที่นำกุญแจออกใช้งาน ติดตามและนำกุญแจกลับมาเก็บไว้ที่เดิม เสร็จภารกิจให้เขียนใบอุบัติการณ์รายงานตามลำดับขั้นตอน


ดาวน์โหลด ppt มาตรการการจัดเก็บกุญแจสำรอง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google