งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มาตรการการจัดเก็บกุญแจ สำรอง นโยบายของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล งานรักษาความปลอดภัยเป็นผู้จัดเก็บกุญแจสำรอง กำหนดผู้มีอำนาจสั่งการให้นำกุญแจสำรองออกใช้งาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มาตรการการจัดเก็บกุญแจ สำรอง นโยบายของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล งานรักษาความปลอดภัยเป็นผู้จัดเก็บกุญแจสำรอง กำหนดผู้มีอำนาจสั่งการให้นำกุญแจสำรองออกใช้งาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มาตรการการจัดเก็บกุญแจ สำรอง นโยบายของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล งานรักษาความปลอดภัยเป็นผู้จัดเก็บกุญแจสำรอง กำหนดผู้มีอำนาจสั่งการให้นำกุญแจสำรองออกใช้งาน จัดทำระบบจัดเก็บกุญแจสำรอง การตรวจสอบ / ทดสอบ / รายงาน การติดตามและประเมินผล สรุปจำนวนการจัดเก็บกุญแจสำรองทั้งหมด

2 ระเบียบและขั้นตอนการปฏิบัติ เมื่อนำกุญแจ และคีย์การ์ดสำรองออกไปใช้ งาน - เมื่อได้รับแจ้งเหตุหรือตรวจสอบพบไฟฟ้าลัดวงจร น้ำประปา แตกหรือรั่ว กลิ่นเหม็นไหม้ภายในสำนักงานหรือห้องทำการ ให้ถือหลังเวลาราชการว่าเป็นกรณีเหตุฉุกเฉินจำเป็นเร่งด่วน - ให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุ ตรวจสอบ ป้ายที่ประตูแจ้งตึก รหัสหมายเลขกุญแจ ให้ศูนย์เฟื่องฟ้าทราบ - แจ้งหัวหน้างานรักษาความปลอดภัยเพื่อทราบเหตุการณ์และขอ อนุญาตนำกุญแจออกพร้อมทั้งแจ้งผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน ทราบ ถ้าไม่สามารถติดต่อได้ เช่น หลังเวลาราชการให้แจ้ง ผู้อำนวยการนอกเวลาทราบ - การเข้าไปดำเนินการแต่ละครั้งให้ประสานงานหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเพื่อร่วมดำเนินการ เจ้าหน้าที่งานซ่อมบำรุง โทร. 9339 หรือเจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ โทร. 7176-7,7225 - เมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อย ให้รายงานผู้บังคับบัญชา ตามลำดับทราบและให้นำกุญแจเก็บเข้าตู้เก็บกุญแจสำรอง ทันที - บันทึกรายงานเหตุการณ์นำเสนอตามขั้นตอน

3 แผนดำเนินการกรณีการขอใช้ กุญแจสำรอง ผู้ที่มาขอใช้กุญแจ สำรอง ต้องให้หัวหน้าหน่วยงาน ท่านโทรมาแจ้งหรือ เอกสารแจ้ง ให้หัวหน้า งานรักษาความปลอดภัย หรือนายเวร รับทราบ ขอใช้กุญแจสำรอง โดยไม่มีเหตุฉุกเฉิน ผู้ขอใช้กุญแจสำรอง / ผู้พบ เห็นเหตุ ศูนย์เฟื่องฟ้า โทร 7272,8717,722 4 เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ไฟฟ้าลัดวงจร หรือท่อ ประปาแตกรั่ว รายงานหัวหน้างานรักษา ความปลอดภัยหรือ นายเวร, รองนายเวร รับทราบ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น อนุญาตให้ใช้ และลง รายละเอียดที่นำกุญแจออก ใช้งาน ติดตามและนำกุญแจกลับมา เก็บไว้ที่เดิม เสร็จภารกิจให้เขียนใบ อุบัติการณ์รายงาน ตามลำดับขั้นตอน


ดาวน์โหลด ppt มาตรการการจัดเก็บกุญแจ สำรอง นโยบายของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล งานรักษาความปลอดภัยเป็นผู้จัดเก็บกุญแจสำรอง กำหนดผู้มีอำนาจสั่งการให้นำกุญแจสำรองออกใช้งาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google