งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการ ความรู้ วีรบูรณ์ วิสารทสกุล คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. งานนี้เผยแพร่ภายใต้ลิขสิทธิ์ Creative Commons แบบ Attribution.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการ ความรู้ วีรบูรณ์ วิสารทสกุล คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. งานนี้เผยแพร่ภายใต้ลิขสิทธิ์ Creative Commons แบบ Attribution."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการ ความรู้ วีรบูรณ์ วิสารทสกุล คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. http://wwisartsakul.wordpress.com งานนี้เผยแพร่ภายใต้ลิขสิทธิ์ Creative Commons แบบ Attribution Non- commercial Share Alike (by-nc-sa) โดยผู้สร้างอนุญาตให้ทำซ้ำ แจกจ่าย แสดง และสร้างงานดัดแปลงจากส่วนใดส่วนหนึ่งของงานนี้ได้โดยเสรี แต่เฉพาะ ในกรณีที่ให้เครดิตผู้สร้าง ไม่นำไปใช้ในทางการค้า และเผยแพร่งานดัดแปลง ภายใต้ลิขสิทธิ์เดียวกันนี้เท่านั้น X ไม่

2

3 การจัดการความรู้ คือ อะไร เขียน “คำสำคัญ” ของการจัดการความรู้ที่ท่านเข้าใจ ลงใน บัตรคำ คนละ 1-2 บัตรคำ จัดกลุ่ม บัตรคำ วิเคราะห์ เชื่อมโยง ความหมาย ความเข้าใจ และ แลกเปลี่ยน วงใหญ่

4 Data mang. infomation mang. Knowledge mang. Innovation mang. ให้ ความสำคัญ กับการ จัดการ เอกสาร ข้อมูล ให้ ความสำคั ญกับการ จัดการคน และ สภาพแวด ล้อมที่เอื้อ ให้คน สามารถมี participa te ต่อกัน ได้ http://blog.macroart.net/2007/11/evolution-of-data-information-knowledge-innovation-management.html

5 สภากาแฟ (world café) http://www.new-paradigm.co.uk/world_cafe.htm http://www.theworldcafe.com/

6 กติกาของร้านกาแฟ 1) สร้างบรรยากาศการประชุมให้สบายๆ ผ่อนคลายและ สนุก อาจใช้ ผลไม้ ขนมแทน กาแฟ – ชา ก็ได้ 2) ใช้โต๊ะแล้วนั่งรอบวง หากไม่มีโต๊ะ ก็นั่งรอบวงกับพื้นก็ ได้ กลุ่มหนึ่งๆ ประมาณ 4-8 คนไม่เกินนี้ ในแต่ละกลุ่ม ให้มีกระดาษ 1 แผ่น สำหรับให้แต่ละคนได้เขียนบันทึก / วาดภาพ ความคิดตัวเองไว้ หลังจากได้ฟังเพื่อนเล่าให้ ฟัง 3) ภายหลังการแลกเปลี่ยนไปได้สัก 10 นาที เมื่อได้ยิน สัญญา ให้เปลี่ยนโต๊ะนั่งใหม่ โดยในโต๊ะเดิมหรือวงเดิม ให้เหลือคนไว้ 2-3 คน ( เป็นเจ้าของร้านกาแฟ ) ที่จะช่วย ทำหน้าที่เล่าของเดิม และเชื่อมโยงประเด็นจากคนใหม่ๆ ( ผู้เข้าร่วมคนใหม่ นอกจากจะฟังเจ้าของร้านแล้ว ก็ สามารถดู ข้อความหรือภาพความคิดที่ถูกบันทึกไว้ เพื่อ คิดต่อก็ได้ ) 4) วนสัก 2 – 3 รอบ ( ขึ้นอยู่กับเวลา ) ก็เป็นอันจบ กระบวนการระดมความเห็นโดยใช้ สภากาแฟ - - หลังจากนั้น แต่ละกลุ่มสรุปของตัวเอง

7

8 ถอดบทเรียน การจัดการความรู้ภายในองค์กร เล่าเรื่อง ความสำเร็จในการจัดการความรู้ในองค์กร ระบุ เงื่อนไขที่ทำให้เกิดความสำเร็จ นั้น สรุป บทเรียนของกลุ่ม มีเวลา 30 นาที

9 การจัดการความรู้ในเมืองไทยเน้นอะไร Chief Knowledge Officer คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการ KM ระบบสารสนเทศ เทคนิคการดึง TK ออกมาเป็น EK เอกสาร คู่มือ มาตรฐาน

10

11

12

13 Tag: สวัสดิการ Tag: CSR ลิขสิทธิ์ (copyright) ลิขซ้าย (copyleft) = anti-copyright C

14 แสดงที่มา ไม่ใช้เพื่อ การค้า และไม่แก้ไข ต้นฉบับ (by-nc-nd) แสดงที่มา ไม่ใช้เพื่อ การค้า และอนุญาต แบบเดียวกัน (by-nc- sa) แสดงที่มา และไม่ใช้ เพื่อการค้า (by-nc) แสดงที่มา และไม่ แก้ไขต้นฉบับ (by- nd) แสดงที่มา และ อนุญาตแบบ เดียวกัน (by-sa) แสดงที่มา (by)

15 Tacit K Explicit K Living knowledge Death knowledge เป้าหมายในการจัดการ Flow + เข้าถึงได้ง่าย เป็นระบบ ระเบียบ ค้นหาสะดวก รวดเร็ว เป้าหมายในการจัดการ สร้างวัฒนธรรมองค์กร / สัมพันธ์ ต่อยอดความรู้ - Knower เครื่องมือในการจัดการ - เป็นการใช้ IT เข้ามาช่วย - E – ทั้งหลาย เทคนิคดึง ความรู้

16 TK EK กิจกรร ม อบรม และ ดำเนิน การ ทุนทาง ปัญญา Collison Chris and Parcell Geoft (2001) Learning to Fly. UK Capstone Publishing Limited. บทเรีย น ถอดบทเรียน กลั่นกรอง ตรวจสอบ แบ่งปัน ปรับใช้ / ส่ง ต่อ ประยุกต์

17 ข้อสังเกต ให้ความสำคัญกับ การผลิต / การเข้าถึง “ ความรู้ ” มากกว่า การพัฒนา “ ตัว คน ” ทั้งที่ ตัวคน คือ ผู้ที่จะผลิต / ต่อ ยอด ความรู้ออกไป และ จะเป็น ผู้ใช้ และ ผู้สร้าง ความรู้

18

19

20 Goooooooooogle office ต้องมีขนมหรืออาหารในระยะไม่เกิน 150 เมตรจากโต๊ะทำงาน ของทุกคน อาหารฟรี, ขนมฟรี, ฉีดวัคซีนฟรี, รถรับส่ง, สปา, สระว่ายน้ำและ ส่งหมอเข้าไปตรวจไข้ถึงบ้านฟรี ไม่จำกัดวันลาป่วย สามารถใช้เวลา 20 เปอร์เซ็นต์ของเวลางานทำโปรเจ็คส่วนตัว อะไรก็ได้ กูเกิลมักจะเลือกจ้างพนักงานที่สนใจกิจกรรมอื่นๆนอกเวลางาน มากกว่าตั้งหน้าตั้งตาทำงานหาเงิน (อันนี้น่าสนใจ) บริษัทได้รับจดหมายสมัครงานกว่า 1,300 ฉบับต่อวัน ปัจจุบันกูเกิลมีพนักงานในสหรัฐอยู่ 6,500 คนและที่อื่นๆอีก 3,000 คน (ส่วนใหญ่อยู่ในอินเดีย)ปัจจุบัน

21 DIGG Flickr

22 Six Apart

23 สำนักงานของเรา เป็นอย่างไร ลักษณะ / รูปแบบ วัฒนธรรมภายในองค์กร มีอะไรที่เอื้อ หรือไม่เอื้อ ต่อการพัฒนา living knowledge หรือ คนในองค์กร

24 After Action Reviews

25 หลักการ เปิดใจ และ มุ่งมั่น ที่จะเรียนรู้ร่วมกัน ว่า การทำ กิจกรรม ที่ผ่านมา ( เมื่อไม่นานนี้ ) เกิดอะไรขึ้น ไม่เกิดอะไรขึ้น ทำไม....... ทั้งนี้ เพื่อเอา บทเรียน ความรู้ ไป ปรับ แก้ สำหรับ การทำ กิจกรรม ครั้งถัดไป

26 ประเด็นสำคัญ 1)เป้าหมายคาดหวังอะไร 2) แล้วจริงๆ เกิดอะไรขึ้น 3) ทำไมจึงเกิดความแตกต่าง จากสิ่งที่คาดหมาย 4) ได้เรียนรู้อะไร มีเวลา 30 นาที และ แลกเปลี่ยน


ดาวน์โหลด ppt การจัดการ ความรู้ วีรบูรณ์ วิสารทสกุล คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. งานนี้เผยแพร่ภายใต้ลิขสิทธิ์ Creative Commons แบบ Attribution.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google