งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปิยพจน์ และคณะ ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสาร การศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปิยพจน์ และคณะ ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสาร การศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปิยพจน์ และคณะ ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสาร การศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

2 โปรแกรมประยุกต์บนเว็บ (Web application) คือโปรแกรมที่เขียนขึ้นให้ ทำงานภายใต้ Web Server ของผู้ผลิต และสามารถเรียกใช้งานผ่าน Web Browser ต่างๆ ได้ โดยโปรแกรมและ ข้อมูลการทำงานต่างๆ ของผู้ใช้จะถูก ติดตั้งและจัดเก็บที่ Server ของผู้ผลิต แทนที่จะดาวน์โหลดมาติดตั้งไว้บน เครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ ซึ่ง โปรแกรมประยุกต์บนเว็บ สามารถใช้ งานแทนโปรแกรมทั้งแบบ Desktop และแบบ Client - Server

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21


ดาวน์โหลด ppt ปิยพจน์ และคณะ ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสาร การศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google