งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประยุกต์ XIBO ในการ ดำเนินงานประชาสัมพันธ์ ห้องสมุดผ่านจอแสดงผล เครื่องรับโทรทัศน์ LED เกดิษฐ เกิดโภคา วรรณาภรณ์ เทียรท้าว สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัย นเรศวร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประยุกต์ XIBO ในการ ดำเนินงานประชาสัมพันธ์ ห้องสมุดผ่านจอแสดงผล เครื่องรับโทรทัศน์ LED เกดิษฐ เกิดโภคา วรรณาภรณ์ เทียรท้าว สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัย นเรศวร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประยุกต์ XIBO ในการ ดำเนินงานประชาสัมพันธ์ ห้องสมุดผ่านจอแสดงผล เครื่องรับโทรทัศน์ LED เกดิษฐ เกิดโภคา วรรณาภรณ์ เทียรท้าว สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัย นเรศวร

2 Page 2 การประชาสัมพันธ์ • ทำอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ • การสร้างภาพลักษณ์ที่ดี • ให้ข่าวสาร ที่เป็นประโยชน์ ตรง ความต้องการ • ความทันต่อเวลา • การเลือกใช้สื่อประชาสัมพันธ์ที่ หลากหลาย

3 Page 3 การประชาสัมพันธ์บน จอโทรทัศน์ LED ของ สำนักหอสมุดม. นเรศวร ปี 2555 สำนักหอสมุดได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องรับ โทรทัศน์ LED ขนาด 40 นิ้ว เพื่อใช้ในการ ประชาสัมพันธ์จำนวน 3 เครื่อง • Network แชร์ไฟล์ – ปัญหา • ไฟล์ไม่รองรับ ไฟล์ภาพบางประเภทก็ไม่สามารถ แสดงผลได้ • แสดงข้อมูลร่วมกันไม่ได้ • ใช้ทรัมไดร์ – ปัญหา • เครื่องรับโทรทัศน์อยู่สูงและอยู่ต่างอาคารกัน • ความยุ่งยากในการนำไฟล์ขึ้น

4 Page 4 วัตถุประสงค์ เพื่อประยุกต์ใช้ XIBO ใน การดำเนินงาน ประชาสัมพันธ์ห้องสมุดผ่าน จอแสดงผลโทรทัศน์ LED

5 Page 5 ขั้นตอนและ วิธีดำเนินการ 1. ศึกษาการทำงานของ XIBO 2. การติดตั้ง XIBO 3. อบรมแก่ผู้ปฏิบัติงาน

6 Page 6 Digital Signage หรือ ป้ายดิจิตอล สื่อรูปแบบ ใหม่ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสาร และให้ข้อมูลแก่กลุ่มลูกค้า โดยการ นำเอาเทคโนโลยีทางด้าน คอมพิวเตอร์มาผสมผสานกับ อุปกรณ์แสดงภาพขนาดใหญ่ เช่น จอเครื่องรับโทรทัศน์ จอคอมพิวเตอร์ ที่มีขนาดใหญ่ ศึกษาการทำงานของ XIBO

7 Page 7 XIBO - อ่านว่า “ เอ๊กซ์ - อี - โบ ” “eX-E-bO” คือระบบ บริหารจัดการ Digital Signage บนเว็บ - เป็น Open Source ซึ่งมีความสามารถในการ จัดการสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ ได้หลายๆ จอ - ทำงานบนเว็บเบราว์เซอร์ ผ่านระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์

8 Page 8 การนำมาใช้ใน สำนักหอสมุด •XIBO Server •XIBO Client •Display (PC + LCD TV) • ระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ • เจ้าหน้าที่ผู้บริหารจัดการ ข้อมูล

9 Page 9 การทำงานของ XIBO

10 Page 10 การติดตั้ง XIBO การติดตั้ง XIBO Server - XIBO Server Version 1.4.2 - ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 2008 Server - ชุดโปรแกรม AppServ Version 2.5.10

11 Page 11 การติดตั้ง XIBO การติดตั้ง XIBO Client - XIBO Client Version 1.4.2 - เครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มีพอร์ต HDMI หรือ DVI - ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows XP - ติดตั้งโปรแกรม Internet Explorer 8 และ.Net framework 3.5

12 Page 12 การติดตั้ง XIBO • ทดสอบการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ • การติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ XIBO Client ที่ ด้านหลังเครื่องรับโทรทัศน์ • การนำไปติดตั้งที่จุดประชาสัมพันธ์

13 Page 13 อบรมแก่ผู้ปฏิบัติงาน • การเตรียมไฟล์สื่อประชาสัมพันธ์ ประเภทต่างๆ

14 Page 14 หน้าจอการปฏิบัติงานบน เว็บบราวเซอร์

15 Page 15 การบริหารจัดการตารางเวลา แสดงผล การจัดการจอแสดงของจุด ประชาสัมพันธ์แต่ละจุด

16 Page 16 การจัดวางรูปแบบหน้าจอภาพแสดงผล

17 Page 17 การบริหารจัดการจอภาพแสดงผล

18 Page 18

19 Page 19 ผลการศึกษา • สะดวกต่อการบริหารจัดการสื่อ • รองรับไฟล์หลายประเภท • แสดงการประชาพันธ์ในแต่ละจุดที่ ต่างกันได้ • ประหยัดงบประมาณในการจัดการ

20 Page 20 ข้อเสนอแนะ - เหมาะสมกับหน่วยงานที่มีการแสดงผล หลายจุด - หน่วยงานที่มีจอภาพแสดงผลที่ไม่มาก อาจยังไม่จำเป็นต้องใช้โปรแกรม XIBO - เครื่องคอมพิวเตอร์ที่นำมาเป็น XIBO Client ควรมี CPU ความเร็วไม่ต่ำกว่า 2GHz RAM ไม่น้อยกว่า 1GB เพื่อให้ การแสดงผลภาพที่ดี

21 Page 21 การนำไปใช้ประโยชน์ -Digital Signage เป็นเทคโนโลยีที่ สามารถนำไปใช้ในงานสัมพันธ์ได้ในทุก องค์กรและทุกสถานที่ที่มีระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์เข้าถึงได้ - การใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สอย่าง XIBO สามารถช่วยให้หน่วยงานประหยัด ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ได้อย่างมาก - ประหยัดงบประมาณในส่วนของการ จัดพิมพ์เอกสารประชาสัมพันธ์

22 Page 22 คำถา ม


ดาวน์โหลด ppt การประยุกต์ XIBO ในการ ดำเนินงานประชาสัมพันธ์ ห้องสมุดผ่านจอแสดงผล เครื่องรับโทรทัศน์ LED เกดิษฐ เกิดโภคา วรรณาภรณ์ เทียรท้าว สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัย นเรศวร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google