งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายอัศวิน คำภูแสน นายเกษมนาคาภรณ์ธรรม อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ. ดร. กานดาสายแก้ว อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน อ. ภาณุพงษ์ วันจันทึก ผศ. อนัตต์ เจ่าสกุล COE2007-02.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายอัศวิน คำภูแสน นายเกษมนาคาภรณ์ธรรม อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ. ดร. กานดาสายแก้ว อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน อ. ภาณุพงษ์ วันจันทึก ผศ. อนัตต์ เจ่าสกุล COE2007-02."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายอัศวิน คำภูแสน นายเกษมนาคาภรณ์ธรรม อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ. ดร. กานดาสายแก้ว อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน อ. ภาณุพงษ์ วันจันทึก ผศ. อนัตต์ เจ่าสกุล COE2007-02 1

2 ที่มาของโครงการ 1 กราฟเวลาการทำงาน 2 การออกแบบอินเทอร์เฟส 3 งานที่ได้ปฏิบัติจริง 4 แผนงานที่จะทำในอนาคต 5 2

3 COE2007-02 3

4 ผู้พัฒนาเซอร์วิส ผู้ที่เรียกใช้เซอร์วิส COE2007-02 4

5 งาน มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. ค้นหาข้อมูล ติดตั้งเครื่องมือที่ใช้ ออกแบบและจัดทำ flow ออกแบบอินเทอร์เฟส ระบบของผู้ใช้ ระบบของผู้ดูแลระบบ ทดสอบการใช้งาน จัดทำรายงาน ส่วนที่ดำเนินการ เสร็จแล้ว ส่วนที่วางแผนเอาไว้ 5

6 COE2007-02 ศึกษาโครงสร้างของ UDDI และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 1 ศึกษาการติดตั้ง jUDDI ลงบน JBOSS server 2 ติดตั้ง jUDDI ลงในระบบ 3 ศึกษา UDDI4J API 4 ออกแบบอินเทอร์เฟสสำหรับผู้ใช้ทั่วไป และผู้ดูแลระบบ 5 6

7 COE2007-02 7  ติดตั้ง Jboss สำเร็จ  ติดตั้ง jUDDI สำเร็จ

8 COE2007-02 8 UDDI Database Java EE Application Server (Jboss 4.0) Java EE Framework UDDI Registry Service EJB Web Application (JSP) UDDI Client Application

9  ระบบจะมีการแบ่งผู้ใช้เป็น 3 ส่วน o ผู้พัฒนาเว็บเซอร์วิส (Publisher), ผู้ใช้ทั่วไป (Searcher), ผู้ดูแล ระบบ  เมนูหลัก ๆ ประกอบด้วย o การค้นหาเว็บเซอร์วิส ค้นหาจากชื่อองค์กรผู้พัฒนาเซอร์วิส ค้นหาจากชื่อเซอร์วิส o สถิติ เว็บเซอร์วิสที่เยี่ยมชมมากที่สุด o การลงทะเบียน การลงทะเบียนเว็บเซอร์วิส o ผู้ดูแลระบบ การจัดการข้อมูลต่าง ๆ ของผู้พัฒนาเว็บเซอร์วิส และเซอร์วิส COE2007-02 9

10 10  การค้นหาเว็บเซอร์วิสจากข้อมูลขององค์กร

11 COE2007-02 11  การดูสถิติเว็บเซอร์วิสที่มีการเยี่ยมชมมากที่สุด

12 COE2007-02 12  การลงทะเบียนผู้ประกาศเว็บเซอร์วิส

13 COE2007-02 13  การจัดการข้อมูลโดยผู้ดูแลระบบ

14 COE2007-02 เขียน UDDI4J ลงใน JSP เพื่อทดสอบ 1 ประยุกต์รวมอินเทอร์เฟสกับ UDDI4J ให้ทำงานด้วยกันได้ 2 14

15 COE2007-02 15


ดาวน์โหลด ppt นายอัศวิน คำภูแสน นายเกษมนาคาภรณ์ธรรม อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ. ดร. กานดาสายแก้ว อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน อ. ภาณุพงษ์ วันจันทึก ผศ. อนัตต์ เจ่าสกุล COE2007-02.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google