งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความสำคัญและที่มา โปรแกรมเพรสต้าช็อป (Prestashop) Prestashop เป็นโปรแกรมระบบ Opensource e- Commerce shopping cart สำหรับเปิดร้านค้าออนไลน์ เป็นโปรแกรมประเภท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความสำคัญและที่มา โปรแกรมเพรสต้าช็อป (Prestashop) Prestashop เป็นโปรแกรมระบบ Opensource e- Commerce shopping cart สำหรับเปิดร้านค้าออนไลน์ เป็นโปรแกรมประเภท."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ความสำคัญและที่มา โปรแกรมเพรสต้าช็อป (Prestashop) Prestashop เป็นโปรแกรมระบบ Opensource e- Commerce shopping cart สำหรับเปิดร้านค้าออนไลน์ เป็นโปรแกรมประเภท Open Source สามารถนำมาใช้ งานและแก้ไขได้ฟรีมีระบบหน้าร้านและหลังร้านพร้อม ระบบบริหารจัดการสินค้าและลูกค้าอย่างง่ายดาย มีระบบ ความปลอดภัยที่ดีและมีความสามารถที่รองรับการบริหาร จัดการร้านค้าออนไลน์ได้อย่างสมบูรณ์แบบ, รองรับการ ชำระเงินออนไลน์

3 และหากคุณต้องการสร้างร้านค้าออนไลน์เพื่อ ทำร้านค้าไว้ขายสินค้าผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต แต่ไม่รู้จะเลือกใช้โปรแกรมอะไรในการสร้างร้านค้า ออนไลน์ ในโลกของอินเตอร์เน็ตมีโปรแกรมสำหรับ สร้างเว็บไซต์ขึ้นอยู่กับความต้องการในการใช้งานและ ความสามารถของผู้ใช้งาน โปรแกรมที่นิยมใช้ในการสร้างร้านค้าออนไลน์ใน ปัจจุบันมีให้เลือกมากมาย แต่ที่นิยมนำมาสร้างร้านค้า ออนไลน์และเป็นโปรแกรมฟรี หรือที่เรียกว่า Opensource-Ecommerce คือ โปรแกรม เพรสต้าช็อป

4 วัตถุประสงค์ / ขอบเขต - เพื่อเพิ่มช่องทางทางการตลาดในระบบ อินเทอร์เน็ต - เพื่อสร้างรายได้ผ่านร้านค้าออนไลน์ทาง อินเทอร์เน็ต - เพื่อสร้างร้านค้าไว้เสนอสินค้าออนไลน์ผ่าน ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

5 ขอบเขต 1. ลูกค้า ลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าผ่านทางระบบ อินเทอร์เน็ตได้ทางร้านค้าออนไลน์ของเรา ทางเราจะ รับการสั่งซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้นค่ะ 2. ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบสามารถ ลบ หรือ แก้ไข ข้อมูลได้ ตามความต้องการของผู้ดูแลระบบ

6 ขอบเขต 3. ระบบการชำระเงิน การชำระเงินต้องชำระโดยการโอนผ่าน ธนาคารเท่านั้น 4. ระบบการส่งสินค้า การส่งสินค้าจะใช้การส่งแบบฝากส่งทาง ไปรษณีย์แบบด่วนพิเศษ (EMS) เท่านั้น และจะคิดค่า จัดส่งในราคา 30 บาททุกรายการสั่งซื้อ

7 วิธีดำเนินงาน ขั้นตอน - ศึกษาโปรแกรมเพรสต้าช็อป (Prestashop) - ศึกษาการใช้ซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการพัฒนาระบบ - ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล - วิเคราะห์ข้อมูล - เขียนเว็บและโปรแกรม

8 เครื่องมืออุปกรณ์ - ฮาร์ดแวร์ - เครื่อง Printer Canon1 เครื่อง - เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง / โน้ตบุ๊ค 1 เครื่อง - ซอร์ฟแวร์ - โปรแกรม Macromedia Dream weaver ทำหน้าที่ ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ - โปรแกรม Macromedia Flash Professional MX ทำหน้าที่ตกแต่งเว็บเพ็จ ให้มีรูปแบบที่สวยงาม สามารถสร้างภาพ

9 วิธีการ - ขอ Username Password ท่านต้อง แบบฟอร์ม เพื่อขอ Username Password สำหรับเข้าใช้ระบบ หลังจากท่านกรอกแบบฟอร์มเรียบร้อย แล้ว จะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นที่ท่านให้ไว้ หากท่านมีคุณสมบัติเบื้องต้นตรงตามหลักเกณฑ์การขอ ระบบจะจัดส่ง Username และ Password ไปยัง E-Mail Address ที่ท่านระบุไว้

10 - ลงทะเบียน Log in เข้าสู่ระบบ โดยใช้ Username & Password - รอผลการพิจารณา เมื่อกรอกข้อมูลหลักเกณฑ์ครบแล้วทางเรา จะรีบ ดำเนินการโดยเร็วซึ่งใช้เวลาในการดำเนินการประมาณ 21 วันทำการ ทั้งนี้ท่านสามารถทราบผลการสมัครขอใช้ เครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือ ได้ที่แบบฟอร์มด้านล่าง นี้โดยใช้ Username และ password

11 ระยะเวลา - ระยะเวลาประมาณ 3 เดือน งบประมาณ - งบประมาณ 4,800 บาท

12 ประโยชน์ - สามารถเพิ่มช่องทางทางการตลาดในระบบ อินเทอร์เน็ต - สามารถสร้างรายได้ผ่านร้านค้าออนไลน์ทาง อินเทอร์เน็ต - สามารถ สร้างร้านค้าไว้เสนอสินค้าออนไลน์ผ่าน ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

13 นางสาว สรัญญา เบ่านุวงค์ รหัสนักศึกษา 2531051641110 สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศทาง ธุรกิจ - พัฒนาซอฟต์แวร์


ดาวน์โหลด ppt ความสำคัญและที่มา โปรแกรมเพรสต้าช็อป (Prestashop) Prestashop เป็นโปรแกรมระบบ Opensource e- Commerce shopping cart สำหรับเปิดร้านค้าออนไลน์ เป็นโปรแกรมประเภท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google