งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบ RFID บนทางด่วน RFID systems on the highway

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบ RFID บนทางด่วน RFID systems on the highway"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบ RFID บนทางด่วน RFID systems on the highway

2 ระบบ RFID บนทางด่วน RFID systems on the highway

3 ที่มาและความสำคัญ ซึ่งบนทางด่วน แรกทีเดียวระบบนี้ทำงานผิดพลาดบ่อย ไม้กั้นรถ ไม่เปิดบ้าง หรือปิดลงเร็วจนฟาดกระโปรงรถบุบไปหลายคัน และบนทางด่วนมีปัญหารถติดบริเวณหน้าด่าน เพราะการระบายรถได้เฉลี่ยเพียง1,000-1,200 คัน/ชม. นอกจากนี้ไม่สะดวกรวดเร็ว จึงคิดค้นวิธีใหม่ที่ใช้ระบบ RFID เข้ามาช่วยให้สะดวกรวดเร็วมากขึ้น

4 วัตถุประสงค์/ขอบเขต ขอบเขต เพื่อแก้ ปัญหารถติดบริเวณหน้าด่าน
สามารถระบายรถได้อย่างรวดเร็ว ป้องกันผิดพลาด ไม้กั้นรถ ไม่เปิดบ้าง หรือเปิดลงเร็วจนฟาดกระโปรงรถ ขอบเขต ศึกษาทำความเข้าใจในระบบงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีรายละเอียดเนื้อหาที่เกี่ยวข้อดังนี้ การติดตั้งเครื่องมือที่เรียกว่าRFID การออกใบเสร็จการชำระเงินที่มีบาร์โค้ดของทางด่วน การใช้ใบขับขี่รถซึ่งมีข้อมูลของผู้ขับขี่ การบันทึกข้อมูลทางคอมพิวเตอร์

5 วิธีดำเนินงาน ขั้นตอน
เมื่อรถวิ่งผ่านช่องทางด่วน อุปกรณ์ที่ช่องทางจะส่งสัญญาณความถี่ 5.8 GHz. ติดต่อกับใบขับขี่ที่ยืนเข้าไปในช่องบันทึกข้อมูลRFID เพื่อตรวจสอบข้อมูลภายในบัตร หากข้อมูลถูกต้องคอมพิวเตอร์ประจำช่องทางจะสั่งให้ไม้กั้นอัตโนมัติเปิดให้รถผ่านได้ และจะมีใบเสร็จการชำระออกมา และจะมีเสียงเพื่อแจ้งให้ทราบว่าการติดต่อเสร็จสมบูรณ์ โดยระบบได้บันทึกข้อมูลในบัตร และแสดงอัตราค่าผ่านทางที่ใบเสร็จการชำระค่าทางด่วนให้ทราบ หากไม่ชำระภายในวันที่กำหนดจะปรับเป็น2เท่า โดยชำระได้ที่ ศูนย์บริการรับชำระเงิน เช่น เคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือ เชเว่น ฯ

6 เทคโนโลยี RFID คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ ใบขับขี่
เครื่องมืออุปกรณ์ เทคโนโลยี RFID คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ ใบขับขี่

7 ระยะเวลาในการดำเนินงาน
ระยะเวลา 1 ปี กิจกรรม เดือน ศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และออกแบบระบบ พัฒนาระบบ ทดสอบการทำงานของระบบและปรับปรุง สรุปผลการทำงานของระบบ จัดทำเอกสาร

8 งบประมาณในการจัดทำ งบประมาณซึ่งประมาณการไว้ที่เลขหกหลัก

9 ประโยชน์ของโครงการนี้
ประโยชน์ คือ ช่วยแก้ ปัญหารถติดบริเวณหน้าด่าน เพราะทำให้สามารถระบายรถได้เฉลี่ย 1,000-1,200 คัน/ชม. ขณะที่การจ่ายด้วยเงินสดจะระบายรถได้เฉลี่ย คัน/ชม. นอกจากนี้ยังสะดวกรวดเร็ว ไม่ต้องต่อคิว ไม่ต้องรอเงินทอน และสามารถจ่ายเงินที่ไหนก็ได้

10 จบการนำเสนอ

11 นางสาวดวงกมล คุ้มพิทักษ์ 2531051641121 ชื่อโปรเจค ระบบ RFID บนทางด่วน RFID systems on the highway


ดาวน์โหลด ppt ระบบ RFID บนทางด่วน RFID systems on the highway

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google