งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วันที่ 7-9 สิงหาคม 2556. ตรวจราชการแบบบูรณาการ 3 เรื่อง :- การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด :- การป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น :- การป้องกันอุบัติเหตุจราจรบนถนน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วันที่ 7-9 สิงหาคม 2556. ตรวจราชการแบบบูรณาการ 3 เรื่อง :- การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด :- การป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น :- การป้องกันอุบัติเหตุจราจรบนถนน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วันที่ 7-9 สิงหาคม 2556

2 ตรวจราชการแบบบูรณาการ 3 เรื่อง :- การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด :- การป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น :- การป้องกันอุบัติเหตุจราจรบนถนน

3 การลงเยี่ยมพื้นที่ - ผู้ตรวจราชการ CUP เอราวัณ (รพ.เอราวัณ) รพ.สต.พรประเสริฐ - สาธารณสุขนิเทศก์ CUP ภูเรือ (รพ.ภูเรือ) รพ.สต.สานตม

4 7 สค.56 - คณะผู้นิเทศงาน สอบถาม เก็บ ข้อมูล ที่ สสจ. รพ.เลย 8 สค.56 - 8.30-12.00 น. รับฟัง สสจ./รพ. นำเสนอข้อมูล - 8.30-12.00 น. รับฟัง สสจ./รพ. นำเสนอข้อมูล ประกอบการตรวจราชการ ประกอบการตรวจราชการ ที่ห้องประชุม 1 สสจ.เลย - 13.00-16.30 น. ลงตรวจเยี่ยมพื้นที่ เครือข่ายบริการ และรพ.สต. 2 ทีม - 13.00-16.30 น. ลงตรวจเยี่ยมพื้นที่ เครือข่ายบริการ และรพ.สต. 2 ทีม

5

6 กลุ่มงาน/งาน ในการสรุปผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัดส่งให้งานพัฒนายุทธศาสตร์ เพื่อจัดทำเอกสาร ภายในวันที่ 19 สิงหาคม 2556 การรับการนิเทศ การติดตามทีมลงพื้นที่ การต้อนรับต่างๆ การจัดทำนำเสนอ ผลงาน การตรวจบูรณาการ

7


ดาวน์โหลด ppt วันที่ 7-9 สิงหาคม 2556. ตรวจราชการแบบบูรณาการ 3 เรื่อง :- การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด :- การป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น :- การป้องกันอุบัติเหตุจราจรบนถนน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google