งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สินทรั พย์ สินทรัพย์ หมุนเวียน คือ สินทรัพย์ที่มี สภาพคล่อง สามารถ เปลี่ยนเป็นเงินสด หรือขายได้ภายใน 1 ปี สินทรัพย์ หมุนเวียน คือ สินทรัพย์ที่มี สภาพคล่อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สินทรั พย์ สินทรัพย์ หมุนเวียน คือ สินทรัพย์ที่มี สภาพคล่อง สามารถ เปลี่ยนเป็นเงินสด หรือขายได้ภายใน 1 ปี สินทรัพย์ หมุนเวียน คือ สินทรัพย์ที่มี สภาพคล่อง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 สินทรั พย์ สินทรัพย์ หมุนเวียน คือ สินทรัพย์ที่มี สภาพคล่อง สามารถ เปลี่ยนเป็นเงินสด หรือขายได้ภายใน 1 ปี สินทรัพย์ หมุนเวียน คือ สินทรัพย์ที่มี สภาพคล่อง สามารถ เปลี่ยนเป็นเงินสด หรือขายได้ภายใน 1 ปี สินทรัพย์ไม่ หมุนเวียน คือ สินทรัพย์ที่ไม่ สามารถ เปลี่ยนเป็นเงินสด ได้ภายใน 1 ปี

3 หนี้สินไม่หมุนเวียน คือ หนี้สินที่มีกำหนด ชำระเงินนานเกิน กว่า 1 ปี หนี้สินไม่หมุนเวียน คือ หนี้สินที่มีกำหนด ชำระเงินนานเกิน กว่า 1 ปี หนี้สิน หนี้สินหมุนเวียน คือ หนี้สินที่มีกำหนด ชำระเงินภายใน 1 ปีนับ จากวันที่ในงบดุล หนี้สินหมุนเวียน คือ หนี้สินที่มีกำหนด ชำระเงินภายใน 1 ปีนับ จากวันที่ในงบดุล

4 ส่วนของเจ้าของ ( ทุน ) = จำนวนเงินที่เจ้าของนำมา ลงทุน + ผลกำไร – ถอนใช้ส่วนตัว ( ถ้ามี ) – ผล ขาดทุน ( ถ้ามี )

5 รายได้ การขาย สินค้า การ ให้บริการ

6 ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่าย ในการ ดำเนินงาน ค่าใช้จ่าย อื่น


ดาวน์โหลด ppt สินทรั พย์ สินทรัพย์ หมุนเวียน คือ สินทรัพย์ที่มี สภาพคล่อง สามารถ เปลี่ยนเป็นเงินสด หรือขายได้ภายใน 1 ปี สินทรัพย์ หมุนเวียน คือ สินทรัพย์ที่มี สภาพคล่อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google