งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย ดร. วุฒิไกร บุญคุ้ม ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะ เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย ดร. วุฒิไกร บุญคุ้ม ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะ เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย ดร. วุฒิไกร บุญคุ้ม ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะ เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2  การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ปัจจุบันมุ่งเน้นศึกษา ถึงระดับยีนเป็นหลัก (genomic selection)  เนื่องจากยีนสามารถถ่ายทอดสู่รุ่นลูกได้  ยีนเป็นตัวชี้วัดถึง พันธุกรรม หวังผลทาง เศรษฐกิจ (added value)

3 Reproductive technology Reproductive technology  Artificial Insemination (AI)  MOET  Cryopreservation  IVM and IVF  Sex determination  Nuclear transplantation Reproductive technology Reproductive technology  Artificial Insemination (AI)  MOET  Cryopreservation  IVM and IVF  Sex determination  Nuclear transplantation Gene technology Gene technology  Genetic engineering  Genetic marker  Genetic maps  DNA finger print Gene technology Gene technology  Genetic engineering  Genetic marker  Genetic maps  DNA finger print

4

5 การผสมเทียม คือ การทำให้เกิด การปฏิสนธิโดยไม่ต้องมีการร่วม เพศกันตามธรรมชาติ หัวใจสำคัญของการผสมเทียม คือ  อุปกรณ์ในการเตรียมน้ำเชื้อ  อุปกรณ์สำหรับรีดน้ำเชื้อ  อุปกรณ์ตรวจสอบคุณภาพ น้ำเชื้อ  ความชำนาญของเจ้าหน้าที่ผสม เทียม

6

7 ข้อดี  เป็นการลดค่าใช้จ่ายในการเลี้ยง พ่อพันธุ์  สามารถกระจายพันธุกรรมที่ดีของ พ่อพันธุ์ได้อย่างรวดเร็ว ข้อจำกัด  ต้องมีความชำนาญ  อุปกรณ์เหมาะสม และได้ มาตรฐาน  คุณภาพน้ำเชื้อต้องดีจริงๆ  ต้องรักษาความสะอาด

8 DonorRecipient Manipulation of estrus Embryo transfer การเหนี่ยวนำให้สัตว์ตัวเมียตก ไข่จำนวนมากและเป็นตัวให้ตัว อ่อนสำหรับการย้ายฝาก Superovulation Manipulation of estrus A.I. Embryo recovery กระตุ้นการตกไข่ครั้งละหลายใบ กระตุ้นการเป็นสัด เก็บตัวอ่อน IVF, Frozen Embryo

9 ข้อดี  ได้ลูกจากแม่พันธุ์ หรือทั้งพ่อและแม่ พันธุ์ชั้นเยี่ยม  ไม่เสี่ยงต่อการนำโรคเข้าฟาร์ม  เพิ่มความแม่นยำในการคัดเลือก ข้อจำกัด  ทำได้ยากกว่าการผสมเทียม  ลงทุนสูง  ตัวอ่อนอาจได้รับอิทธิพลหรือผล บางอย่างมาจาก แม่ที่รับฝากแตกต่างกัน

10  คือ การปฏิสนธินอกร่างกาย โดยทำการเก็บน้ำเชื้อ และไข่ จากสัตว์พ่อแม่พันธุ์ชั้นดี จากนั้นนำมาเลี้ยงใน ห้องปฏิบัติการ  ทำการจัดสภาพให้คล้ายกับ สภาพภายในตัวสัตว์มากที่สุด Semen collectionEgg collection Sperm egg Zygote IVM & IVF Embryo Transfer

11

12 ข้อดี  ได้ลูกจำนวนมาก เนื่องจากสามารถเก็บไข่ ได้มาก และบ่อยครั้งขึ้น  ลดช่วงอายุของสัตว์ลงได้ (GI:generation interval) ข้อจำกัด  ต้องอาศัยความชำนาญ  ตัวอ่อนมักตายก่อนนำไป ย้ายฝากเนื่อง สภาพแวดล้อมไม่ เหมาะสม หรือแพ้สารเคมี บางอย่าง

13 สัตว์ทุกตัวจะมีพันธุกรรมเหมือนกันทุกประการ (genetically identical individuals)

14 Scottish Blackhead ewe Finn Dorset ewe Cloning

15 1 and 2 Cloning สามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ คือ 1.Embryo cloning 2.DNA cloning or Nuclear transplantation 3.Therapeutic cloning 3


ดาวน์โหลด ppt โดย ดร. วุฒิไกร บุญคุ้ม ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะ เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google