งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. ความงอก (germination) หรือ ความมีชีวิต (viability) 2. ความแข็งแรง (vigor) 3. ความบริสุทธิ์ (purity) 4. ความชื้นเมล็ด (moisture content) 5. การเสื่อมสภาพของเมล็ดพันธุ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. ความงอก (germination) หรือ ความมีชีวิต (viability) 2. ความแข็งแรง (vigor) 3. ความบริสุทธิ์ (purity) 4. ความชื้นเมล็ด (moisture content) 5. การเสื่อมสภาพของเมล็ดพันธุ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1. ความงอก (germination) หรือ ความมีชีวิต (viability) 2. ความแข็งแรง (vigor) 3. ความบริสุทธิ์ (purity) 4. ความชื้นเมล็ด (moisture content) 5. การเสื่อมสภาพของเมล็ดพันธุ์ (deterioration) 6. สี (color) 7. สุขภาพเมล็ดพันธุ์ (seed health) คุณภาพเมล็ดพันธุ์

2 1. การปลูกการดูแลรักษา 2. สภาพแวดล้อมขณะเมล็ดพัฒนา 3. อายุการเก็บเกี่ยว 4. วิธีการเก็บเกี่ยว 5. ความชื้นเมล็ด 6. การนวดและการกระเทาะ 7. การปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ 8. การใช้สารเคมี 9. การเก็บรักษา สาเหตุคุณภาพ แตกต่าง

3 1. เมล็ดพันธุ์คัด (breeder seed) 2. เมล็ดพันธุ์หลัก (foundation seed) 3. เมล็ดพันธุ์ขยาย (registered seed) 4. เมล็ดพันธุ์จำหน่าย (certified seed) ชั้นเมล็ดพันธุ์

4 1. เมล็ดพันธุ์ผสมปล่อย (Open pollinated seed) 2. เมล็ดพันธุ์ลูกผสม (Hybrid seed) ประเภทเมล็ดพันธุ์ จำแนกตามลักษณะพันธุกรรม

5 1. ลูกผสมเดี่ยว (Single cross) 2. ลูกผสมสามทาง (Three way cross) 3. ลูกผสมคู่ หรือ ลูกผสมสี่ทาง (Double cross) 4. ลูกผสมประยุกต์ (Modified cross) ประเภทเมล็ดพันธุ์ ลูกผสม

6 1. ลูกผสมเดี่ยว (Single cross) ประเภทเมล็ดพันธุ์ ลูกผสม F1F1 AB

7 2. ลูกผสมสามทาง (Three way cross) ประเภทเมล็ดพันธุ์ ลูกผสม F1F1 AB C F2F2

8 3. ลูกผสมคู่ หรือ ลูกผสมสี่ทาง (Double cross) ประเภทเมล็ดพันธุ์ ลูกผสม F1F1 AB C F2F2 D F1F1

9 4. ลูกผสมประยุกต์ (Modified cross) สายพันธุ์แท้ X พันธุ์ผสมเปิด ประเภทเมล็ดพันธุ์ ลูกผสม

10 1. ปัจจัยภายในเมล็ด ชนิดของเมล็ด พันธุกรรม องค์ประกอบทางเคมีของเมล็ด ปัจจัยการเสื่อมสภาพ

11 2. ปัจจัยภายนอก สภาพแวดล้อมขณะเมล็ดพัฒนา ( น้ำ ฝน ดิน แสง อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ ) สภาพแวดล้อมขณะเก็บเกี่ยว ( การเก็บเกี่ยว การตาก การนวด ) สภาพแวดล้อมขณะเก็บรักษา ( ความชื้น อุณหภูมิ ศัตรู ภาชนะ ระยะเวลา ) ปัจจัยการเสื่อมสภาพ


ดาวน์โหลด ppt 1. ความงอก (germination) หรือ ความมีชีวิต (viability) 2. ความแข็งแรง (vigor) 3. ความบริสุทธิ์ (purity) 4. ความชื้นเมล็ด (moisture content) 5. การเสื่อมสภาพของเมล็ดพันธุ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google