งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แทนทาลัม แทนทาลัม ( อังกฤษ : Tantalum) คือ ธาตุที่มีหมายเลขอะตอม 73 และสัญลักษณ์ คือ Ta เป็นธาตุโลหะทรานซิชันสีฟ้าเทาแข็ง ทนต่อการกันกร่อน มักพบในแร่แทนทาไลต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แทนทาลัม แทนทาลัม ( อังกฤษ : Tantalum) คือ ธาตุที่มีหมายเลขอะตอม 73 และสัญลักษณ์ คือ Ta เป็นธาตุโลหะทรานซิชันสีฟ้าเทาแข็ง ทนต่อการกันกร่อน มักพบในแร่แทนทาไลต์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 แทนทาลัม แทนทาลัม ( อังกฤษ : Tantalum) คือ ธาตุที่มีหมายเลขอะตอม 73 และสัญลักษณ์ คือ Ta เป็นธาตุโลหะทรานซิชันสีฟ้าเทาแข็ง ทนต่อการกันกร่อน มักพบในแร่แทนทาไลต์ ใช้ทำเครื่องมือผ่าตัด และสามารถฝังใน ร่างกายมนุษย์ได้เพราะไม่ทำปฏิกิริยาเคมีกับ กระแสเลือดในร่างกายมนุษย์ แทนทาลัม และไนโอเบียมเกิดอยู่ร่วมกันในสินแร่แทน ทาไลต์โคลัมไบต์ (Fe,Mn) (Ta,Nb) 2 O 6 ) ซึ่ง พบในตะกรันจากการถลุงแร่ดีบุก

3 สูตรเคมีของแร่ ถ้าต้องการสกัดแยกเอาโลหะออก ทำได้โดยนำไปรีดิวซ์ด้วย Ca โดยใช้ CaCl2 เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาดังสมการนี้ Ta2O5(s) + 5Ca(s) -- CaCl2-- > 2Ta(s) + 5CaO(s) ตะกรัน Nb2O5(s) + 5Ca(s) -- CaCl2-- > 2Nb(s) + 5CaO(s) ตะกรัน

4 คุณสมบัติของแร่แทนทาลัม โลหะแทนทาลัมมีสีเทาเงิน มีจุด หลอมเหลว 29960 C และมีจุด เดือด 54580 C มีสัมประสิทธิ์ของการขยายตัวต่ำ

5 แหล่งที่พบ แหล่งที่พบ ไม่มีแหล่งที่พบ แร่เป็นธาตุอิสระในธรรมชาติ แต่ เกิดปนกับ ไนโอเบียม (Nb) ไทเทเนียม (Ti) และดีบุก (Sn) นอกจากนั้นยัง อาจจะเกิดรวมกับ ยูเรเนียม (U) และทอเรียม (Th)

6 การถลุงแร่ กระบวนการ วิธีนำมาใช้ ประโยชน์ การถลุงแทนทาลัมและไนโอเบียม นำตะกรัน ดีบุกมาบด และละลายในกรดผสมระหว่างกรด HF กับ H2SO4 แล้วเติมเมธิลไอโซบิวทิลคีโทน (MIBK) เพื่อละลายเอา Ta และ Nb แล้วเติม กรด H2SO4 เจือจาง พบว่า Nb ละลายในชั้น ของกรด แล้วแยกออกมาปรับให้เป็นกลางด้วย สารละลาย NH3 จะได้ตะกอน นำไปเผาจะได้ Nb2O5 สำหรับ Ta ที่ยังละลายอยู่ในสารละลาย เมธิลไอโซบิวทิลคีโตน แล้วผ่านไอน้ำเข้าไป ละลาย Ta ออกมาในรูปของ H2TaF7 และเติม สารละลาย NH3 จะได้ตะกอน เมื่อนำไปเผาจะได้ Ta2O5 หรือถ้านำ Ta ที่ละลายอยู่ในชั้นของน้ำมา เติมสารละลาย KCl ทำให้ตกผลึกในรูป K2TaF7 Ta2O5 และ Nb2O5 สามารถนำไปใช้ประโยชน์ใน อุตสาหกรรมต่าง ๆ โดยมวล

7 แทนทาลัม (Ta) ใช้ทำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บน เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องมือสื่อสาร เครื่องส่งสัญญาณ กันภัย เครื่องตั้งเวลา Ta ใช้ทำโลหะผสมสำหรับทำ เครื่องบิน จรวด ขีปนาวุธ อุปกรณ์เตาปรมาณู ออกไซด์ ของแทนทาลัมใช้ทำเลนส์ ไนโอเบียม (Nb) ใช้ผสมกับเหล็กกล้าทำท่อ ส่งก๊าซ วัสดุก่อสร้างของโรงงานเคมีภัณฑ์ และใช้ทำ เลนส์ต่าง ๆ ผลเสียของการผลิตโลหะ Ta และ Nb คือ ใน การผลิตต้องใช้สารละลายกรดและเบส ดังนั้น จึงอาจมี กรดและเบสปนเปื้อนออกมากับน้ำทิ้ง หรือ กากตะกอน ดังนั้นการป้องกันทำได้โดยการปรับให้เป็นกลางก่อน นอกจากนั้นยังมีตะกรันดีบุกที่ใช้ผลิตแทนทาลัม และ ไนโอเบียม อาจมีสารกัมมันตรังสี เช่น ยูเรเนียม (U ) และ ทอเรียม (Th) ปนเปื้อนอยู่ด้วย

8 ประโยชน์ของแร่  ใช้ทำอุปกรณ์ดาวเทียมและยานอวกาศใช้เป็นส่วนผสม ในการผลิตเครื่องบิน จรวด ขีปนาวุธ ใช้ทำโลหะผสม  ใช้ทำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องมือสื่อสาร เครื่องส่งสัญญาณกันภัย  แทนทาลัมออกไซด์ใช้ทำเลนส์  ไนโอเบียมใช้ผสมทำเหล็กกล้า ที่ใช้ผลิตท่อส่งก๊าซ วัสดุก่อสร้าง และ ใช้ทำเลนส์ต่างๆ

9

10  http://melodizstar.blogspot.com/2011/09/ta- nb-ta-16.html  http://th.wikipedia.org/wiki/  http://www.myfirstbrain.com/student_view.a spx?ID=69089

11

12 สมาชิกกลุ่ม นาย ชัยกาญจน์ นวลกำแหง เลขที่ 10 นาย ชนกนันท์ จันทะมา เลขที่ 12 นางสาว เกษมา อินต๊ะเลย เลขที่ 15 นางสาว รุ่งนภา วงศ์ชัย เลขที่ 36 นางสาว ศรุดา คำสะอาด เลขที่ 38 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 เสนอต่อ อาจารย์ แสงหล้า คำหมั้น


ดาวน์โหลด ppt แทนทาลัม แทนทาลัม ( อังกฤษ : Tantalum) คือ ธาตุที่มีหมายเลขอะตอม 73 และสัญลักษณ์ คือ Ta เป็นธาตุโลหะทรานซิชันสีฟ้าเทาแข็ง ทนต่อการกันกร่อน มักพบในแร่แทนทาไลต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google