งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Coffea spp. ถิ่นกำเนิดทวีปอัฟริกา แถบ ประเทศเอธิโอเปีย กาแฟ (coffee)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Coffea spp. ถิ่นกำเนิดทวีปอัฟริกา แถบ ประเทศเอธิโอเปีย กาแฟ (coffee)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Coffea spp. ถิ่นกำเนิดทวีปอัฟริกา แถบ ประเทศเอธิโอเปีย กาแฟ (coffee)

2 เริ่มจากคนเลี้ยงแพะ สังเกตุ เห็นแพะกินใบและผลกาแฟแล้วมี อาการสดชื่น จึงรับประทานบ้าง ชาวอาหรับ เผยแพร่การ บริโภคเมล็ดกาแฟ แถบประเทศ ใกล้ทะเลเมดีเตอร์เรเนียน การใช้ประโยชน์

3 เริ่มปลูกครั้งแรก แถบทางเหนือใน จังหวัดลำปาง ภาคตะวันออกใน แถบจังหวัดจันทบุรี และภาคใต้แถบ จังหวัดสงขลา เริ่มปลูกครั้งแรก แถบทางเหนือใน จังหวัดลำปาง ภาคตะวันออกใน แถบจังหวัดจันทบุรี และภาคใต้แถบ จังหวัดสงขลา ปัจจุบันมีแหล่งปลูกสำคัญ 2 แหล่ง คือ ปัจจุบันมีแหล่งปลูกสำคัญ 2 แหล่ง คือ 1. ภาคเหนือ คือ เชียงใหม่ เชียงราย แถบที่สูงจะเป็นพันธุ์อาราบิกา ( เป็น แหล่งปลูกใหม่จากโครงการ พระราชดำริ ) 2. ภาคใต้ คือ ชุมพร ระนอง นครศรีธรรมราช เป็นแหล่งปลูกที่ สำคัญของประเทศไทย จะเป็นพันธุ์ โรบัสตา การปลูกในประเทศไทย

4 มีการผันผวนของราคาในแต่ละ ปีสูง ขึ้นกับปริมาณการผลิต ซึ่งจะ แปรตามสภาพภูมิอากาศของโลก ฉะนั้นทำให้การผลิตของไทยไม่มี การผลิตมากนัก มีการผันผวนของราคาในแต่ละ ปีสูง ขึ้นกับปริมาณการผลิต ซึ่งจะ แปรตามสภาพภูมิอากาศของโลก ฉะนั้นทำให้การผลิตของไทยไม่มี การผลิตมากนัก แหล่งผลิตที่สำคัญของประเทศ ไทย คือ ภาคใต้จะเป็นแหล่งผลิต กาแฟโรบัสตา ซึ่งคุณภาพต่ำราคา ไม่ดี แหล่งผลิตกาแฟอาราบิกาซึ่ง อยู่ทางภาคเหนือ กำลังการผลิตยัง ต่ำไม่เพียงพอสำหรับใช้ในประเทศ แหล่งผลิตที่สำคัญของประเทศ ไทย คือ ภาคใต้จะเป็นแหล่งผลิต กาแฟโรบัสตา ซึ่งคุณภาพต่ำราคา ไม่ดี แหล่งผลิตกาแฟอาราบิกาซึ่ง อยู่ทางภาคเหนือ กำลังการผลิตยัง ต่ำไม่เพียงพอสำหรับใช้ในประเทศ ปัญหาการผลิต

5 - แยกได้ 3 พันธุ์หลัก 1. อาราบิกา (Arabica) - ต้นเล็ก, ใบเล็ก - เมล็ดเล็ก, คุณภาพดี และมี ผลผลิตสูง - เหมาะที่จะปลูกในที่สูง อุณหภูมิต่ำ - ไม่ต้านทานต่อโรคราสนิม (Rust) พันธุ์กาแฟ

6 . โรบัสตา (Robusta) 2. โรบัสตา (Robusta) - ต้นใหญ่, ใบใหญ่ - เมล็ดโต, คุณภาพและ ผลผลิตปานกลาง - เหมาะที่จะปลูกในที่ราบ ใกล้ระดับน้ำทะเล - ต้องการความชุ่มชื้นสูง - ต้านทานต่อโรคราสนิม

7 3. ลิเบอริกา (Liberica) - ต้นใหญ่, ใบใหญ่เรียบ - เมล็ดโตมาก, คุณภาพต่ำ และผลผลิตปานกลาง - ต้านทานต่อโรคราสนิม - ชอบความชุ่มชื้น

8


ดาวน์โหลด ppt ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Coffea spp. ถิ่นกำเนิดทวีปอัฟริกา แถบ ประเทศเอธิโอเปีย กาแฟ (coffee)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google