งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กาแฟ (coffee) ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Coffea spp.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กาแฟ (coffee) ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Coffea spp."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กาแฟ (coffee) ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Coffea spp.
ถิ่นกำเนิดทวีปอัฟริกา แถบประเทศเอธิโอเปีย

2 การใช้ประโยชน์ เริ่มจากคนเลี้ยงแพะ สังเกตุเห็นแพะกินใบและผลกาแฟแล้วมีอาการสดชื่น จึงรับประทานบ้าง ชาวอาหรับ เผยแพร่การบริโภคเมล็ดกาแฟ แถบประเทศใกล้ทะเลเมดีเตอร์เรเนียน

3 การปลูกในประเทศไทย เริ่มปลูกครั้งแรก แถบทางเหนือในจังหวัดลำปาง ภาคตะวันออกในแถบจังหวัดจันทบุรี และภาคใต้แถบจังหวัดสงขลา ปัจจุบันมีแหล่งปลูกสำคัญ 2 แหล่ง คือ ภาคเหนือ คือ เชียงใหม่ เชียงราย แถบที่สูงจะเป็นพันธุ์อาราบิกา (เป็นแหล่งปลูกใหม่จากโครงการพระราชดำริ) ภาคใต้ คือ ชุมพร ระนอง นครศรีธรรมราช เป็นแหล่งปลูกที่สำคัญของประเทศไทย จะเป็นพันธุ์ โรบัสตา

4 ปัญหาการผลิต มีการผันผวนของราคาในแต่ละปีสูง ขึ้นกับปริมาณการผลิต ซึ่งจะแปรตามสภาพภูมิอากาศของโลก ฉะนั้นทำให้การผลิตของไทยไม่มีการผลิตมากนัก แหล่งผลิตที่สำคัญของประเทศไทย คือ ภาคใต้จะเป็นแหล่งผลิตกาแฟโรบัสตา ซึ่งคุณภาพต่ำราคาไม่ดี แหล่งผลิตกาแฟอาราบิกาซึ่งอยู่ทางภาคเหนือ กำลังการผลิตยังต่ำไม่เพียงพอสำหรับใช้ในประเทศ

5 พันธุ์กาแฟ - แยกได้ 3 พันธุ์หลัก 1.อาราบิกา (Arabica) - ต้นเล็ก,ใบเล็ก
- แยกได้ 3 พันธุ์หลัก 1.อาราบิกา (Arabica) - ต้นเล็ก,ใบเล็ก - เมล็ดเล็ก, คุณภาพดี และมีผลผลิตสูง - เหมาะที่จะปลูกในที่สูง อุณหภูมิต่ำ - ไม่ต้านทานต่อโรคราสนิม (Rust)

6 2.โรบัสตา (Robusta) - ต้นใหญ่,ใบใหญ่ - เมล็ดโต, คุณภาพและผลผลิตปานกลาง - เหมาะที่จะปลูกในที่ราบ ใกล้ระดับน้ำทะเล - ต้องการความชุ่มชื้นสูง - ต้านทานต่อโรคราสนิม

7 3. ลิเบอริกา (Liberica) - ต้นใหญ่,ใบใหญ่เรียบ - เมล็ดโตมาก, คุณภาพต่ำและผลผลิตปานกลาง - ต้านทานต่อโรคราสนิม - ชอบความชุ่มชื้น

8


ดาวน์โหลด ppt กาแฟ (coffee) ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Coffea spp.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google