งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ลักษณะภูมิประเทศ ของทวีปยุโรป แม่น้ำ ที่ราบ สูง เทือกเข า ยอด เขา ทะเล คาบสมุ ทร ไรน์ ดานูบ โวลกา ไรน์ ดานูบ โวลกา โบฮีเมีย แบลค ฟอเรสต์ เมเซตา โบฮีเมีย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ลักษณะภูมิประเทศ ของทวีปยุโรป แม่น้ำ ที่ราบ สูง เทือกเข า ยอด เขา ทะเล คาบสมุ ทร ไรน์ ดานูบ โวลกา ไรน์ ดานูบ โวลกา โบฮีเมีย แบลค ฟอเรสต์ เมเซตา โบฮีเมีย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ลักษณะภูมิประเทศ ของทวีปยุโรป แม่น้ำ ที่ราบ สูง เทือกเข า ยอด เขา ทะเล คาบสมุ ทร ไรน์ ดานูบ โวลกา ไรน์ ดานูบ โวลกา โบฮีเมีย แบลค ฟอเรสต์ เมเซตา โบฮีเมีย แบลค ฟอเรสต์ เมเซตา แกรม เพียน แอลป์ คอเคซัส แอบเพน ไนน์ แกรม เพียน แอลป์ คอเคซัส แอบเพน ไนน์ มองต์บ ลังค์ เอลบรูส มองต์บ ลังค์ เอลบรูส บอลติก แค สเปียน บอลติก แค สเปียน สแกนดิเ นเวีย ไอบีเรีย บอลข่าน สแกนดิเ นเวีย ไอบีเรีย บอลข่าน เบอร์ลิ น เอเธน ส์ ลอนด อน มาดริด ฯลฯ เบอร์ลิ น เอเธน ส์ ลอนด อน มาดริด ฯลฯ เมือง หลวง

3 ลักษณะภูมิอากาศ : อากาศหนาวจัดเป็น ระยะเวลายาวนาน มีหิมะ และน้ำแข็งปกคลุมตลอดปี พืชพรรณธรรมชาติ : มอส สาหร่าย บริเวณ : คาบสมุทร สแกนดิเนเวีย ลักษณะภูมิอากาศ : อากาศหนาวจัดเป็น ระยะเวลายาวนาน มีหิมะ และน้ำแข็งปกคลุมตลอดปี พืชพรรณธรรมชาติ : มอส สาหร่าย บริเวณ : คาบสมุทร สแกนดิเนเวีย ภูมิอากาศแบบไทกาหรือ แบบกึ่งขั้วโลก ลักษณะภูมิอากาศ : อากาศหนาวเย็นใน ฤดูหนาวต่ำกว่าจุด เยือกแข็ง พืชพรรณ ธรรมชาติ : ป่าสน ป่า ไทกา บริเวณ : คาบสมุทร สแกนดิเนเวียและตอน เหนือของรัสเซีย ลักษณะภูมิอากาศ : อากาศหนาวเย็นใน ฤดูหนาวต่ำกว่าจุด เยือกแข็ง พืชพรรณ ธรรมชาติ : ป่าสน ป่า ไทกา บริเวณ : คาบสมุทร สแกนดิเนเวียและตอน เหนือของรัสเซีย ภูมิอากาศแบบภาคพื้นสมุทร ชายฝั่งตะวันตก ลักษณะภูมิอากาศ : อากาศอบอุ่น ฝน ตกปานกลางตลอดปีอากาศไม่หนาวจัดใน ฤดูหนาว ฤดูร้อนอากาศเย็น พืชพรรณธรรมชาติ : ป่าผสมระหว่าง ป่าไม้ผลัดใบกับปาสน บริเวณ : เกาะไอร์แลนด์ตอนใต้ของส หราชอาณาจักร ตอนกลางที่ราบใหญ่ และตอนใต้ของนอร์เวย์และสวีเดน ลักษณะภูมิอากาศ : อากาศอบอุ่น ฝน ตกปานกลางตลอดปีอากาศไม่หนาวจัดใน ฤดูหนาว ฤดูร้อนอากาศเย็น พืชพรรณธรรมชาติ : ป่าผสมระหว่าง ป่าไม้ผลัดใบกับปาสน บริเวณ : เกาะไอร์แลนด์ตอนใต้ของส หราชอาณาจักร ตอนกลางที่ราบใหญ่ และตอนใต้ของนอร์เวย์และสวีเดน ลักษณะ ภูมิอากาศและ พืชพรรณ ธรรมชาติ ทวีปยุโรป ลักษณะ ภูมิอากาศและ พืชพรรณ ธรรมชาติ ทวีปยุโรป ภูมิอากาศแบบทุนดราหรือ แบบขั้วโลก

4 ลักษณะภูมิอากาศ : ร้อน จัดในฤดูร้อนมีปริมาณฝน ปานกลางตกในฤดูหนาว พืชพรรณธรรมชาติ : พืชไม้แคระพุ่มเตี้ยและพืช ผลไม้รสเปรี้ยว บริเวณ : ชายฝั่งทะเลเมดิ เตอร์เรเนียน ลักษณะภูมิอากาศ : ร้อน จัดในฤดูร้อนมีปริมาณฝน ปานกลางตกในฤดูหนาว พืชพรรณธรรมชาติ : พืชไม้แคระพุ่มเตี้ยและพืช ผลไม้รสเปรี้ยว บริเวณ : ชายฝั่งทะเลเมดิ เตอร์เรเนียน ลักษณะภูมิอากาศ : อากาศหนาวเย็นในฤดู หนาว และอบอุ่นในฤดู ร้อน พืชพรรณธรรมชาติ : ป่าผสมระหว่างป่าสนกับ ป่าผลัดใบ บริเวณ : ยุโรปตอน เหนือ ลักษณะภูมิอากาศ : อากาศหนาวเย็นในฤดู หนาว และอบอุ่นในฤดู ร้อน พืชพรรณธรรมชาติ : ป่าผสมระหว่างป่าสนกับ ป่าผลัดใบ บริเวณ : ยุโรปตอน เหนือ ภูมิอากาศแบบอบอุ่น ชื้น ลักษณะภูมิอากาศ : อบอุ่น ฤดูร้อนอากาศ ค่อนข้างร้อน ฤดูหนาว อากาศเย็นฝนตกตลอดปี พืชพรรณธรรมชาติ : ป่าผสมผลัดใบกับไม่ผลัด ใบ บริเวณ : ตอนใต้ยุโรป กลาง ลักษณะภูมิอากาศ : อบอุ่น ฤดูร้อนอากาศ ค่อนข้างร้อน ฤดูหนาว อากาศเย็นฝนตกตลอดปี พืชพรรณธรรมชาติ : ป่าผสมผลัดใบกับไม่ผลัด ใบ บริเวณ : ตอนใต้ยุโรป กลาง ภูมิอากาศแบบอบอุ่นชื้น ภาคพื้นทวีป ภูมิอากาศทุ่งหญ้ากึ่ง ทะเลทรายแถบอบอุ่น ลักษณะภูมิอากาศ : อบอุ่น และค่อนข้างแห้งแล้ง พืชพรรณธรรมชาติ : ไม้ พุ่มเตี้ยทุ่งหญ้าสเตปป์ เขต ปลูกข้าวสาลี บริเวณ : ตอนกลาง - ตอนใต้ สเปน ตอนเหนือทะเลดำและ ทะเลแคสเปียน ลักษณะภูมิอากาศ : อบอุ่น และค่อนข้างแห้งแล้ง พืชพรรณธรรมชาติ : ไม้ พุ่มเตี้ยทุ่งหญ้าสเตปป์ เขต ปลูกข้าวสาลี บริเวณ : ตอนกลาง - ตอนใต้ สเปน ตอนเหนือทะเลดำและ ทะเลแคสเปียน ลักษณะ ภูมิอากาศและ พืชพรรณ ธรรมชาติ ทวีปยุโรป ลักษณะ ภูมิอากาศและ พืชพรรณ ธรรมชาติ ทวีปยุโรป ภูมิอากาศแบบเมดิ เตอร์เรเนียน

5

6

7

8

9

10


ดาวน์โหลด ppt ลักษณะภูมิประเทศ ของทวีปยุโรป แม่น้ำ ที่ราบ สูง เทือกเข า ยอด เขา ทะเล คาบสมุ ทร ไรน์ ดานูบ โวลกา ไรน์ ดานูบ โวลกา โบฮีเมีย แบลค ฟอเรสต์ เมเซตา โบฮีเมีย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google