งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ลักษณะภูมิประเทศของทวีปยุโรป

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ลักษณะภูมิประเทศของทวีปยุโรป"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ลักษณะภูมิประเทศของทวีปยุโรป
แม่น้ำ ที่ราบสูง เทือกเขา ยอดเขา ทะเล คาบสมุทร ไรน์ ดานูบ โวลกา โบฮีเมีย แบลคฟอเรสต์ เมเซตา แกรมเพียน แอลป์ คอเคซัส แอบเพนไนน์ มองต์บลังค์ เอลบรูส บอลติก แคสเปียน สแกนดิเนเวีย ไอบีเรีย บอลข่าน เบอร์ลิน เอเธนส์ ลอนดอน มาดริดฯลฯ เมืองหลวง

3 พืชพรรณธรรมชาติ : มอส สาหร่าย บริเวณ : คาบสมุทรสแกนดิเนเวีย
ลักษณะภูมิอากาศ : อากาศหนาวจัดเป็น ระยะเวลายาวนาน มีหิมะและน้ำแข็งปก คลุมตลอดปี พืชพรรณธรรมชาติ : มอส สาหร่าย บริเวณ : คาบสมุทรสแกนดิเนเวีย ภูมิอากาศแบบไทกาหรือแบบกึ่งขั้วโลก ลักษณะภูมิอากาศ : อากาศหนาว เย็นในฤดูหนาวต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง พืชพรรณธรรมชาติ : ป่าสน ป่า ไทกา บริเวณ : คาบสมุทร สแกนดิเนเวียและตอนเหนือของ รัสเซีย ภูมิอากาศแบบภาคพื้นสมุทรชายฝั่งตะวันตก ลักษณะภูมิอากาศ : อากาศอบอุ่น ฝนตกปานกลางตลอดปี อากาศไม่หนาวจัดในฤดูหนาว ฤดูร้อนอากาศเย็น พืชพรรณธรรมชาติ : ป่าผสมระหว่างป่าไม้ผลัดใบกับปาสน บริเวณ : เกาะไอร์แลนด์ตอนใต้ของสหราชอาณาจักร ตอนกลางที่ราบใหญ่ และตอนใต้ของนอร์เวย์และสวีเดน ลักษณะ ภูมิอากาศและ พืชพรรณธรรมชาติ ทวีปยุโรป ภูมิอากาศแบบทุนดราหรือแบบขั้วโลก

4 ภูมิอากาศแบบอบอุ่นชื้น
ภูมิอากาศแบบอบอุ่นชื้นภาคพื้นทวีป ลักษณะภูมิอากาศ : อบอุ่น ฤดูร้อน อากาศค่อนข้างร้อน ฤดูหนาวอากาศเย็น ฝนตกตลอดปี พืชพรรณธรรมชาติ : ป่าผสมผลัดใบ กับไม่ผลัดใบ บริเวณ : ตอนใต้ยุโรปกลาง ลักษณะภูมิอากาศ : อากาศหนาวเย็น ในฤดูหนาว และอบอุ่นในฤดูร้อน พืชพรรณธรรมชาติ : ป่าผสม ระหว่างป่าสนกับป่าผลัดใบ บริเวณ : ยุโรปตอนเหนือ ลักษณะ ภูมิอากาศและ พืชพรรณธรรมชาติ ทวีปยุโรป ภูมิอากาศทุ่งหญ้ากึ่งทะเลทรายแถบอบอุ่น ภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียน ลักษณะภูมิอากาศ : อบอุ่น และค่อนข้างแห้ง แล้ง พืชพรรณธรรมชาติ : ไม้พุ่มเตี้ยทุ่งหญ้าส เตปป์ เขตปลูกข้าวสาลี บริเวณ : ตอนกลาง - ตอนใต้สเปน ตอน เหนือทะเลดำและทะเลแคสเปียน ลักษณะภูมิอากาศ : ร้อนจัดในฤดูร้อนมี ปริมาณฝนปานกลางตกในฤดูหนาว พืชพรรณธรรมชาติ : พืชไม้แคระพุ่มเตี้ย และพืชผลไม้รสเปรี้ยว บริเวณ : ชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน

5

6

7

8

9

10


ดาวน์โหลด ppt ลักษณะภูมิประเทศของทวีปยุโรป

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google