งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. อวัจนภาษา หมายถึง สิ่งที่สื่อออกไป โดยไม่มีเสียง เช่น เสื้อผ้าที่สวมใส่ สี กลิ่น หน้าตา - สีหน้า สายตา ท่าทาง การยืน การ เดิน การนั่ง การวางตัว การสื่อสารที่ดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. อวัจนภาษา หมายถึง สิ่งที่สื่อออกไป โดยไม่มีเสียง เช่น เสื้อผ้าที่สวมใส่ สี กลิ่น หน้าตา - สีหน้า สายตา ท่าทาง การยืน การ เดิน การนั่ง การวางตัว การสื่อสารที่ดี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 1. อวัจนภาษา หมายถึง สิ่งที่สื่อออกไป โดยไม่มีเสียง เช่น เสื้อผ้าที่สวมใส่ สี กลิ่น หน้าตา - สีหน้า สายตา ท่าทาง การยืน การ เดิน การนั่ง การวางตัว การสื่อสารที่ดี ประกอบด้วย ๒ ปัจจัยใหญ่ ดังนี้

4 2. วัจนภาษา หมายถึง การใช้คำพูด ประโยคที่ใช้ น้ำเสียงที่ซ่อนอยู่ในบท สนทนา การสื่อสารที่ดี ประกอบด้วย ๒ ปัจจัยใหญ่ ดังนี้

5

6

7

8

9

10

11 การให้บริการ คือ ??

12 การปฏิบัติรับใช้ การ ให้ความสะดวกต่างๆ การกระทำที่เปี่ยมไป ด้วยความช่วยเหลือ หรือการดำเนินการที่ เป็นประโชน์ต่อผู้อื่น การปฏิบัติรับใช้ การ ให้ความสะดวกต่างๆ การกระทำที่เปี่ยมไป ด้วยความช่วยเหลือ หรือการดำเนินการที่ เป็นประโชน์ต่อผู้อื่น การ ให้บริการ คือ

13 ตัวอย่าง บุคลิกภาพ และ พฤติกรรมการ บริการที่ดี

14 ตัวอย่างบุคลิกภาพและ พฤติกรรมการบริการที่ดี 1. การ ยืน

15 ตัวอย่างบุคลิกภาพและ พฤติกรรมการบริการที่ดี 2. เห็นหรือสบตา ลูกค้าแต่ไกล

16 ตัวอย่างบุคลิกภาพและ พฤติกรรมการบริการที่ดี 3. ทักทาย ต้อนรับ ให้ ความช่วยเหลือ

17 ตัวอย่างบุคลิกภาพและ พฤติกรรมการบริการที่ดี 4. การ นั่ง

18 ตัวอย่างบุคลิกภาพและ พฤติกรรมการบริการที่ดี 5. การ เดิน “ แขม่วพุง ยืดอก ยกปลาย ”

19 ตัวอย่างบุคลิกภาพและ พฤติกรรมการบริการที่ดี 6. การเดิน ผ่านลูกค้า * ระยะไกล * ระยะ ประชิด

20 ตัวอย่างบุคลิกภาพและ พฤติกรรมการบริการที่ดี 7. การส่ง สิ่งของให้ผู้อื่น

21 ตัวอย่างบุคลิกภาพและ พฤติกรรมการบริการที่ดี 8. การ เสิร์ฟน้ำ

22 ตัวอย่างบุคลิกภาพและ พฤติกรรมการบริการที่ดี 9. การถือ เอกสาร

23 ตัวอย่างบุคลิกภาพและ พฤติกรรมการบริการที่ดี 10. การเข้า - ออกลิฟท์

24 ตัวอย่างบุคลิกภาพและ พฤติกรรมการบริการที่ดี 11. การ เปิดประตู

25 “ ต้องฝึกจนได้ ฝึกจนเป็น แล้วจะ ไม่ใช่การเสแสร้งแกล้งทำ ความคิดของคนเราจะสะท้อน ออกมาเป็นการกระทำ การกระทำ ซ้ำๆบ่อยๆจะกลายเป็นนิสัย นิสัย ที่ติดตัวกลายเป็นบุคลิกภาพ บุคลิกภาพคือตัวชี้โชคชะตา และ จำไว้เสมอว่า รอยยิ้ม เป็นหัวใจ ของการให้บริการ ” อ. เนตรา เทว บัญชาชัย

26


ดาวน์โหลด ppt 1. อวัจนภาษา หมายถึง สิ่งที่สื่อออกไป โดยไม่มีเสียง เช่น เสื้อผ้าที่สวมใส่ สี กลิ่น หน้าตา - สีหน้า สายตา ท่าทาง การยืน การ เดิน การนั่ง การวางตัว การสื่อสารที่ดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google