งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

. ผู้คนรอบตัวคุณ เรื่องจริง เหตุการณ์ต่อไปนี้เกิดขึ้นใน ระหว่างเที่ยวบิน ข้ามแอตแลนติก วันที่ 14 ตุลาคม 1998 เหตุการณ์ต่อไปนี้เกิดขึ้นใน ระหว่างเที่ยวบิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: ". ผู้คนรอบตัวคุณ เรื่องจริง เหตุการณ์ต่อไปนี้เกิดขึ้นใน ระหว่างเที่ยวบิน ข้ามแอตแลนติก วันที่ 14 ตุลาคม 1998 เหตุการณ์ต่อไปนี้เกิดขึ้นใน ระหว่างเที่ยวบิน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 . ผู้คนรอบตัวคุณ เรื่องจริง

3 เหตุการณ์ต่อไปนี้เกิดขึ้นใน ระหว่างเที่ยวบิน ข้ามแอตแลนติก วันที่ 14 ตุลาคม 1998 เหตุการณ์ต่อไปนี้เกิดขึ้นใน ระหว่างเที่ยวบิน ข้ามแอตแลนติก วันที่ 14 ตุลาคม 1998 ผู้หญิงคนหนึ่งได้ที่นั่ง ติดกับสุภาพบุรุษผิวดำ คนหนึ่ง

4 เห็นได้ชัดว่าเธอหัวเสีย มาก เธอขอให้โฮสเตสหาที่ นั่งอื่นให้เธอ เพราะเธอไม่ต้องการนั่ง ติดกับ คนที่น่ารังเกียจเช่นนี้ เห็นได้ชัดว่าเธอหัวเสีย มาก เธอขอให้โฮสเตสหาที่ นั่งอื่นให้เธอ เพราะเธอไม่ต้องการนั่ง ติดกับ คนที่น่ารังเกียจเช่นนี้ โฮสเตสบอก เธอว่า เที่ยวบิน ค่อนข้างเต็ม แต่จะลอง ตรวจสอบว่า ยังมีที่ว่างใน ชั้นหนึ่งหรือไม่ โฮสเตสบอก เธอว่า เที่ยวบิน ค่อนข้างเต็ม แต่จะลอง ตรวจสอบว่า ยังมีที่ว่างใน ชั้นหนึ่งหรือไม่

5 ผู้โดยสารที่เหลือมองดูเหตุการณ์ด้วย ความตกใจและรู้สึกรังเกียจ ไม่ใช่เพียง เพราะผู้หญิงคนนี้น่ารังเกียจและหยาบ คาย ยังเป็นเพราะ แถมเธอจะได้เลื่อนไปนั่ง ชั้นหนึ่งอีกด้วย ชายผิวดำที่น่าสงสารนั้นรู้สึกไม่สบายใจ อย่างยิ่ง แต่ก็แสดงมารยาทที่ไม่โต้ตอบใดๆ

6 บรรยากาศในห้อง โดยสารตึงเครียด มาก แต่หญิงคน นั้นดูเหมือนจะ พอใจและมี ความสุขที่จะได้ เลื่อนไปชั้นหนึ่ง ห่างจากชายคนนี้

7 สองสามนาทีต่อมา โฮสเตสกลับมาและ แจ้งแก่หญิงนั้นว่า : “ ขอโทษนะคะ คุณ ผู้หญิง เที่ยวบินนี้เต็ม จริงๆ … “ ขอโทษนะคะ คุณ ผู้หญิง เที่ยวบินนี้เต็ม จริงๆ … … โชคดี เราพบ ที่ว่างหนึ่งที่ใน ชั้นหนึ่ง

8 “ ดิฉันต้องใช้เวลานิดหน่อย คือดิฉันต้องได้รับอนุญาตจากกัปตัน เสียก่อน กัปตันบอกดิฉันว่า เราไม่ควรบังคับ ใครให้ต้องนั่ง ติดกับคนที่น่ารังเกียจ กัปตันจึง ให้อนุญาตทันที ” ผู้โดยสารคนอื่นๆแทบไม่เชื่อสิ่งที่ตนได้ยิน และผู้หญิงคนนั้นจึงเริ่มลุกขึ้นด้วยสีหน้า ท่าทางแห่งชัยชนะ

9 จากนั้น โฮสเตสก็หันไปยังชายผิวดำ คนนั้น แล้วพูดว่า : “ ท่านคะ … กรุณาให้เกียรติตามดิฉัน ไปที่นั่งใหม่ในชั้นหนึ่ง ในนามของ สายการบิน กัปตันขออภัยที่ท่าน ต้องอดทนกับคนที่น่ารังเกียจที่นั่งติด กับท่าน ”

10 ผู้โดยสารทั้งหมดปรบมือ แล้วยืนขึ้นให้ เกียรติกับพนักงาน สายการบิน ที่จัดการกับเรื่องนี้ได้ดี เหลือเกิน ปีนั้นเอง กัปตันและพนักงานได้รับ รางวัลจากเหตุการณ์ในเที่ยวบินนี้ และ ผลที่ตามมา บริษัทตระหนักว่า ต้องให้ ความสำคัญอันดับแรกๆอย่างเพียงพอ กับการอบรมพนักงานให้บริการลูกค้า

11 สายการบินดำเนินการเปลี่ยนแปลงโดยทันที ! ในสำนักงานทุกแห่ง และในที่มองเห็นได้ อย่างชัดเจน มีข้อความนี้ติดอยู่ :

12 “ผู้คนอาจลืมว่าคุณพูดอะไรกับเขา ผู้คนอาจลืมว่าคุณทำอะไรให้เขา แต่พวกเขาจะไม่มีวันลืมวิธีที่คุณทำให้ พวกเขารู้สึก”

13 “ ท่านอยากให้เขาทำกับท่านอย่างไร ก็จงทำกับเขาอย่างนั้นเถิด ” มัทธิว 7:12

14 ผู้ที่ต้อนรับท่านทั้งหลาย ก็ต้อนรับเรา ผู้ที่ต้อนรับเรา ก็ต้อนรับพระองค์ผู้ทรงส่งเรามา มัทธิว 10:40 PLEASE, PASS THIS MESSAGE ON TO OTHERS PLEASE, PASS THIS MESSAGE ON TO OTHERS “ ผู้ที่ต้อนรับผู้ชอบธรรม เพราะเขาเป็นผู้ ชอบธรรม จะได้รับบำเหน็จรางวัลของผู้ชอบธรรม ผู้ใดที่ให้น้ำเย็นแม้เพียงหนึ่งแก้วแก่คนใด คนหนึ่งในบรรดาคนธรรมดาๆเหล่านี้... ผู้ นั้นจะได้รับบำเหน็จรางวัลอย่างแน่นอน มัทธิว 10:41-42” Tommy’s WindowFor more PowerPoint messages click here:


ดาวน์โหลด ppt . ผู้คนรอบตัวคุณ เรื่องจริง เหตุการณ์ต่อไปนี้เกิดขึ้นใน ระหว่างเที่ยวบิน ข้ามแอตแลนติก วันที่ 14 ตุลาคม 1998 เหตุการณ์ต่อไปนี้เกิดขึ้นใน ระหว่างเที่ยวบิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google