งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชวนชำเลือง ณ ชุมชนย่านการค้า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชวนชำเลือง ณ ชุมชนย่านการค้า"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชวนชำเลือง ณ ชุมชนย่านการค้า
เพื่อเชิญมา สวนา พ่อค้า...แม่ขาย ชม ชิม ช็อป ที่ชานชาลา ชวนชำเลือง ณ ชุมชนย่านการค้า โครงการส่งเสริมและพัฒนาย่านการค้าจังหวัดตรัง วันอังคารที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา ไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง

2 สถานการณ์ของสังคม 1.  การเปลี่ยนแปลงรอบด้าน ( Change )
 การแข่งขันที่ขันแข็ง ( Competition )  ลูกค้า คู่ขายขยายทั่ว ( Customer )  เวลา – นาที กี่นาฬิกา ( Clock )

3 2.1 สะอาดเอี่ยม 2.2 สวยงาม  เป็นระบบ  มีระเบียบ  ได้ระดับ 2.
จัดการกับตัวเรา ร้านเรา แผงเรา หรือยัง ? 2. 2.1 สะอาดเอี่ยม 2.2 สวยงาม  เป็นระบบ  มีระเบียบ  ได้ระดับ 3

4 2.3 บริการดี 2.4 บุคลิกดี  ภายนอก  ภายใน 4

5 2.5 มีคุณภาพ ( อร่อย ทนทาน สะดุดตา )  จุดเด่น  จุดขาย
2.5 มีคุณภาพ ( อร่อย ทนทาน สะดุดตา )  จุดเด่น  จุดขาย 2.6 มีราคาเหมาะสม สมเหตุสมผล 2.7 นึกถึงสังคมส่วนรวม 5

6 T - Tourist Destination N - Natural Attractions
T - R - A - N - G T - Tourist Destination R - Rubber Trees A - Andaman Sea N - Natural Attractions G - Generous People

7 เที่ยว รักษาท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
กระชับแน่นกลุ่มอันดามัน รักษาท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เที่ยวเชิงประณีต.....ชมน้ำตก โบราณสถาน อาหาร ย่านการค้า.....ชิม ชม ช็อป

8 ร้างตลาดชิม ชม ช็อป โชห่วย ที่ชานชลา สู่ย่านการค้า ชวน ชำเลือง

9 ถิ่น สร้างมาตรฐานธรรมาภิบาลให้ปรากฎ สร้างท้องถิ่นให้ Smart
เป็นฐานการบูรณาการที่ใกล้ชาวบ้าน สร้างมาตรฐานธรรมาภิบาลให้ปรากฎ สร้างท้องถิ่นให้ Smart

10 การพัฒนาตนเองสู่ความสำเร็จ
จะพูดในสิ่งที่ใกล้ตัว รอบตัว ตัวเอง และที่มองไม่เห็น ไม่เห็นความสำคัญ มาช่วยทำให้ดูดี เกิด “ภาพลักษณ์” ดูแล้ว น่าศรัทธา เชื่อถือ เป็นส่วนหนึ่งของการตลาด สร้าง “Brand” ซึ่งเป็นทุกสิ่ง ทุกอย่างแบบองค์รวม มาช่วยห่อของขวัญ+ ผูกริบบิ้น

11 ไม่ค่อย...ไม่เคยยิ้มรับแขก
เริ่มจาก...ลองถามตัวเอง ท่านไม่เคยพูดคำว่า “ ขอบคุณ…ครับ/ค่ะ – ขา ” “ ขอโทษ ...” ไม่ค่อย...ไม่เคยยิ้มรับแขก ไม่เคยทักทาย/ จำชื่อใคร ไม่ได้เลย

12 ลองถามตัวเอง (ต่อ) เรามักเอาเปรียบและเอาชนะใครๆ ด้วยวิธีการ… ? เสมอ
วันหนึ่งๆ ไม่เคยนั่งคิด ทบทวนสิ่งที่ผ่านมา มองไปข้างหน้า เรามักเอาเปรียบและเอาชนะใครๆ ด้วยวิธีการ… ? เสมอ เรารู้สึกว่าภูมิใจที่เป็นเรา กว่าจะ บากบั่น มุ่งมั่น ถึงวันนี้

13 ารพัฒนาตนเอง ส. สติ สงบ สมคิด สง่า สมอง สะอาด เสน่ห์ สัมพันธ์ สัจจะ 10
ารพัฒนาตนเอง ส. 10 สัมพันธ์ สมอง สะอาด เสน่ห์ สมคิด สติ สง่า สัจจะ สงบ การพัฒนาตนเอง สู่ความสำเร็จ

14 คุณสมบัติที่ใช้พลังอันมิอาจ ปฏิเสธได้ ในการสร้างความพึงพอ จ
สน่ห์ (The Power of Charm) หมายถึง คุณสมบัติที่ใช้พลังอันมิอาจ ปฏิเสธได้ ในการสร้างความพึงพอ จ ประทับ จ และดึงดูด จ

15 วิธีในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่น
9 1. ทำตัวเองให้น่าคบ 2. จดจำชื่อคนอื่นได้เสมอ 3. แสดงความชื่นชมในสิ่งที่คนอื่นทำ 4. ติดตามข่าวสารของผู้คนที่เกี่ยวข้อง 5. ฟังคำพูดคนอื่นอย่างตั้งใจ เข้าใจ

16 6. ปล่อยให้ความสนใจของผู้อื่น
เป็นหัวข้อสนทนา 7. ทำให้ผู้อื่นรู้สึกมีความสำคัญ 8. อย่านินทาติเตียน 9. เชื่อเสมอว่ามีหนทางให้บรรลุ ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

17 องค์ประกอบของบุคลิกภาพ
2.1 รูปลักษณ์ทางกาย มาดต้องตา 2.2 ภูมิปัญญาดี - สื่อความหมายดี วาจาต้องใจ 2.3 การควบคุมอารมณ์ดี ภายในเป็นเยี่ยม 2.4 มารยาทดี เปี่ยมไปด้วยจรรยา ทั้งหมดเป็น Total Message  สร้างศรัทธา  ทรงคุณค่า  สง่างาม  มีเสน่ห์

18 ตัวเรา 6 H คนดี 1. ดูดี 2. พูดดี 3. จิตดี 4. มารยาทดี 5. บริการดี
ครองคน ครองตน 1. ดูดี 2. พูดดี 3. จิตดี 4. มารยาทดี 5. บริการดี 6 H คนดี

19 ให้ผู้แสดงโดดเด่น + เป็นสง่า
คลิกภาพของมนุษย์ บุ ให้ผู้แสดงโดดเด่น + เป็นสง่า รูปลักษณ์ทางกาย มาดต้องตา (Physical/Body Language) สีหน้า รูปร่างหน้าตา สายตา+แววตา กิริยาท่าทาง น้ำเสียง การแต่งกาย

20 ท่านทำหรือยังค่ะ / ครับ ?
ก็ได้รับการยิ้มรับ ก็ได้รับการทักทายตอบ ก็ย่อมได้รับการให้อภัย ก็ย่อมเป็นที่รู้จักและดูอ่อนน้อม ก็ย่อมเป็นที่ชื่นชมและ ได้เตรียมการล่วงหน้า ยิ้มก่อน ทักทายก่อน ขอโทษก่อน แนะนำตัวก่อน ไปรอก่อน

21 มารยาทในการต้อนรับแขก (S-O-F-T-E-N) = ทำให้อ่อนนุ่ม
O-Open S - Smile F- Forward Leaning T-Touch N-Nod E- Eye catching

22 มารยาทการต้อนรับแขก 2. เปิดตัวเปิดตน 3. โน้มตัวไปข้างหน้า
1. ยิ้มงาม +ไหว้สวย + พูดจาไพเราะ 2. เปิดตัวเปิดตน 3. โน้มตัวไปข้างหน้า 4. สัมผัสกับความรู้สึกอ่านใจให้ถูก 5. สบตา 6. พยักหน้ารับทราบ - ต้อนรับ

23 ลูกค้า.....อยากได้รับการบริการ
 พูดจาสุภาพ ไพเราะ นิ่มนวล  ไม่พูดดูถูก เหยียดหยาม ลามปามหรือรังเกียจ ให้ข้อมูล ให้คำแนะนำได้ถูกต้อง แก้ไขปัญหาได้ทุกเรื่อง ไม่ปฏิเสธทันที แต่มีทางเลือกให้

24  การบริการที่ล่าช้า...เท่ากับไม่บริการ
สำนึกการบริการที่ดี  ลูกค้า คือ พระราชา  การบริการที่ล่าช้า...เท่ากับไม่บริการ  รีบบริการก่อนที่...ลูกค้าจะร้องขอ  สร้างบรรยากาศที่ดี.....ให้อบอุ่นเสมอ

25  กระตือรือร้นต่อการให้บริการ
หัวใจบริการที่ดี  การอำนวยความสะดวก  การช่วยเหลือ ให้ความกระจ่าง  กระตือรือร้นต่อการให้บริการ  ยิ้มแย้มแจ่มใส ให้การต้อนรับด้วยไมตรีจิตที่ดี

26 กฎ 12 ข้อ การให้บริการที่ดี
1. เป็นหน้าที่ของทุกคน 2. ต้องมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร 3. ต้องรู้ว่าทำดีแล้วได้อะไร 4. ต้องมีเป้าหมายการให้บริการ ( รวดเร็ว สะดวก )

27 6. ต้องมีทักษะในการพูด ถาม และฟัง 7. ต้องมีวิธีทำให้ลูกค้าหายโกรธ
5. ต้องไม่คิดว่าผู้ใช้บริการ.....รู้ทุกอย่าง เหมือนที่เรารู้ 6. ต้องมีทักษะในการพูด ถาม และฟัง 7. ต้องมีวิธีทำให้ลูกค้าหายโกรธ 8. ต้องมีการให้บริการที่เกินความ คาดหวัง

28 9. ต้องไม่ปฏิเสธทันที 10. ต้องมีท่าทางในการให้บริการ
11. ต้องตรงต่อเวลา พร้อมให้บริการตลอดเวลา 12. ทำอะไร...ต้องบอก บอกอะไร...ต้องทำ

29 นึกอะไรไม่ออก ยิ้มงาม ไหว้สวย พูดจาไพเราะ

30

31

32

33 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt ชวนชำเลือง ณ ชุมชนย่านการค้า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google