งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วันอังคารที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา ไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัด ตรัง โครงการส่งเสริมและพัฒนา ย่านการค้าจังหวัดตรัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วันอังคารที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา ไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัด ตรัง โครงการส่งเสริมและพัฒนา ย่านการค้าจังหวัดตรัง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วันอังคารที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา ไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัด ตรัง โครงการส่งเสริมและพัฒนา ย่านการค้าจังหวัดตรัง

2 2  การเปลี่ยนแปลงรอบด้าน ( Change ) สถานการณ์ของสังคม  การแข่งขันที่ขันแข็ง ( Competition )  ลูกค้า คู่ขายขยายทั่ว ( Customer )  เวลา – นาที กี่นาฬิกา ( Clock )

3 3 จัดการกับตัวเรา ร้านเรา แผงเรา หรือยัง ? 2.1 สะอาดเอี่ยม 2.2 สวยงาม  เป็นระบบ  มีระเบียบ  ได้ระดับ

4 4 2.3 บริการดี 2.4 บุคลิกดี  ภายนอก  ภายใน

5 5 2.5 มีคุณภาพ ( อร่อย ทนทาน สะดุดตา )  จุดเด่น  จุดขาย 2.6 มีราคาเหมาะสม สมเหตุสมผล 2.7 นึกถึงสังคมส่วนรวม

6 6

7 7 กระชับแน่นกลุ่มอันดามัน รักษาท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เที่ยวเชิงประณีต.....ชมน้ำตก โบราณสถาน อาหาร ย่านการค้า.....ชิม ชม ช็อป

8 8

9 9 เป็นฐานการบูรณาการที่ใกล้ชาวบ้าน สร้างมาตรฐานธรรมาภิบาลให้ปรากฎ สร้างท้องถิ่นให้ Smart

10 10 มาช่วย ห่อ ของขวั ญ + ผูก ริบบิ้น มาช่วยทำให้ดู ดี เกิด “ ภาพลักษณ์ ” ดูแล้ว น่า ศรัทธา เชื่อถือ เป็นส่วนหนึ่ง ของการตลาด สร้าง “Brand” ซึ่งเป็นทุกสิ่ง ทุกอย่างแบบ องค์รวม จะพูดใน สิ่งที่ใกล้ ตัว รอบตัว ตัวเอง และที่ มองไม่ เห็น ไม่เห็น ความสำ คัญ การพัฒนาตนเองสู่ ความสำเร็จ

11 11 เริ่มจาก... ลอง ถามตัวเอง ท่านไม่เคยพูดคำว่า “ ขอบคุณ … ครับ / ค่ะ – ขา ” “ ขอโทษ...” ไม่ค่อย... ไม่เคยยิ้ม รับแขก ไม่เคย ทักทาย / จำชื่อใคร ไม่ได้เลย

12 12 ลองถามตัวเอง ( ต่อ ) วันหนึ่งๆ ไม่เคยนั่ง คิด ทบทวนสิ่งที่ผ่าน มา มองไปข้างหน้า เรามักเอาเปรียบและเอาชนะ ใครๆ ด้วยวิธีการ … ? เสมอ เรารู้สึกว่าภูมิใจที่เป็นเรา กว่าจะ บากบั่น มุ่งมั่น ถึง วันนี้

13 13 ารพัฒนาตนเอง ส. สัมพันธ์ สมอง สะอาด เสน่ห์ สมคิด สติ สง่า สัจจะ สงบ การพัฒนาตนเอง สู่ความสำเร็จ

14 14 สน่ ห์ ( The Power of Charm) คุณสมบัติ ที่ใช้ พลังอันมิอาจ ปฏิเสธได้ ในการสร้าง ความพึงพอ จ ประทับ จ และดึงดูด จ หมาย ถึง

15 15 วิธีในการสร้างความสัมพันธ์ กับผู้อื่น 1. ทำตัวเองให้น่าคบ 2. จดจำชื่อคนอื่นได้เสมอ 3. แสดงความชื่นชมในสิ่งที่ คนอื่นทำ 4. ติดตามข่าวสารของผู้คนที่ เกี่ยวข้อง 5. ฟังคำพูดคนอื่นอย่างตั้งใจ เข้าใจ

16 16 6. ปล่อยให้ความสนใจของ ผู้อื่น เป็นหัวข้อสนทนา 7. ทำให้ผู้อื่นรู้สึกมี ความสำคัญ 8. อย่านินทาติเตียน 9. เชื่อเสมอว่ามีหนทางให้ บรรลุ ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

17 17 2.1 รูปลักษณ์ทางกาย มาดต้องตา 2.2 ภูมิปัญญาดี - สื่อ ความหมายดี วาจาต้อง ใจ 2.3 การควบคุมอารมณ์ดี ภายในเป็นเยี่ยม 2.4 มารยาทดี เปี่ยมไปด้วยจรรยา สร้างศรัทธา ทรงคุณค่า สง่างาม มีเสน่ห์ ทั้งหมดเป็น Total Message

18 18 ตัวเรา ครอง คน ครอง ตน 6H6H คน ดี 1. ดูดี 2. พูดดี 3. จิตดี 4. มารยาท ดี 5. บริการ ดี

19 19 (Physical/Body Language) สีหน้า รูปร่าง หน้าตา สายตา + แววตา กิริยา ท่าทาง น้ำเสียง การแต่ง กาย คลิกภาพของมนุษย์ มาดต้อง ตา ให้ผู้แสดงโดดเด่น + เป็นสง่า รูปลักษณ์ทางกาย

20 20 ท่านทำหรือยังค่ะ / ครับ ? ก็ได้รับการยิ้มรับ ก็ได้รับการ ทักทายตอบ ก็ย่อมได้รับการ ให้อภัย ก็ย่อมเป็นที่รู้จักและ ดูอ่อนน้อม ก็ย่อมเป็นที่ชื่นชม และ ได้เตรียมการ ล่วงหน้า ยิ้มก่อน ทักทาย ก่อน ขอโทษ ก่อน แนะนำตัว ก่อน ไปรอ ก่อน

21 21 มารยาทในการต้อนรับแขก (S-O-F-T-E-N) = ทำให้อ่อนนุ่ม S - Smile O-Open T-Touch N-Nod F- Forward Leaning E- Eye catching

22 22 มารยาทการต้อนรับ แขก 1. ยิ้มงาม + ไหว้สวย + พูดจาไพเราะ 2. เปิดตัว เปิดตน 3. โน้มตัวไป ข้างหน้า 4. สัมผัสกับความรู้สึก อ่านใจให้ถูก 5. สบตา 6. พยักหน้ารับทราบ - ต้อนรับ

23 23  พูดจาสุภาพ ไพเราะ นิ่มนวล  ไม่พูดดูถูก เหยียดหยาม ลามปามหรือรังเกียจ  ให้ ข้อมูล ให้ คำแนะนำ ได้ถูกต้อง  แก้ไขปัญหา ได้ทุกเรื่อง  ไม่ปฏิเสธทันที แต่มี ทางเลือกให้

24 24  ลูกค้า คือ พระราชา  การบริการที่ล่าช้า... เท่ากับไม่บริการ  รีบบริการก่อนที่... ลูกค้าจะร้องขอ  สร้างบรรยากาศที่ดี..... ให้อบอุ่นเสมอ

25 25  การอำนวยความ สะดวก  การช่วยเหลือ ให้ ความกระจ่าง  กระตือรือร้น ต่อการ ให้บริการ  ยิ้มแย้มแจ่มใส ให้การต้อนรับด้วยไมตรี จิตที่ดี หัวใจบริการที่ดี

26 26 1. เป็นหน้าที่ของทุกคน 2. ต้องมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร 3. ต้องรู้ว่าทำดีแล้วได้อะไร 4. ต้องมีเป้าหมายการให้บริการ ( รวดเร็ว สะดวก ) กฎ 12 ข้อ การให้บริการที่ดี

27 27 5. ต้องไม่คิดว่าผู้ใช้บริการ.....รู้ทุกอย่าง เหมือนที่เรารู้ 6. ต้องมีทักษะในการพูด ถาม และฟัง 7. ต้องมีวิธีทำให้ลูกค้าหายโกรธ 8. ต้องมีการให้บริการที่เกินความ คาดหวัง

28 28 9. ต้องไม่ปฏิเสธทันที 10. ต้องมีท่าทางในการให้บริการ 11. ต้องตรงต่อเวลา พร้อมให้บริการตลอดเวลา 12. ทำอะไร...ต้องบอก บอกอะไร...ต้องทำ

29 29 นึกอะไรไม่ออก ยิ้มงาม ไหว้สวย พูดจาไพเราะ

30 30

31 31

32 32

33 33 www.trang.go.th


ดาวน์โหลด ppt วันอังคารที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา ไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัด ตรัง โครงการส่งเสริมและพัฒนา ย่านการค้าจังหวัดตรัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google