งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

3 สิ่งในชีวิตเราที่ไม่สามารถเรียกร้องกลับคืนมาได้.คือ และโอกาส เวลา คำพูด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "3 สิ่งในชีวิตเราที่ไม่สามารถเรียกร้องกลับคืนมาได้.คือ และโอกาส เวลา คำพูด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 3 สิ่งในชีวิตเราที่ไม่สามารถเรียกร้องกลับคืนมาได้.คือ และโอกาส เวลา คำพูด

2 3 สิ่งที่ควรจะมีในชีวิตเราคือ ความสงบ ความ ซื่อสัตย์ ความหวัง

3 ส สส สิ่งที่มีค่า 3 สิ่งในชีวิต เราคือ ความ รัก เคารพ ตัวเอง และเพื่อน แท้

4 ความไม่แน่นอนในชีวิต 3 อย่างคือ ความฝัน ความสำเร็จ และโชคชะตา

5 ความหยิ่ง ผยอง สุรา 3 สิ่งที่บ่อนทำลายชีวิตเราคือ และความ โกรธ

6 จิตใจดีเป็นดั่งสวน ความคิดดีเป็นรากไม้ คำพูดดี คำพูดดี เป็นดั่งดอกไม้บาน สะพรั่ง การกระทำดีเปรียบเหมือน ผลไม้

7 จิตใจดี, คิดดี, พูดดี และกระทำดี คือ พรอันยิ่งใหญ่ ที่จะทำให้ทุกคน มีความสุข


ดาวน์โหลด ppt 3 สิ่งในชีวิตเราที่ไม่สามารถเรียกร้องกลับคืนมาได้.คือ และโอกาส เวลา คำพูด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google